tjenestemuligheter-sjo-161010LTR_0001

Administrasjons­­soldat

Administrasjonssoldatene bidrar til å holde Forsvarets funksjoner i drift.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Alle
Belgia
Avdeling
Hæren
Luftforsvaret
Sjøforsvaret
Forsvarets operative hovedkvarter
Cyberforsvaret
Forsvarets spesialstyrker
Forsvarets fellestjenester
Stridstrenbataljonen
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Januar, april, juli og september
Antall stillinger
100+

Krav til tjenesten

Enkelte stillinger krever at du har førerkort klasse B. Dette er stillinger for deg som liker å jobbe selvstendig og ha mye ansvar.

 1. Tjenestehverdag

  Vernepliktige soldater på FOH

  I en avdeling er det mange ulike administrative oppgaver som må gjøres for at avdelingen skal fungere, som administrasjonssoldat er disse oppgavene din primærjobb. Dette kan for eksempel være å bestille reiser i forbindelse med permisjoner, vedlikeholde og kontrollere avdelingens materiell, resepsjonsarbeid og vaktfunksjoner. Du vil få kurs og opplæring i det fagområde du skal tjenestegjøre i.

  Det er flere ulike typer administrasjonssoldat, du kan for eksempel jobbe med logistikk hvor du støtter avdelingene med innkjøp og utlevering av materiell, jobbe med å klargjøre og vedlikeholde skytebaner og skytefelt, eller jobbe som administrasjonssoldat i tropp eller kompani hvor du skal bidra til at avdelingens materiell og utstyr til enhver er klargjort.

 2. Alle avdelinger har en eller form for administrasjonssoldat. I rekruttperioden får du mulighet til å søke på stillingen som administrasjonssoldat.

  Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Du får mer informasjon om hvilke stillinger du kan søke i rekruttperioden. 

 3. Mange avdelinger har spesialiststillinger innen administrasjon og logistikk. Disse kan  være mulig å bli fast ansatt i etter førstegangstjenesten. Si fra til befalet ditt hvis du ønsker å jobbe i avdelingen, eller ser etter andre stillinger i Forsvaret. Du kan også søke utdanninger i Forsvaret