Cybertekniker-elever fra Cyberforsvarets våpenskole under deres vinter-/sambandsøvelse i Trøndelag, november 2019

Samband-­/radiooperatør­­soldat

Alle Forsvarets grener utdanner sambandssoldater. Sambandssoldatene har ansvar for avdelingens kommunikasjonssystemer.

Varighet
12–18 måneder
Tjenestesteder
Alle
Avdeling
Hæren
Luftforsvaret
Sjøforsvaret
Cyberforsvaret
Heimevernet
Sambandsbataljonen
Luftforsvarets stasjon Sørreisa
Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern
Ørland flystasjon
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Januar, april, juli, august og september
Antall stillinger
100+

Krav til tjenesten

Enkelte stillinger krever spesifikke fagbrev.

Det er behov for deg som er praktisk og har god teknisk innsikt, og for deg som er teoretisk anlagt. I stillingen som samband-/radiooperatør er det en fordel at du evner å jobbe selvstendig og ta ansvar. Dette er stilling for deg som liker å være litt kreativ og løse problemer.

 1. Tjenestehverdag

  Som samband-/radiooperatør soldat er din primæroppgave å betjene militære sambandssystemer tilhørende avdelingen du får stilling. Du skal bidra til at Forsvarets avdelinger kan kommunisere på en rekke ulike systemer hvorav noen er høyteknologiske. Du vil måtte behandle gradert meldinger, utfører en del rutinearbeid og forvalte kryptomateriell. I tillegg er det viktig at du bidrar til alt radiomateriell jevnlig blir testet slik at vi vet det fungerer.

  Det er mange ulike tjenestestillinger som samband/radiooperatør, hvilken stilling du får blir enten fordelt rett etter rekruttskolen eller i løpet av fagopplæringen som starter etter rekruttskolen. Etter rekruttskolen får du fagopplærling og kurs. Fagopplæringen og varigheten på kursene kan variere i lengde og intensitet avhengig av hvilken stilling du skal inn i. Fagopplæringen kan vare fra 3 til 10 uker.

  Det er få dager som er like, og du får ulike utfordringer og tilegner deg forskjellige kunnskaper og ferdigheter utover tjenesteåret.

  I Sambandsbataljonen i Hæren vil du, sammen med laget du er en del av, opererer mye selvstendig når dere løser oppdrag. Oppdraget er som regel å sørge for at avdelinger kan kommunisere med bruk av ulike samband. Sambandsbataljonen sitt viktigste oppdrag er å sørge for at militære avdelinger i felt kan kommunisere med kommandoplassen hvor lederne i hæren sitter, slik at de kan ta viktige og riktige beslutninger. I sambandsbataljonen er det fire ulike avdelinger, Telekompaniet, Radiokompaniet, Trentroppen og Kommandoplasskompaniet. I alle disse avdelingene er det mange ulike stillinger hvor alle er like viktig for å løse Sambandsbataljonens oppdrag.

  Som radiooperatør i Sjøforsvaret har du som hovedoppgave å betjene Sjøforsvarets militære sambandssystemer. Du er ledelsens bindeledd, og sender og mottar meldinger mellom fartøy og landstasjoner. Du holder kontroll med alt av fartøyets flagg, både signal- og orlogsflagg. Sekundæroppgaver din kan være å ha en sikkerhetsfunksjon som brovakt eller andre vaktfunksjoner om bord.

  I Luftforsvaret kan du få stiling som sambandssoldat i sambandsstroppen på Ørland. Hovedoppdraget er å binde sammen flere radiosamband, slik at styrkene ute i operasjonsområdet kan kommunisere med de som leder oppdraget.

  ​Du får tildelt en rolle i laget som du skal spesialiseres i. I sambandstroppen kan du i tillegg få mulighet til å bli leder for et lag i førstegangstjeneste og nestlagfører.

 2. Du kan få stiling som samband-/­radiooperatørsoldat i de fleste avdelingene i Hæren, disse stillingene konkurrerer du deg til i løpet av rekruttskolen.

  Ønsker du tjeneste i Sambandsbataljonen i hæren må du si fra om det på sesjon. Gis du tildeling til Sambandsbataljonen vil du gjennomføre rekruttskolen på Bardufoss. Der vil du få en stilling Forsvaret vurderer at du passer best til å gjøre. Din innsats under rekruttskolen, fysiske form, motivasjon, utdanningen og jobberfaring vil vurderes når du plasseres i en tjenestestilling. Det er også mulighet for å få lederoppgaver og ledererfaring i løpet av førstegangstjenesten.

  I Sjøforsvaret og Luftforsvaret gjennomføres rekruttskolen på KNM Harald Haarfagre på Madla i Stavanger. I løpet av rekruttskolen kan du søke deg stilling som samband-/ radiooperatørsoldat (januar- og julikontingenten i Luftforsvaret).

 3. Etter førstegangstjenesten har du gode muligheter for å bli ansatt som spesialist i den avdelingen eller Forsvarsgrenen du har tjenestegjort i. Si fra til befalet ditt hvis du ønsker å jobbe i avdelingen, eller ser etter andre stillinger i Forsvaret.

  Har du tatt radiooperatørkurset i Sjøforsvaret gir det deg meget gode muligheter for en karriere i Forsvaret etter førstegangstjenesten.

  Du kan også søke utdanninger i Forsvaret