Soldat fra Artilleribataljonen ute i snøværet, Joint Viking 2017 // Soldier from the Artillery Battalion out in the snow, Joint Viking 2017

Artillerist

Din primæroppgave som artillerist er å støtte striden på land med ild fra våpen som skyter over lengre avstand.

Varighet
12–15 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Hæren
Porsanger bataljon
Artilleribataljonen
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Januar og august
Antall stillinger
100+

Krav til tjenesten

Tjenesten krever fysisk og psykisk utholdenhet, derfor er den en fordel om du har trent godt før du møter til tjeneste.

I løpet av rekruttskolen gjennomføres ulike tester for å se hvilken tjeneste du passer for. Blant annet gjennomføres 3000 meter løpetest og styrketester.

Vanlige stillinger som artillerist

I artilleriet kan du bli fordelt på forskjellige underavdelinger (batterier): Kanonbatteri, lokaliseringsbatteri eller stabsbatteri.

 1. Tjenestehverdag

  Leopard 2 A2 stridsvogn kjører i øvingsfeltetet på Rena. // Norwegian Army Leopard 2 A2 Main battel tank driving in Rødsmoen training area in Rena.

  Din primæroppgave som artillerist er å støtte striden på land med ild fra våpen som skyter over lengre avstand enn hva infanteri og kavaleriet gjør. Dette gjøres fra artilleriskyts og bombekastere, i tillegg kan artilleriet også lede ild fra skip og fly. I artilleriet er det mange ulike stillinger, og alle stillingene er like viktig for at systemet skal fungere.

  Tjenestehverdagen vil variere litt fra avdeling til avdeling selv om mye av opplæringen i starten er lik.

  I kanonbatteriene vil du blant annet kunne få stilling som vognfører eller mannskap på artilleriskyts. Du kan være i fremste linje sammen med infanteriet og kavaleriet og lede artilleriild, eller drive etterforsyning, sette opp og drifte batteriets kommandoplass.

  I lokaliseringsbatteriet kan vil du være med på å lokalisere fiendens styrker og bekjempe disse. Her kan du enten bli artillerijeger eller få stilling på en artillerilokaliseringsradar. Blir du soldat på artillerilokaliseringsradar vil du operere og betjene teknologisk avansert materiell.

  Som artillerijeger vil du bli trent for å komme deg bak fiendens linjer for å drive bekjempning. Dette er en meget krevende tjeneste. Artilleriet gjennomfører derfor et lengre opptak for deg som ønsker å bli artillerijeger.

  Artilleriet er avhengig av spesialkompetanse innenfor mange ulike fagområder. Har du et fagbrev, og skal til artilleriet, er det stor sjanse for at du får stilling i stabsbatteriet. I stabsbatteriet er det blant annet teknikere og mekanikere, kokker, sanitetspersonell, logistikk og transportpersonell. 

 2. Du må oppfylle kravene til artilleriet på sesjon. I løpet av rekruttperioden kan du søke deg til ulike stillinger i artilleriet. I artilleriet er det mange ulike tjenestestillinger som krever ulike ferdigheter og kompetanse. Når du møter til rekruttskolen er du allerede plassert i en avdeling (batteri). Du vil bli fordelt til en stilling Forsvaret vurderer at du passer best til å gjøre. Din innsats under rekruttskolen, fysiske form, motivasjon, utdanningen og jobberfaring vil vurderes når du plasseres i en tjenestestilling.

  Det er Forsvarets behov som er styrende for hvilken stilling du får.  

  Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.

 3. Etter førstegangstjenesten har du gode muligheter for å bli ansatt som spesialist i den avdelingen du har tjenestegjort i. Si fra til befalet ditt hvis du ønsker å jobbe i avdelingen eller ser andre stillinger i Forsvaret. Artilleriet har en avdeling på Rena som kun består av profesjonelle soldater, for å bli ansatt der må du søke på en egen runde. Du kan også søke lagførerskolen og utdanning i Forsvaret.