Fartøysoperatør fra Kystjegerkommandoen (KJK) under øvelse Trident Juncture 2018

Fartøysoperatør

Fartøysoperatører er trent for nasjonale og internasjonale operasjoner og er ledende i Forsvaret på hurtigbåtoperasjoner.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Sjøforsvaret
Kystjegerkommandoen
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Juni
Antall stillinger
1-10
Lønn under utdanningen
Hvis dette er ditt første møte med Forsvaret, må du ta starten av utdanningen til fartøysoperatør som vernepliktig og derfor får du samme vilkår som vernepliktige. Har du gjennomført førstegangstjeneste mottar du grunnlønn når du utdanner deg til fartøysoperatør.

Krav til tjenesten

Krav for denne tjenesten

For å kunne søke deg til fartøysoperatør er det noen krav du må innfri:

 • Norsk statsborger.
 • Minimum karakter 5 på teoritest (allment evnenivå).
 • Plettfri vandel.
 • Kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig».
 • Bestå fysiske minstekrav.
 • Tilfredsstillende helseprofil
 • Normalt syn og fargesyn uten behov for biller eller linser.

Fysiske minstekrav

 • Kroppsheving(Hang-ups): 5 stk
 • Armhevninger(push-ups): 25 stk
 • ​Magebøyinger(sit-ups): ​​30 stk på 2 min
 • ​Rygghev: 15 stk​
 • Svømming 400 meter: 12 min
 • ​Undervanns- svømming​: 25 m
 • ​Landeveisløp (7 km med 22 kg sekk) : 49 min
 • ​3000 meter- løp: ​13 min 30 sek
 1. Fartøysdivisjonen består av profesjonelle offiserer og spesialister som har minst ett hovedfagfelt de spesialiserer i. De tre hovedfagfeltene er henholdsvis navigasjon, skipsteknisk og våpenteknisk, som til sammen dekker behovet for en besetning på divisjonens største fartøy, Stridsbåt 90. Besetningen består av minimum tre fartøysoperatører, hvorav to er henholdsvis skipssjef og maskinist.

  Alle Fartøysoperatører har gjennomført felles grunnutdanning uavhengig av tidligere bakgrunn. Dette gir dem krysskompetanse i hverandres fagfelt, slik at enhver kan bemanne de ulike systemene.

  Skipssjefer er utdannede navigatører, har gjennomført omfattende videreutdanning og bestått en krevende klarering etter grunnutdanningen. Skipssjefen har overordnet ansvar for besetningen og fartøyet han eller hun heiser kommando på. Er du motivert og finner navigasjonsfaget spennende, finnes det karrieremuligheter for at du kan løse ut dekksoffiser klasse 5 – kystskippersertifikat, uten krav til tidligere fagutdanning fra før.

  Maskinister er fagutdannede maskinoffiserer med hovedansvar for drift og vedlikehold av tekniske installasjoner om bord på fartøyene, samt spesialister på manøvrering av fartøyet. For å seile selvstendig som maskinist er det krav til M4-sertifikat. Det er ikke krav om å inneha sertifikatet ved start på grunnutdanningen. Tjenesten gir fartstid til å løse ut sertifikat opp til og med maskinoffiser klasse 1.

  Fartøysoperatører uten maritime sertifikater er spesialister innenfor alle våpensystemer og sensorer om bord på fartøyene. Det er muligheter for videre kursing innenfor sanitet, droner, samband. For egnede kandidater vil det også være muligheter for videre utdanning innenfor navigasjon for å bli fartøyssjef på bordingsbåtene og eventuelt skipssjef på Stridsbåt 90.

 2. For å bli fartøysoperatør må man gå gjennom et krevende opptak med påfølgende utdanningsløp, hvor du spesialiseres som maskinist, navigatør eller skytter.

 3. Det blir først gjennomført et grovopptak for å teste at du er godt egnet, både fysisk og mentalt, for å gjennomføre videre opptak og utdanning. Grovuttak for å kvalifisere for utdanningen gjennomføres ved Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen i juni/juli.

  Utdanningen består av en omfattende kurspakke som innebærer blant annet grunnleggende soldatferdigheter som skyting, overlevelse, og stridsteknikk, samt spisset maritim utdanning som fartøyskjennskap, fartøyshåndtering og hurtigbåtkurs. Grunnutdanningen er delt inn i tre moduler over en periode på 12 måneder, hvor det kontinuerlig stilles krav til progresjon. Etter endt utdanning, kan man få tilbud om videre ansettelse som fartøysoperatør.

  Den viktigste kvaliteten hos en fartøysoperatør er å sette fellesskapet og mannskapet foran egne behov.

 4. Etter fullført og bestått 12 måneders utdanning som fartøysoperatør får de fleste tilbud om å fortsette tjenesten som ansatt i Kystjegerkommandoen og Forsvaret. Her følger videre utdanning og spesialiseringer avhengig av tidligere erfaring og formell kompetanse. Etter endt tid i Fartøysdivisjonen byr Kystjegerkommandoen og Forsvaret på et stort utvalg av videre tjenestemuligheter og karriereveier.