Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i den norske Hæren trener under NATO oppdraget enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen / Field Operators from the Long-Range Reconnaissance Patrol LRRP) trains during NATO's enhanced Forward Presence (eFP) mission in Lithuania

Feltoperatør

Feltoperatørene innhenter informasjon uten selv å bli oppdaget, og opererer med stor grad av selvstendighet.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Hæren
Etterretningsbataljonen
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Juni
Antall stillinger
10+

Krav til tjenesten

Krav for denne tjenesten

 • Bestå fysiske minstekrav
 • Minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå).
 • Minimum karakter 6 på syn og fargesyn.
 • Karakter 9 på psykisk helse.
 • God vandel uten alvorlige bemerkninger.
 • Kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig».

Fysiske minstekrav

 • Kroppshevning: ​5 stk
 • Armhevninger: 30 stk
 • ​Magebøyninger (sit-ups): 35 stk på 2 min
 • ​Rygghev: 20 stk
 • ​Svømming: ​400 meter på 13 min
 • ​Undervanns-svømming 12,5 m​: Bestått
 • 7 km pakningsløp: 49 min
 • ​8 km pakingsløp: 52 min​
 • ​Medisinballstøt: ​4,4 m
 • ​Stille lengde: ​2,2 m
 • ​3 km landeveisløp: 13:30 min​
 1. Tjenesten for de som består seleksjonen vil være særdeles innholdsrik, og har til hensikt å lære den enkelte å jobbe godt i små enheter og kunne trives utendørs under alle forhold. I tillegg vil man oppleve mestring, bli i meget god fysisk form og oppleve et særdeles godt samhold.

  Oppdragene til patruljene vil innebære opphold i områder som vi selv ikke kontrollerer, og patruljen er ofte alene og isolert over lang tid. De løses gjerne skjult, med små enheter og ofte til fots over lange avstander. Oppdragsløsningen innebærer som regel bruk av taktiske innsettingsressurser, herunder sjø- og luftkapasiteter. I tillegg løses oppdragene selvstendig av patruljen, og har normalt ikke muligheter for umiddelbar støtte. Feltoperatøren er derfor spesielt godt trent i beskyttelse og overlevelse. Samtidig må de evne å håndtere et bredt spekter av oppdukkende problemer og utfordringer i vanskelige omgivelser.

  Du vil bli en del av en patrulje som ledes av erfarent personell hentet fra de operative rekkene i det profesjonelle miljøet i avdelingen. Sammen med de andre vernepliktige feltoperatørene vil du gjennom førstegangstjenesten bli omfattende trent i ulike disipliner som skal gjøre deg i best mulig stand til å gjennomføre informasjonsinnhenting langt bak fiendens linjer. Utdanningen vil blant annet inkludere patruljekurs, overlevelseskurs, skytekurs, innsettingskurs, sambandskurs, etterretningskurs og ferdsel i bratt lende.

  Kjernen i Fjernoppklaringseskadronen er patruljen, som opererer langt inne på fiendtlig territorium for å hente ut informasjon. Patruljene består utelukkende av feltoperatører. Dette forutsetter at feltoperatørene våre innehar de fysiske og mentale egenskapene som kreves for å gjennomføre denne type operasjoner.

 2. Du må sende egen søknad for å bli feltoperatør, samt gå gjennom en seleksjon på omtrent tre uker.
  Det gis ikke ytterligere informasjon om opptaket ut i forkant. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller velger selv å slutte, vil bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig førstegangstjeneste). 

 3. Seleksjonen innledes med et grovopptak på Sessvollmoen som har til hensikt å kontrollere at søkerne tilfredsstiller medisinske og fysiske minimumskrav. Deretter fortsetter seleksjonen i nord med nødvendig utdanning kombinert med elementer som tester søkerens egnethet, herunder fysisk og mental kapasitet, men også læringsevne, vinnervilje og motivasjon.

  Hensikten med seleksjonen er å kvalitetssikre at personellet er skikket til tjenesten, samt innehar de personlige egenskapene som trengs for å gjøre jobben.

 4. Etter fullført førstegangstjeneste vil de som er skikket få tilbud om å starte grunnutdanningen som profesjonell soldat, for deretter å bli en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

  Å gjennomføre førstegangstjenesten ved Fjernoppklaringseskadronen kan være det første steget mot en karriere i etterretning.

Kontakt
Har du spørsmål knyttet til stillinger i Etterretningsbataljonen? Send e-post til haeren.ebn.rekruttering@mil.no