Kystjegerkommandoen på øvelse på Sandsøy fort utenfor Harstad / Coastal rangers during a exercise at Sandsøy fortress in northern Norway

Kystjeger

For å bli kystjeger, må du gjennomføre en omfattende seleksjonsperiode og en krevende grunnutdanning over ett år, før du blir tilbud stilling som kystjeger i operativ tropp i Kystjegerkommandoen.

Varighet
15 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Sjøforsvaret
Kystjegerkommandoen
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
August (1 uke grovseleksjon i juni)
Antall stillinger
10+

Krav til tjenesten:

 • Norsk statsborger
 • Minimum karakter 5 på teoritest (allment evnenivå)
 • Plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig»
 • Bestå fysiske minstekrav
 • Tilfredsstillende helseprofil
 • Normalt syn og fargesyn uten behov for briller eller linser
 • Må fullføre førerkort klasse B innen utdanningsslutt

Annen informasjon:

 • Personell som har gjennomført eller begynt på førstegangstjenesten, kan søke.

 • Dersom du søker opptak, bør du trene jevnlig for å klare de fysiske kravene med god margin. Du bør også trene marsj med sekk (15–30 kg).

 • Søkere vil få utlevert Forsvarets marsjstøvel M-77 under opptaket. Du kan også bruke dine egne M-77-marsjstøvler om du har. Innleggssåler er tillatt.

 1. Tjenestehverdag

  Kystjegere går i land med gummibåt under øvelse Cold Response 2020.

  En kystjegers høye fysiske kapasitet, evne til å jobbe i små team og sterke mentale robusthet er forutsetninger for at en kystjegerpatrulje skal kunne fungere i strid. Veien til å bli kystjeger er krevende. Men er du motivert, viljesterk og har god helse, er du langt på vei. Som kystjeger blir du en del av et profesjonelt miljø med tett samhold.

  Grunnutdanningen er basert på frivillighet og strekker seg over ett år. Utdanningen består av et grovopptak, en seleksjonsperiode over fem uker og en ti måneders fagutdanning. Dette er en av de mest krevende utdanningene i Forsvaret. Som kystjeger må du påberegne tjeneste i internasjonale operasjoner.

 2. Du må søke deg til tjeneste som kystjeger!

  Grovopptak

  I forkant av kystjegerutdanningen gjennomfører vi et grovuttak ved Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Søkere som tilfredsstiller våre kriterier, innkalles til grovuttaket som gjennomføres i midten av juni.

  Under grovuttaket gjennomfører vi tester og vurderer søkerens medisinske og fysiske skikkethet. I tillegg er det en feltperiode der vi tester søkerens fysiske og mentale yteevne, og forbereder søkeren på hva som kreves videre i utdanningen.

  Består du grovuttaket i juni, får du tilbud om å starte på kystjegerutdanningen som kystjegeraspirant i Harstad etter sommerferien.

 3. Seleksjonsperiode

  Kystjegerutdanningens fem første uker er en krevende seleksjonsperiode. I disse fem ukene sjekker vi at aspirantene har de personlige kvalitetene som utdanningen krever.

  Perioden kjennetegnes ved høy aktivitet og krevende militær utdanning i et kystmiljø. Perioden gjennomføres i hovedsak under feltmessige forhold, i kystsonen og på havet, og avsluttes med en milepælsøvelse.

  Fagutdanningen som kystjeger starter med en maritim del, med grunnleggende opplæring innen bruk av gummibåt, innsetting med stridsbåt, overflatesvømming og overlevelse i kystmiljø.

  Deretter gjennomføres et maritimt patruljekurs med feltdisipliner, stridsteknikk, skytetrening, sanitet, samband og en rekke feltøvelser i kystmiljø for å kvalitetssikre utdanningsnivået fortløpende.

  Kystjegeraspirantene får en grundig og omfattende vinterutdanning i det krevende arktiske miljøet i Nord-Norge, med aktivitet fra kystsonen til høyfjellet og Finnmarksvidda.

  Siste del av fagutdanningen er et kurs i maritime jegeroperasjoner som avsluttes med en øvelse som kontrollerer at utdanningsnivået er tilfredsstillende. Kystjegeraspirantene overføres deretter til operativ tropp i Kystjegerkommandoen.

 4. Tjenesten byr på høyt tempo, videreutdanning og gode karrieremuligheter. Les mer om Kystjegerkommandoen her.

  Lurer du på noe?

  Har du spørsmål om tjenesten eller seleksjonsperioden i Harstad? Send en e-post til: kystjegerkommandoen.opptak@mil.no