Norsk force protection under deployeringen til Island under Iceland Air Policing 2020.

Vakt- og sikringssoldat

Vaktsoldaten ivaretar sikring og vakthold av Forsvarets baser og avdelinger.

Varighet
12–18 måneder
Tjenestesteder
Alle
Avdeling
Hæren
Sjøforsvaret
Luftforsvaret
Cyberforsvaret
Heimevernet
Forsvarets fellestjenester
Forsvarets spesialstyrker
Stridstrenbataljonen
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Januar, april, juli og september
Antall stillinger
100+

Krav til tjenesten

I løpet av fagopplærlingen får du kurs som til tider er fysisk krevende, eksempel på dette er nærkampkurs og skyteutdanningen.

Det kan være forskjell i hvordan vaktfunksjonen gjennomføres fra leir til leir. Eksempelvis er det steder hvor du må gå med skuddsikker vest, våpen og hjelm når du er på vakt. Disse vaktstillingene kan kreve at du har god fysisk styrke.

 

 1. Etter rekruttskolen får du som vaktsoldat vakt- og sikringskurs. Dette kurset inneholder blant annet brukerkurs på batong og håndjern, nærkamp og arrestasjonsteknikk, trening i maktanvendelse, skytekurs og objektsikring.

  Som vaktsoldat har du som primæroppgave å sikre Forsvarets leirer, kjøretøy og andre viktige objekter og infrastruktur. Den oppgaven er svært viktig for sikkerheten til Forsvaret. Du skal bidra til å opprettholde ro og orden, oppdage og avverge fremmed etterretning, kriminalitet, sabotasje og terroranslag mot kritisk infrastruktur og enheter.

  Alle leirer har døgnkontinuerlig vakt med adgangskontroll på personell og kjøretøy, samt patruljering. Når du er på vakt vil du normalt være 12 timer på vakt, og 12 timer hvor du er i beredskap samtidig med hvile. De fleste leirer har en form for turnus ordning for vaktpersonell.

  Når du er på vakt vil det være en del rutineoppgaver som må gjøres, men oppgavene er viktige og derfor må du utføre disse på en god måte.

  I vakta er du synlig for alle som skal inn og ut av leiren, du representerer Forsvaret utad. Det er derfor viktig at du har en profesjonell holdning.  

 2. Alle Forsvarets leirer har vaktsoldater. Det er der derfor gode muligheter for at du kan få en stilling som vaktsoldat uansett hvor du skal ha rekruttskole.

  I rekruttperioden får du mulighet til å søke på stillingen som vaktsoldat. I løpet av rekrutten vil du fordeles til en stilling Forsvaret vurderer at du passer best til å gjøre. Din innsats under rekruttskolen, fysiske form, motivasjon, utdanningen og jobberfaring vil vurderes når du plasseres i en tjenestestilling. 

  Noen får mulighet til å bli vaktkommandør. Etter rekruttskolen gjennomføres grunnkurs i vakthold og sikring på 5 uker. Under kurset selekteres elever til lagførerutdanningen. De selekterte gjennomfører deretter et vaktkommandørkurs som inneholder lederskap og instruksjonslære (3 uker).

 3. Etter førstegangstjenesten har du gode muligheter for å bli ansatt som spesialist i den avdelingen eller Forsvarsgrenen du har tjenestegjort i. Si fra til befalet ditt hvis du ønsker å jobbe i avdelingen, eller ser etter andre stillinger i Forsvaret. Du kan også søke utdanninger i Forsvaret.