201808290078JVE-

Hunderøkter

Som hunderøkter skal du stelle og ta vare på Forsvarets tjenestehunder.

Varighet
12 måneder
Avdeling
Luftforsvaret
Sjøforsvaret
Hæren
Evenes flystasjon
Ørland flystasjon
Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Januar, april og august
Antall stillinger
10+

Hunderøkter ved Forsvarets hundeskole

Som hunderøkter får du en variert tjeneste – og en enestående mulighet til å lære om hundetrening og praktisk hundearbeid. Mye av lærdommen får du også gjennom daglig drift av kennel.

Det innebærer vasking av kennel, fôring, lufting, fysisk trening av hundene, daglig stell, behandling og medisinering av tjenestehundene. Hunderøkterne støtter også øvrig personell ved avdeling under testing, seleksjon, trening, på øvelse og ved godkjenning av tjenestehunder.

Hunderøkterne har en turnusplan der de er organisert etter tre lag. Innad i troppen vil den enkelte ha ekstra ansvarsområder som må påregnes utover det å være hunderøkter. Ansvarsområder kan være: veterinærassistent, FS-assistent, søksassistent, lagfører, valpeansvarlig, kjøreansvarlig og materiellansvarlig.

I løpet av året skal du også som røkter tilegne deg enkeltmannsferdigheter som gjør at du kan søke deg til videre tjeneste i Forsvaret.

 1. Forsvarets hundeskole (FHSK) har fagansvaret for hundetjenesten i hele Forsvaret. Vi har ansvaret for utdanningen av alt personell og alle tjenestehunder.

  FHSK er en liten avdeling der det er et tett samarbeid mellom befal og vernepliktige hunderøktere.

  Skolens oppdrag:

  • Fagansvar for hundetjenesten i Forsvaret
   • Bestemmelser for hundetjenesten, seleksjon av tjenestehund-emner, godkjenninger og evalueringer, samt faglig støtte
  • Utdanning av personell
   • Vernepliktige hundeførere
   • Vernepliktige hunderøktere
   • Befal, vervede og HV-soldater på grunnkurs og videregående kurs
  • Forvaltning av tjenestehunder
   • Anskaffelse, kvalitetssikring, opplæring, godkjenning, utstasjonering og kassasjon.

  Vi trener opp følgende kategorier tjenestehunder:

  •  
  • Patruljehund. Oppdrag: finne mennesker på øvelser, oppdrag eller i noen tilfeller redningsaksjoner.
  • Søkshund. Oppdrag: detektere stoffer som eksplosiver og narkotika.
  • Kombihunder  
 2. I rekruttperioden får du mulighet til å søke på stillingen som hunderøkter. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju i rekruttperioden. Under intervjuet vurderes du på personlig egnethet, fysisk form, relevant kompetanse og anbefalinger fra troppsbefalet. 

  I rekruttperioden må du gjøre en god innsats og vise at du er motivert. Du bør i tillegg ha god helse og fysisk form. Du bør ikke ha allergier som hindrer deg i å jobbe med hunder. ​

  Hvem ser vi etter?

  Vi er på utkikk etter deg som er motivert for å jobbe med skarpe tjenestehunder og setter andre enn deg selv først. Du må kunne samarbeide og jobbe selvstendig. Vi trenger deg som er ansvarsbevisst, viser omsorg, tar initiativ og har god arbeidsmoral.

  Tjenesten er fysisk krevende. God helse og fysisk robusthet er derfor viktig.

 3. Informasjon om utdanningen og krav

  Rekruttskole

  • Hærens skole for rekrutt og fagutdanning – HSRF

  Oppmøte / innrykk

  • Januar, april og august

  Antall stillinger

  • Januar (15 stk), april (8 stk), august (15 stk)
  • 8 / 15

  Varighet

  • 12 mnd tjeneste
  • 12 dager på, 9 dager perm

  Beliggenhet

  • Hauerseter leir ligger cirka 10 kilometer fra Gardermoen og Jessheim. Med gangavstand til togstasjon.

  Krav

  • Bestått 3000 meter/bip-test – karakter 5. (14 min for gutter og 15 min for jenter).
  • Kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
 4. Hverdagen

  Hundefører trener med hunden sin.

  Som hunderøkter stilles det store krav til samarbeidsevne og evne til å jobbe selvstendig. 

  Hverdagen er variert og oppdragene til avdelingen kan være uforutsigbare. Det kan til tider være krevende og lange arbeidsdager. Vi ser etter deg som tar initiativ og liker å ha mye ansvar. 

  Tjenesten gir deg en bred og enestående mulighet til å lære om hundetrening og praktisk hundearbeid. Oppgaver i tjenesten inkluderer stell av tjenestehunder, samtrening med vakt og sikring, markørtjeneste, materiellansvar og øvelser. Som hunderøkter har du kennelvakt- og turnustjeneste.

 5. Etter førstegangstjenesten har du gode muligheter for å bli ansatt som spesialist i den avdelingen eller forsvarsgrenen du har tjenestegjort i. Si fra til befalet ditt hvis du ønsker å jobbe i avdelingen, eller om du ser etter andre stillinger i Forsvaret. Du kan også søke utdanninger i Forsvaret.