Militærpoliti soldater fra MP kompaniet i Brig N hjelper til med og avvikle traffikken gjennom Heggelia senturm under øvelse Cold Response 2020

Militærpoliti

Militærpolitiet støtter militære sjefer, avdelinger og enkeltpersoner i Forsvaret og samarbeider med det sivile politiet. De er på mange måter Forsvarets interne politi.

Varighet
12 - 18 måneder
Avdeling
Hæren
Luftforsvaret
Sjøforsvaret
Garnisonen i Sør-Varanger
Porsanger bataljon
Ørland flystasjon
Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern
KNM Harald Haarfagre
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Januar og juli
Antall stillinger
100+

Krav til tjenesten

Som militærpolitisoldat (MP-soldat) blir du gitt politimyndighet på militært område og for alt militært personell. Dette gjør at det stilles store krav til din egnethet og modenhet. Rekruttperioden fungerer derfor også som en seleksjonsperiode.

For å bli miliærpoliti må du som et minimum bestå forsvarets fysiske tester til karakter 4 eller bedre i løpet av rekruttskolen. Dette gjelder både på utholdenhet og styrke. Møt godt forberedt til de fysiske testene. Se de fysiske kravene her.

I tillegg må du ha karakter 5 eller bedre fra teoritesten på sesjon, karakter 3 eller bedre fra løpetest på sesjon, førerkort klasse B og ingen avvik på fargesyn

Stillinger innen militærpoliti

Som militærpoliti kan du få stilling som:

Hundefører: Mye tid går med til trening og stell av hunden. Fagopplæringen gjennomføres sammen med en av MP-troppene i militærkompaniet på Bardufoss, deretter får du hundeførerkurs ved Forsvarets hundeskole på Hauerseter. Resterende tjeneste foregår hos militærpolitikompaniet på Bardufoss.

MP-samvirkesoldat: Hovedvekten i opplæringen er politifaglig opplæring i en feltmessig ramme, hvor skyting og feltoperative øvelser er en naturlig del. Fagopplæringen foregår hos militærpolitikompaniet Brigade Nord (Bardufoss).

MP-stasjonssoldat: Hovedvekten i opplæringen er på stasjonstjeneste og politifaglig opplæring. Fagopplæringen tar rundt 4 måneder og foregår på Sessvollmoen. Resten av tjenesten skjer ved en av Forsvarets militærpolitistasjoner.​

 1. Tjenestehverdag

  Fra utdanning av tjenestehund og hundefører hos Militærpolitikompaniet i Brigade Nord. // Brigade North's Military Police Company conducts basic K9 training.

  Når opplæringen er avsluttet overføres du til en militærpolitistasjon i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Som militærpoliti er dine primæroppgaver å gjennomføre ordenspatruljer for å forhindre at lovbrudd skjer, fartskontroller og lett kontroll av kjøretøy. I tillegg skal du kontrollere militærpolitiets utstyr, motta henvendelser fra publikum og øvelse med våpen. Som militærpolitisoldat blir du kjent med mange nye mennesker, og får en spennende og utfordrende førstegangstjeneste.

  De fleste som blir militærpolitisoldater starter med rekruttskole på syv uker og fagopplæring på fire måneder på Sessvollmoen. Får du stilling som militærpoliti-samvirkesoldat i Brigade Nord vil fagopplæringen skje i Bardufoss. 

  I løpet av fagopplæringsperioden får du blant annet god innsikt i fag som rettslære, rapport- og etterforskingstjeneste, åstedslære, ordenstjeneste med mer. I tillegg er det en del trening. Fagopplæringen kan minne om en vanlig skolehverdag. Det forventes av deg at du bruker noe av kveldstiden på å gjøre lekser.​

 2. Du må få en fordeling til rekruttskolen i militærpolitiet når du er på sesjon. For å få fordeling til militærpolitiet må du blant annet bestå teoritesten som gjennomføres på sesjon til karakter 5 eller bedre, du må ha normalt fargesyn og du må ha førerkort klasse B.

  Normalt vil ikke alle som møter til rekruttskolen i militærpolitiet få stilling som militærpoliti. Din innsats under rekruttskolen, din fysiske form, egnethet og motivasjon vil ha stor betydning om du får stilling som militærpoliti eller ikke. Det er ikke sikkert at du får stilling som militærpoliti selv om du er innkalt til rekruttskolen som det.

  Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på, eller blir gitt, i løpet av rekruttperioden.

 3. Etter førstegangstjenesten har du gode muligheter for å bli ansatt som spesialist i den avdelingen eller Forsvarsgrenen du har tjenestegjort i. Si fra til befalet ditt hvis du ønsker å jobbe i avdelingen, eller ser etter andre stillinger i Forsvaret. Du kan også søke utdanninger i Forsvaret.