Militær lastebil langs E6 under vinter øvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark / Military truck on E6 during winter exercise Joint Viking 2017 in Finnmark, Norway *** Local Caption *** .

Mottak- og transport­bataljonen

Velkommen til repetisjonstjeneste hos Mottak- og transport­bataljonen!

Under repetisjonstjenesten blir du en del av Mottak- og transportbataljonen (M&T BN.) Hvilken underavdeling du vil øve med, står i innkallingen. M&T BN består av disse fire underavdelinger under Nordic Response 2024:

  • Transportkompaniet
  • Transportkontrollkompaniet
  • Luftterminalkompaniet
  • Forsyning- og støttekompaniet

M&T BN sitt hovedoppdrag er å understøtte alliert og nasjonalt mottak og tilbakeføring av styrker fra øvelsen. Dette omfatter blant annet operasjoner på havne-, jernbane- og flyterminaler samt transportstøtte av materiell.

Hvor foregår øvelsen?

De første dagene vil bli benyttet til registrering, utlevering og repetisjon/utdanning på personlig våpen MP-7. Per i dag planlegges det med at M&T BN opererer fra en hovedbase i Alta.

Oppmøte og avslutning av repetisjonstjenesten er på Sessvollmoen.

Om Nordic Response

Nordic Response 2024 er en skandinavisk ledet vinterøvelse som bygger på den tidligere øvelse Cold Response. Dette året vil også vårt nye medlemsland i NATO, Finland, og nordisk samarbeidspartner Sverige være med å arrangere øvelsen. Øvelsen holdes annethvert år sammen med allierte og partnernasjoner.

Nordic  Response blir en av NATO sin store vinter øvelse dette året som i hovedsak vil foregå i mars. Det vil være med flere allierte og øvelsen vil foregå på tvers av landegrenser. Øvelsen inneholder elementer fra både luft-, sjø- og landstyrker.

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO og utvikle samarbeidet videre med våre ny NATO-allierte og med alliansens samarbeidspartnere. M&T BN vil ha fokus på å trene mottak og fremføring av allierte styrker i Norge i stor skala.

Kan jeg møte dagen før?
Send e-post dersom du kommer dagen før og har behov for overnatting:
Forhindret fra å møte på oppmøtedagen?
Alle uforutsette endringer på oppmøtetidspunkt grunnet for eksempel sykdom må meldes på e-post:
Kan jeg kjøre egen bil?
Bruk helst offentlig kommunikasjon som buss og tog, da fortrinnsvis til Oslo lufthavn Gardermoen. Om du må kjøre egen bil, så får du kun refundert for billigste reisemåte. Skal du bruke egen bil, så må dette varsles tre uker før oppmøtedato på e-post. Parkering blir på utsiden av leiren.

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response  off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),   ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS  - 07 MAR  2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.