NOR JLSG Logistikktransport

Norwegian Joint Logistics Support Group

Velkommen til repetisjonstjeneste hos Norwegian Joint Logistics Support Group!

Du er kalt inn til repetisjonsøvelse ved Norwegian Joint Logistics Support Group, som vi forkorter til NOR JSLG, i forbindelse med øvelsen Nordic Response 2024.

Om avdelingen

Norwegian Joint Logistics Support Group (NOR JLSG), tidligere kalt NLOGS, er et nasjonalt logistikkoperasjonssenter som planlegger, koordinerer og leder logistikk-, sanitets- og logistisk vertlandsstøtteoperasjoner.

NOR JLSG HQ er et nasjonalt ledelseselement på lik linje med de øvrige operasjonssentrene: Nasjonalt landoperasjonssenter (NLS), Nasjonalt sjøoperasjonssenter (NSS) og Cyberforsvarets operasjonssenter (CDOC). Sjef for NOR JLSG HQ er rådgiver for sideordnede styrkesjefer innenfor sitt fagområde. Vår hovedprioritet er å understøtte pågående operasjoner i og utenfor Norge.

Reise og oppmøte

Bruk offentlig transport eller bestill fly til oppmøtestedet. Kommer du fra Oslo lufthavn, ta tog til Lillestrøm og buss til Kjeller holdeplass. Du får rabatt på all offentlig transport ved å vise frem legitimasjon og innkallingen. Hvis du kjører egen bil til Kjeller, må du være oppmerksom på at det er begrenset med parkeringsmuligheter ved Kjeller base. Du får ikke med deg bil inn i leiren.

Oppmøte
Hovedvakt Kjeller base
2007 KJELLER
Tlf.: 63 89 94 00
Tidspunkt for oppmøte 09.00
Dato for oppmøte: Se innkallingen din

Møte dagen før?
Ta kontakt med stabssersjant Terje Høyem dersom du av praktiske årsaker trenger å møte dagen før oppmøtedagen.
 1. Du vil ved ankomst få mer informasjon og program for øvelsens varighet og dens innhold. Under øvelsen vil du bli øvd i en tilsvarende tjenestestilling som under førstegangstjenesten eller din tidligere faste stilling.

  I forkant av øvelsen vil det settes av tid til forberedelser, klargjøring og tid til annet administrativt.

  Innkvartering og forpleining blir på militær forlegning og i spisemesse.

 2. Nordic Response er en nasjonal øvelse for å øve og validere NATO- og bilaterale planer for forsterkning av Norge. Tidligere har øvelsen gått under navnet Cold Response, og er en NATO-øvelse som gjennomføres annethvert år. NATO-allierte og Partnership for peace-nasjoner vil delta. Hensikten er å øve høy-intensitet krisehåndteringsoperasjoner. Spesielt i år er hensikten med øvelsen å øve NATOs regionale planer samt et nordisk forsvarskonsept ved å integrere Danmark, Sverige og Finland, i den hensikt å trene forsvaret av den skandinaviske halvøyen i tøft arktisk klima.

 3. HR-rådgiver NOR JLSG HQ

  Stabssersjant Terje Høyem

  thoyem@mil.no

  Telefon: 94 02 41 72

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),  ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS - 07 MAR 2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.