Personell fra Vertslandsstøttebataljonen i Forsvarets logistikkorganisajon frakter en M1 Abrams stridsvogn tilhørende US Marines, under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge *** Local Caption *** A Norwegian Scania heavy transport truck transports a USMC Abrams M1 main battle tank, during NATO exercise Trident Juncture 18 in Norway

Vertlands­støtte­bataljonen

Velkommen til repetisjonstjeneste hos Vertlands­støtte­bataljonen!

Du er innkalt til repetisjonstjeneste hos Vertlands­støtte­bataljonen, også kalt «Norwegian Combat Service Support Battalion», forkortet NOR CSS Bn. Vi er en mobiliseringsavdeling som i hovedsak består av reservister. Det innebærer at bataljonen ikke er i daglig tjeneste, men settes opp av Forsvarets logistikkorganisasjon i forbindelse med utvalgte øvelser ved behov for trening og kursing av personellet og ved eventuelle skarpe operasjoner.

Bataljonens primæroppgave er å yte logistikkstøtte til United States Marine Corps (USMC) under mottak og i gjennomføring av operasjoner i Norge.

Om Nordic Response 2024

Cold Response er en NATO-øvelse som blir gjennomført annethvert år. NATO-allierte og Partnership for Peace-nasjoner deltar. Hensikten er å øve høyintensitet krisehåndteringsoperasjoner i henhold til planverket for alliert mottak og forsvar av Norge. I 2024 er øvelsen kalt Nordic Response og inkluderer for første gang aktivitet i Sverige og Finland.

Hovedaktiviteten på landsiden i Norge foregår i Troms og Finnmark, der Vertlands­støtte­bataljonen innledningsvis skal støtte USMC i å forflytte materiell og personell fra Indre Troms til Alta-området. Deretter vil selve feltøvelsen foregå i området rundt Alta, der Vertlands­støtte­bataljonen skal inngå i marinekorpsets styrke som del av den taktiske manøveren. I tillegg kommer nødvendig tid til oppsetting og etterarbeid i Værnes garnison.

Hvor og når

Oppmøtested er Værnes garnison. Nøyaktig dato og sted for oppmøte står i innkallingen din. Det er forskjellige datoer på innkalling og dimisjon for befal og menige, og tidsrommet din avdeling skal delta kan variere noe. Se i innkallingen din for hvilke datoer som gjelder for deg.

Klokkeslett for dimisjon bestemmes mot slutten av øvelsen, men ingen kan bestille returfly før kl. 15.30 på dimisjonsdagen.

Møte dagen før?
Hvis du av praktiske årsaker må møte dagen før oppmøtedagen, ta kontakt med major Roar Kristensen på e-post:

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response  off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),   ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS  - 07 MAR  2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.