Soldater fra artilleribataljonen under øvelse. *** Local Caption *** Soldiers from Artillery battalion during live fire exersice in Halkavarre in Finnmark.

Artilleri­bataljonen

Velkommen til repetisjonstjeneste hos Artilleri­bataljonen!

Artilleri­bataljonen sin hovedoppgave er å utdanne soldater og mannskaper til Brigade Nord, og bistå med ildstøtte til landoperasjoner. I tillegg yter Artilleri­bataljonen en del støtte til andre bataljoner innenfor ulike fagfelt.

Under Nordic Response 2024 ønsker Artilleri­bataljonen å få trent personell fra styrkestrukturen som har radar og forsyning som sitt fagfelt.

Øvelsen er en fellesoperativ arena hvor blant annet Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Heimevernets enheter skal trene sammen med allierte i Troms og Finnmark.

Vernepliktige soldater i Kampluftvernbatteriet i Brigade Nord tar en pust i bakken under øvelse Formidable Shield 23 på Andøya.

Oppmøte

Mandag 26. februar kl. 18.00. Se innkallingsbrevet ditt.

Kontaktperson

Kontaktperson i Artilleribataljonen frem til oppmøte er ass. S-1 Randi Døsvik, rdosvik@mil.no.

Fra oppmøte vil du tildeles en ny kontaktperson avhengig av hvilken enhet du skal til.

 1. Repetisjonsøvelsen består av tre deler:

  1. Mottak og repetisjon av fagkompetanse: Du vil bli mottatt og forlagt på kaserne, og i løpet av de første dagene ta ut personlig bekledning og utrustning i henhold til behovet knyttet til din stilling. Det vil også bli gjennomført repetisjonskurs for å friske opp nødvendig fagkunnskaper nødvendig for å fylle stillingen din. Som del av dette vil du også klargjøre eget utstyr og enhetens kjøretøyer for å kunne gjennomføre feltøvelsen.
  2. Øvelse Nordic Response 2024: Du vil fylle stillingen du innehar i Artilleribataljonens krigsstruktur. For de fleste av dere vil dette være tilsvarende stilling som den siste du besatte før du dimitterte fra Forsvaret.
  3. Vedlikehold, innlevering av utstyr og dimisjon: Ved øvelsens slutt vil du sammen med laget ditt gjennomføre nødvendig vedlikehold av lagets materiell, levere inn personlig bekledning og utrusning, og deretter dimitteres. Som del av dette vil det bli gjennomført en evaluering med hensikt å vurdere gjennomføringen av repetisjonsøvelsen.
 2. Kommer du med fly

  Du står selv ansvarlig for bestilling av flybilletter. Når du ankommer Bardufoss Lufthavn skal du ta bussen til Setermoen garnison. Denne bussen står rett utenfor flyplassen ved ankomst. Når du ankommer Setermoen garnison skal du melde deg i hovedvakta, og blir deretter møtt av personell fra Artilleribataljonen.

  Kommer du med bil

  Kjører du egen bil til Setermoen parkerer du utenfor hovedvakta til Setermoen garnison og henvender deg til vakta. Deretter vil du bli møtt av personell fra Artilleribataljonen.

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),  ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS - 07 MAR 2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.