Cold Response 2020: Soldater fra Brigade Nord flytter materiell ut i stilling med Scania tungtransportvogner under den multinasjonale vinterøvelsen CR20.

Logistikk­bataljonen

Velkommen til repetisjonstjeneste hos Logistikk­bataljonen!

Hæren har behov for å kalle inn personell i den hensikt å få trent opp sin struktur slik at man skal bli best mulig forberedt til å kunne håndtere eventuelle skarpe situasjoner. I februar/mars 2024 gjennomføres øvelse Nordic Response 2024, og det er denne øvelsen du skal delta på.

Om avdelingen

Repetisjonstjenesten din skal gjennomføres i Logistikk­bataljonen som er en avdeling i Trenregimentet. Avdelingen skal være bindeleddet mellom sivile og militære leverandører av forsyning til Hærens kampavdelinger. Logistikk­bataljonen skal også ha stor kapasitet på reparasjon og vedlikehold av Hærens hovedmateriell. I løpet av de siste års største fellesoperative øvelser, har avdelingen levert betydelige mengder med forsyning til avdelinger i Brigade Nord og andre deler av Hæren ved bruk av personell som er innkalt på repetisjonsøvelse.

Tilbakemeldinger fra personell vi har hatt inne på repetisjonstjeneste de siste fem år har vært meget gode. Vårt fokusområde er at vi skal løse våre oppdrag på en sikker og effektiv måte, men samtidig er det meget viktig for oss at det er god trivsel innad i avdelingen.

Hvor og når

Dato og sted for oppmøte står i innkallingen din. Både oppmøte- og dimisjonssted er Porsangmoen. Det kan være forskjellige datoer på innkalling og dimisjon. Se innkallingen din for hvilke datoer som gjelder for deg!

Til daglig holder Logistikk­bataljonen til på Bardufoss, men under Nordic Response deployerer vi til Finnmark. Operasjonsområdet vårt vil i all hovedsak være i Finnmark fylke, men enkelte oppdrag vil bli gjennomført i Finland.

 1. 23.02

  Oppmøte forparti

  24.02–27.02

  Forberedelses-fase (gjøre klar for mottak av hovedstyrken)

  28.02

  Oppmøte hovedstyrke

  29.02–03.03

  Forberedelses-fase - felles
 (vintertjeneste, sanitet, skyting, klargjøring av materiell og kjøretøy)

  04.03–14.03

  FTX/Øvingsfase oOppdragsløsning iht. tjenestestilling:


  • stab/ledelse

  • transport

  • forsyning

  • vedlikehold


  15.03–18.03

  Materiellvedlikehold
, innlevering
, tilbakemelding

  19.03

  Dimisjon hovedstyrke

  20.03

  Dimisjon forparti

Vi planlegger med god stemning under Nordic Response. Vel møtt!

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),  ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS - 07 MAR 2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.