Logbase Luft kammo front

Logbase Luft

Velkommen til repetisjonstjeneste hos Logbase Luft!

Repetisjonsøvelsen til Logbase Luft, som du snart skal bli en del av, er en øvelse ved navn Nordic Response 2024. Nordic Response er Forsvarets vinterøvelse med fokus på nordisk samarbeid, alliert mottak og samtrening av nasjonale og allierte styrker. Logistikkbase Luft vil i hovedsak gjennomføre øvelsen ved Andøya flystasjon. Hensikten med øvelsen er å sette opp avdelingen gjennom innkalling av repetisjonspersonell, gjennomføre utdanning, utøve operativ støtte (vertslandstøtte) og øve på logistikkoperasjoner i rammen av Nordic Response.

Kort om oss

Logbase Luft er en logistikkavdeling som til daglig operer på Ørland flystasjon ved 132 Luftving. Avdelingen planlegger for deployerbar logistikk både i inn- og utland. Logbasen skal i hovedsak støtte Luftforsvarets avdelinger i fred, krise og krig, men kan også støtte andre forsvarsgrener eller bidra til vertslandsstøtte og alliert mottak i Norge. Logbase Luft har en organisasjonsstruktur som består av både stadig tjenestegjørende i Forsvaret og repetisjonspersonell, og har kapasiteter innenfor vakthold og sikring, forsyning, forpleining, transport, vedlikehold og basedrift.

Hvor og når

Oppmøte: Evenes flystasjon kl 12:00. Din oppmøtedato finner du i innkallingen.
Avreise: Andøya flystasjon

Angående reise

Se praktisk informasjon og reisebestilling her. Merk at flybestillingen skal ha ankomst Evenes flystasjon, og retur fra Andøya flystasjon.

Til denne øvelsen er det ikke mulig å bruke egen bil grunnet ingen parkeringsmuligheter. Bruk derfor offentlig transport og fly.

For kjøkkenpersonell
Logbase Luft ønsker å kjøpe inn kjøkkensko til innkalt personell som skal tjenestegjøre som kjøkkenpersonell. Send inn din skostørrelse på e-post til:
For lastebilsjåfører
Sivilt førerkort på tunge klasser har varighet på 5 år. Innkalte lastebil- og bussjåfører, der førerkort er utgått, skal fornye førerkort i god tid før oppmøtedato. Fremgangsmetode for fornying av førerkort finner du på Statens vegvesen sine nettsider. Merk at fornyelse krever ny helseattest fra fastlege samt synstest dersom dette er aktuelt. Ta vare på kvitteringer. Utgifter kan føres på reiseregning etter gjennomført repetisjonstjeneste.

Møte dagen før?

Dersom du har behov for å møte dagen før, send e-post til fhoem@mil.no med dine reisedetaljer.

Velkommen!

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response  off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),   ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS  - 07 MAR  2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.