DSC_0208

300 millioner ekstra å trene for

Ekstrabevilgninger fra Regjeringen gir Heimevernet en travel og god treningshøst. Bare denne uken trener 8600 HV-soldater.

DSC_0448

Høsten i år skulle egentlig vært rolig uten nevneverdig aktivitet. Men på grunn av ekstrabevilgninger fra Regjeringen har HV fått en travel høst.

DSC_0880.jpg
Major Hans Borgfjord er sjef plan i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08.

Major Hans Borgfjord er sjef plan i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Denne uken har de fem områder inne til trening, og om 14 dager skal sju andre områder også trenes.

– Det er gledelig at Heimevernet har fått 300 millioner kroner ekstra å trene for. De 12 områdene vi trener nå i høst hadde vi i utgangspunkt ikke økonomi til å trene. Med den ekstra bevilgningen kan vi gi soldatene det antall treningsdager Stortinget har bestemt, forklarer Borgfjord.

Han forteller videre at økonomien de siste årene har ført til at mange soldater bare har trent tre til fire dager i året, selv om treningsrammen er seks dager for soldater og ni for befal.

DSC_0595
Forskjell på øving og trening

I Heimevernet skilles det på om HV-områdene er på øving eller trening.

Hva er ulikt, og merker soldatene noe forskjell?

DSC_0604

– Akkurat nå har vi årlig trening, da trener områdene på egne planer som objektsikring, sikring av alliert mottak, overvåkning og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid. Når det er øvelse utfordrer vi planene til områdene og egne planer på distriktet. Da har vi markører ute som spiller fiender og som utfordrer både distriktet og områdene, sier Major Borgfjord.

Han forteller at øvelsene utfordrer det de har trent på områdetreningene. Under høsttreningene jobber områdene mer selvstendig og øver på egne planer. Områdesjefene setter opp egne øvingsmål sammen med sjefsersjantene sine og trener på momenter som løfter kvaliteten på områdene.

– Jeg tror ikke soldatene merker så stor forskjell på om det er trening eller øving, forteller major Borgfjord.

Øver på gamle ferdigheter

En av de som deltok på den årlige treningen i Stavanger var soldat Sven Eeg (21). Han var spent på om ferdighetene fra Hans Majestet Kongens Garde fortsatt satt like godt som da han var inne i førstegangstjenesten for to år siden.

Eeg

– Heimevernet er ikke helt det samme. Nå møtes laget en uke i året, mens i førstegangstjenesten bodde vi sammen. Det er annerledes, men jeg tror definitivt at vi kan bli en god gjeng.

Sven Eeg
DSC_0305

Troppen hans fikk brynt seg på militære operasjoner i urbant terreng. Noe han syntes var både spennende og utfordrende.

– Jeg får prøvd meg på mange av de samme tingene som jeg gjorde i førstegangstjenesten. Jeg får øvd meg litt på gamle kunstner og får sett hvordan de holder seg, sier Eeg

Annen øvingsaktivitet

Det er ikke bare i HV-08 at høsten ble travlere enn først antatt, de neste ukene trener Heimevernet over hele landet.

Opplandske heimevernsdistrikt 05 øver et HV-område pluss mandag 6. september møtte 60 soldater til nytilføring. Her fikk de informasjon om Heimevernet, fikk utdelt vernemaske, hjelm og fikk hjelp til å bestille utstyr digitalt. 

20220908KK_CY1A3517_12
Øver både staben og områdene

I Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 (HV-12), har 1000 soldater fra 8 områder gjennomført Øvelse Trøndelag. Øvelsen er en systemøvelse, og skiller seg ut fra de vanlige områdetreningene.

– HV-12 stab sin rolle er å planlegge, gjennomføre og lede operasjoner i hele Trøndelag. En systemøvelse som øvelse Trøndelag gjør at staben også får øvd på sin rolle. Som det største heimevernsdistriktet er det viktig at staben øver samtidig som områdene. Både for å støtte områdene, men ikke minst for å øke egen kompetanse innen territorielle operasjoner, beskriver Odd Einar Nygård, ass. G-3/7 i HV-12.

– Kampkraften i heimevernet er områdene og de som ikke går i grønn uniform i det daglige. I en systemøvelse får de trent og øvd på en så realistisk måte som mulig, i en uoversiktlig situasjon, påvirket av krigens natur og krigens krav. En systemøvelse gjør at vi i Trøndelag blir bedre til å håndtere kompleksiteten i de oppgavene Heimevernet skal løse i fred, krise og krig. Vi må forholde oss til andre militære og sivile aktører i rammen av totalforsvaret, utdyper Nygård.

20220908KK_CY1A3550_16.jpg
Områdesjef i Stiklestad utrykningsområde, Arild Thomassen.

Mer realisme

Områdesjef i Stiklestad utrykningsområde, Arild Thomassen merker stor forskjell på å arrangere områdetrening selv og å være med på systemøvelser som Øvelse Trøndelag.

 

20220908KK_CY1A3473_9

– Øvelsen blir mye mer realistisk når vi øver på denne måten. Når vi organiserer alt selv vet vi jo om alt som kommer til å skje, men nå vet ikke engang jeg som områdesjef noe om hvordan øvelsen utvikler seg. Det er mye morsommere og mye mer lærerikt. Nå får vi ordrer og oppdrag fra staben som vi utfører og det er jo slik det ville vært på ekte. Vi blir en del av et større system.

Områdesjef Arild Thomassen
20220908KK_CY1A3611_21

Det er også et omfattende markørspill som gjør at vi hele tiden må være oppmerksomme. Vi får øvd oss på samkjøring og koordinering med andre områder og har god sanitetsstøtte. Da får vi i tillegg spilt inn sanitetsmomenter vi må reagere på.

Det har også vært aktivitet i andre deler av Norge:

  • Oslofjord heimevernsdistrikt 01 har årlig trening med rundt 1800 soldater
  • Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 øver innsatsstyrke Gunnerside
  • Bergenhus heimevernsdistrikt 09 øver et HV-område og de gjennomfører lagførerkurs
  • Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 gjennomfører videregående lagførerkurs
  • Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 øver innsatsstyrke Claymore og har fagkurs for sambandssoldater og videregående lagførerkurs.
  • Finnmark heimevernsdistrikt 17 har seks HV-områder i trening.