Soldater fra Heimevernet har kontrollerer innreisende fra Sverige, på Støa grenseovergang.

50 000 døgn på grensa

Heimevernet har til nå bistått politiet med grensekontroll langs Norges grense i snart halvannet år. Aldri før har Heimevernet hatt et så langvarig oppdrag.

Til å begynne med var det planlagt totalt 4000 døgn med grensekontroll. Oppdraget var ment å vare fra mars til mai 2020. Hensikten var å informere nordmenn som ville over grensa om karantenereglene. Nå har Heimevernet passert 50 000 døgn med grensekontroll sammen med og på vegne av politiet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte soldatene på grensa i slutten av juni.

– Soldatene har gjort en formidabel innsats. Den ene delen er at de har drevet grensekontroll sånn at vi har kunnet unngått importsmitte, noe som kan være ganske kritisk. Den andre delen er informasjonsjobben de har gjort på grensestasjonene og på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det har vært gjort en formidabel jobb, ikke bare av mannskapene, men arbeidsgiverne og de hjemme. Det har vært mannskaper som har vært ute i fire og fem uker i strekk. Dette har vært et lagarbeid og en kjempestor dugnad, sier han.

Å stå i et oppdrag over så lang tid byr på noen utfordringer, men det gir også mye tilbake. Det er en rekke heimevernsområder som har hatt oppdrag på grensa. Under kan du lese erfaringene som tre områdesjefer har gjort seg etter oppdraget.

«Det blir hva du gjør det til. Er innstilingen positiv, blir resultatet deretter.»

20181002JVE_ORX0088_ HV-05.jpeg
Svein Rise, områdesjef i HV-05

Det er visdomsord fra områdesjef Svein Riste i HV-05.

– Ett av oppdragene til Hedmark utrykningsområde er å forsterke grensa mot Sverige ved behov. Heimevernets treningssituasjon har gjort det svært krevende å få til den nødvendige treningen på både lokasjoner, og ikke minst å etablere gode relasjoner til politi og toll til vanlig. Dette har vi hatt veldig gode forutsetninger for å få på plass nå under grenseoppdraget, sier Riste.

Økt standard

– Jeg opplever at standarden på avdelingen totalt sett er blitt hevet av oppdraget, selv om ikke alle fikk vært med. Det å bli godt kjent, leve tett på hverandre over tid, det å kjenne på at det er lenge igjen og motivere hverandre kan sammenlignes litt med å være i internasjonale operasjoner, forklarer Riste.

Omsorg, humor og vilje til å stå på ekstra for laget og avdelingen er motiverende å oppleve for en områdesjef.

– Det føles langt hjemmefra når du er inne i en lang vaktturnus med begrenset
mulighet til å komme deg bort. Jeg har sett folk fra nye positive sider,
beskriver Riste.

Avdelingsstolthet

– Det var nyttig og god erfaring å ta over oppdraget fra forrige område og ikke minst overlate oppdrag til nye. Vi har gode erfaringer med de nye sambandsmidlene og teknologi som virker slik vi er vant til på «utsiden». Det gjør at HV-soldaten føler seg prioritert. Dette i sum bidrar til å skape økt avdelingsstolthet og tilhørighet blant de som deltok på oppdragsløsningen, utdyper Riste.

20210422_THG_CY1A0262.jpg_Media.jpeg

 

200609SG_2969_HV-17 kopi.jpeg
Stein, Isaksen, områdesjef i HV-17

– Helt i starten hadde vi noen tekniske utfordringer rundt innkalling. Systemet er jo tilpasset årlig trening, og soldatene er vant til å bli innkalt god tid i forkant. Vi rakk dessverre ikke å kalle inn på vanlig måte da vi fikk dette skarpe oppdraget. Derfor måtte vi si det på godt nordnorsk at de skulle drite i innkallingen og forholde seg til vaktlista. Innkallingen kommer når den kommer, humrer områdesjef i Altafjord HV-område i HV-17 Stein Isaksen.

– Derimot har vi fått mye bra ut av oppdraget. Samarbeid mellom etater er viktig, og gjennom dette oppdraget har vi hatt et godt samarbeid med politiet og de andre involverte etatene. I tillegg fikk vi utrolig god hjelp fra sivilsamfunnet og dugnadsånden har vært utrolig stor. Vi fikk leid alt vi trengte på kort varsel, og hvis det ble feil på aggregatet, fikk vi reparert det ved nærmeste bensinstasjon, beskriver Isaksen.

Isaksen vil også berømme distriktsstaben i HV-17 som har støttet døgnet rundt med den bistanden området har hatt behov for.

– Det har vært et bra maskineri som har gått.

Styrket samhold

Det å stå i et oppdrag så lenge fører mye godt med seg.

– Samholdet internt er styrket ved at vi har tilbrakt mye tid sammen og mannskapet er utrolig motivert. I tillegg har vi fått til et veldig godt samarbeid med både politiet, kommunene og andre involverte etater over tid, forklarer Isaksen.

– Vi har fått bevist at vi er i stand til å løse skarpe oppdrag på kort varsel. Det har gitt oss god respons fra det sivile med at HV stiller opp når det trengs. I lokalsamfunnet bygger vi tillit og HV sin rolle i totalforsvaret er betydelig styrket, fastslår Isaksen.

20210602MS_IMG_2135.jpeg

 

IMG_5071 2.jpeg
Lars Nyvik, områdesjef i HV-12

Hegra og Meråker HV-område har lenge stått ved Trøndelags største grenseovergang i Meråker.

Områdesjef Lars Nyvik har i stor grad løst oppdraget ved hjelp av frivillige soldater som selv har meldt seg til tjeneste. På den måten har de unngått å belaste arbeidsplasser i normal drift og sysselsatt permitterte. Med erfaring fra grenseoppdraget i første kvartal 2020 har deres største utfordring vært de stadige forandringene i regelverket for inn- og utreise.

– Vi har nå stått på grensa siden november 2020, og vi har ikke hatt noen store utfordringer. Men skal jeg peke på en ting må det være de stadige oppdateringene og forandringene i lovverket knyttet til innreise. Fordi vi har benyttet mye av det samme personellet, har de kunnet holde seg oppdatert fra starten og raskt tilpasset seg endringer. Dette har vært en stor fordel både for oss selv og for våre samarbeidspartnere i politiet, toll og helsevesenet. De mange endringene i lovverket har skapt en del frustrasjon og hodebry, men vi takler dette godt, påpeker Nyvik.

Visste hva de gikk til

Hegra og Meråker HV-område bisto også politiet ved grensa i Meråker fra mars til mai 2020 og visste dermed litt mer hva de gikk til.

– Vi dro stor nytte av vår forrige runde med bistand til politiet. Selv om oppdraget i denne runden er annerledes fra forrige gang, har vi likevel god oversikt over hva som trengs og hvordan vi skal løse oppdraget. Personellmessig har vi løst hele oppdraget med frivillige. Dette for å kunne sysselsette personell som enten er arbeidsledig eller permittert. Det har vært viktig for oss å kunne gi denne gruppen noe fast i hverdagen, i tillegg til å unngå å belaste arbeidsplasser der alt går som normalt, sier Nyvik.

Uvurderlig erfaring

– Erfaringen vi har fått ut av oppdraget er uvurderlig. Det samarbeidet og ikke minst relasjonene vi har knyttet til flere etater, har vært og vil bli meget verdifullt i fremtiden.

– Selv om grunnen til oppdraget helst skulle vært unngått, har vi som område fått mye erfaring i et oppdrag som vi ikke ville fått mulighet til å trene på om vi hadde vært i en normalsituasjon. Nå har vi kontakter opp mot et slikt oppdrag, og vi har et oppdatert planverk knyttet til oppdragsløsning, beskriver Nyvik.

Grensekontroll_KK_300421_1.jpg