OP__2820

Bruk av teknologi

Krigen i Ukraina er et eksempel på moderne krigføring, og gir oss muligheten til å lære av det ukrainerne har gjort og gjør.

Saken er fra heimevernsblad nr. 2 2023

Ukraina har vist en imponerende evne til hurtig og effektivt å implementere moderne teknologi. De har utviklet ny software og hardware. De har funnet nye bruksområder for eksisterende teknologi og de har tatt i bruk systemer fra sine partnere og allierte, forklarer oberstløytnant Erik Elden.

Han er senior stabsoffiser innen landoperasjoner ved Hærens våpenskole, avdeling for taktikk og operasjoner. Han leder en tverrfaglig arbeidsgruppe som samler inn og vurderer observasjoner fra krigen for å bidra til utvikling av Hæren. Arbeidsgruppens fokus har vært på ukrainsk stridsteknikk og taktikk, men også bruk av teknologi.

OP__4993
OP__9145

Diia – 20 millioner sensorer

Teknologi som mange allerede brukte i Ukraina, har fått nye bruksområder under krigen. Et eksempel er appen Diia som brukes av cirka halvparten av befolkningen, over 20 millioner ukrainere. De kjenner den godt, ingen trenger opplæring og resultatet kommer hurtig.

Diia er en webportal som kommuniserer mellom stat og person og ligner på norske Altinn. Den har tofaktor-autentisering, noe som gjør at Russland ikke kan sende falske meldinger.

I appen kan man melde inn huller i veien med bilder og presis stedsangivelse. Denne geo-taggingen har gjort det mulig for hvem som helst å rapportere inn observasjoner på russiske styrker og mistenkelige personer med bilder og videoer. All data aggregeres i en database hos den ukrainske etterretningstjenesten. Appen har dermed gitt betydelig effekt med 20 millioner sensorer over hele landet.

Den har også blitt oppdatert med andre funksjoner. Det finnes lister over ledige stillinger for arbeidsløse ukrainere, en portal for utbetaling av pengestøtte til flyktninger og internt fordrevne og undervisningsmateriale for barn som ikke kan gå på skolen.

Ny teknologi og nye bruksområder

Behovene som identifiseres av soldater på bakken er knyttet til ønsket om å få en fordel overfor motstanderen, som også har utviklet og tatt i bruk ny teknologi i løpet av krigen.

– Teknologien har fungert som en styrkemultiplikator. Dette gjelder for begge parter, men kanskje særlig for Ukraina, som har klart å utligne noe av forskjellen knyttet til størrelse og ildkraft. Det ser også ut til at de har klart å ha et relativt høyere tempo innen utvikling og implementering av teknologi. 

– Ukrainerne har evnet å finne nye bruksområder for apper og webportaler befolkningen allerede bruker. Dette har tilsynelatende gitt stor effekt, spesielt innen etterretning, informasjon og til dels ildledelse, forteller Elden.

OP__2840
Må gi økt effekt 

Eksisterende teknologi tas i bruk på nye måter, for å få mer eller andre typer effekt. 

– Det handler om både kostnadseffektivitet og virkningseffektivitet. Kostnadseffektivitet handler om å få mest mulig effekt av minst mulig innsats. Virkningseffektivitet handler om å oppnå det beste resultatet. Hvis teknologien øker effekten, kan vi si at den fungerer som en styrkemultiplikator. 

– Teknologien må også gi økt nettoeffekt, som betyr at den i minst mulig grad reduserer effekten på andre områder. Hvis for eksempel det å operere et sambandssystem er så vanskelig at det tar oppmerksomheten bort fra andre prosesser, kan teknologien bidra til redusert og ikke økt nettoeffekt, forklarer Elden.

Militær Uber

GIS Arta (Geographic Information system of Artillery) er basert på ideen bak Uber og gjør det mulig for artilleriskyts og andre effektorer å hente mål fra en «sky». Sensorer, ildledere, OP-er, patruljer osv. kan dele presise observasjoner av fiendtlige mål gjennom et kryptert nettverk. Observasjoner fra andre apper som Diia og Telegram legges også sannsynligvis inn.

Observasjonene legges inn i et digitalt kart som deles i sanntid. Kommandoplassene kan umiddelbart etter et mål dukker opp beslutte å engasjere det og ildordren sendes til en effektor. Flere effektorer kan også engasjere samme mål (joint strike capability). Denne typen ildledelse gir gode muligheter for spredt gruppering av skyts, et behov som tidlig ble identifisert fra ukrainsk side.

– GIS Arta gir økt evne til å slå fienden, men også til å prioritere mål, prioritere bruk av kritisk og kostbar ammunisjon og velge mellom ulike effektorer. Systemet gir sannsynligvis også mindre risiko for sivile tap, sier oberstløytnant Erik Elden.

OP__4898
OP__4822