HV05_SA_0083_SA703594

Heimevernet skal igjen bistå politiet med grensekontroll

I løpet av kort tid vil Heimevernet igjen være å se på flere av grenseovergangene i Norge.

Akkurat nå forbereder flere soldater i Heimevernet seg på å bistå politiet med økt grense- og personkontroll langs grensen mot Sverige i Innlandet, Trøndelag og Nordland.

Oppdraget vil løses av heimevernsdistriktene 05, 12, 14 og 16. Alt personell fra Heimevernet vil være på plass og klare til å bistå politiet i løpet av denne uken.

Bakgrunnen for HVs bistand til politiet skyldes at 5. november strammet regjeringen inn på tiltak knyttet til håndteringen av covid-19. Justis- og beredskapsdepartementet besluttet derfor å forlenge midlertidig personkontroll på Indre Schengen-grense i 90 dager, fra og med 12. november.

Sivile myndigheter har ikke tilstrekkelige ressurser til å håndheve de nye tiltakene og har bedt Forsvaret om bistand.

Soldatene i Heimevernet har allerede gode erfaringer med å etablere rask støtte til politiet i forbindelse med grensekontroll omkring covid-19. HV bidro med grensekontroll fra mars til juni tidligere i år.

HV05_SA_0117_SA703668.jpg
Soldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05 ved grensa til Sverige tidligere i år.

Da fikk Heimevernet ros fra flere hold for jobben som ble gjort. Blant annet fra Johan Brekke, som er politimester i Innlandet politidistrikt.

– Politiet kunne aldri løst oppdraget på grensen uten Heimevernet. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Heimevernet. Det har vært sømløst, korte linjer mellom oss og HV, samt at vi har fått de ressursene som vi har hatt behov for. Vi hadde overhodet ikke klart jobben med de ressursene vi har selv, sa Brekke etter forrige runde med støtte fra HV.