_SKV2221

Endelig trener soldatene på hjemmebane

- Her får vi brukt lokalkunnskapen vår. Det gir ekstra motivasjon

For første gang på tre år har HV-soldatene i Hallingdal i Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt i trent i sine egne lokalmiljø.

Utenfor Embetsgarden, som er kommunehuset i Nesbyen, står Marius Garnås og Håkon Westernes en fredag morgen i slutten av mars. Garnås, som er fra Nesbyen, er virkelig på hjemmebane.

– Det er kjempebra og artig at vi trener i lokalmiljøet igjen. Her får vi brukt lokalkunnskapen vår. Det gir ekstra motivasjon, sier Garnås.

Områdesjef for Hallingdal HV-område, kaptein Fredrik Glette, sier hans mål fremover er at hver øvelse skal være på soldatenes hjemmebane. Årets øvelse var bare andre gang de siste sju-åtte årene at den årlige treningen har vært i regionen. For det meste er det Heistadmoen leir som har vært brukt.

– Det fungerer bra når vi vil trene opp soldatenes grunnleggende enkeltmannsferdigheter. Men i prinsippet vil jeg alltid øve her i Hallingdal.

Områdesjef Fredrik Glette. Bak til høyre major Martin Fjelstad i HV-03.

Glette mener det er avgjørende med lokale treninger ikke bare for den spesifikke treningen, men også for å vise at HV fortsatt finnes.

– HV blir glemt hvis vi ikke viser oss fram.

Stort ansvarsområde

Glette er fra Kongsberg og har vært områdesjef for Hallingdal HV-område i seks år. Regionen som i overkant av 100 soldater har ansvaret for, er stor. Langs den mest trafikkerte riksveien mellom øst og vest, Rv7, er det omkring 200 kilometer fra ytterpunktene i Flå til Hardangervidda og Hemsedalsfjellet. Gjennom Hallingdal går også Bergensbanen, som sammen med Rv7 er de store ferdselsårene.

Øvelsens hovedoppgaver var objektsikring av kommunehusene i Nesbyen og Flå i tillegg til å patruljere langs Rv7.

– Det er denne type oppdrag vi får hvis HV blir kalt ut. Det er ingenting som tilsier at det er noen trusler i dag. Men at vi får trene på disse objektene, er gull verd, seier Glette.

En uke trening i året er lite, men jeg ser progresjon. Det blir gjort en solid jobb.

Fredrik Glette, Områdesjef HV-03

Er den lokale HV-styrken rustet for å løse oppdrag hvis det kreves?

– Jeg mener vi er rustet til å løse våre oppdrag. Målet med øvelsene å bli bedre på det vi skal trene på. Og det tror jeg vi kommer til å bli.

Viktig samarbeid

Støtte til sivilsamfunnet er en viktig del av HVs oppgaver. På øvelsens første dag hadde Glette møte med regionens beredskapssjefer.

– Fordelen vår er at vi kan stille et stort antall mannskap på kort tid. De er organisert, har ledelse og samband, sier Glette, og nevner flom, langvarige skogbranner og leteaksjoner.

Men har HV vært nok synlig i Hallingdal siste årene? I et møte med tre av ordførerne i Hallingdal, ble det understreket fra kommunene at HV ikke må bli en glemt ressurs. Glette håper mer trening lokalt skal gjøre HV mer synlig.​

Ordførerne Solveig Vestenfor, Tore Haraldset og Merete H. Gandrud møtte områdesjef Fredrik Glette (i midten) og troppssjef Christoffer Madsen i Nesbyen sentrum.

Beredskapssjef i Nesbyen kommune, Svein Magne Bråten Juvhaugen, tror lokale øvelser gjør det enklere for kommunene å bruke HV hvis det er nødvendig.

– Vi har hatt godt samarbeid med HV fram mot øvelsen. Vi fikk innblikk i HVs arbeid og hvordan vi kan samarbeide bedre.