20230310HST_3456

Totalforsvarsøvelse i Narvik

Det er for tiden høy militær aktivitet i deler av Norge, militær trafikk på veiene, fartøy i fjordene og fly i lufta. Heimevernet er med på øvelsen, og har blant annet vært med på totalforsvarsøvelse.

Under øvelse Joint Viking trener norske og allierte soldater sammen, på å forsvare Norge. Forsvaret trener også på å samarbeide med andre samfunnsaktører, som i Narvik fredag 10.mars, når Heimevernet og Forsvarets Sanitet øvde sammen med Narvik kommune, Sivilforsvaret, sykehuset og politiet.

Totalforsvarsaktørene holdt en felles øvelse i området, med ulike øvelsesmomenter. Heimevernet har i oppgave å beskytte kritisk infrastruktur og logistikknettverk, og når HV-16 under øvelsen blant annet hadde ansvar for å vokte kaia, var dette dermed et svært realistisk scenario.

Nede ved havnen sto HV-soldat Jonas Ayathurai, som til vanlig studerer romfysikk i Tromsø. Han synes det både er meningsfullt og kult å være en del øvelse Joint Viking. 

Jonas Ayathurai

– Dette er den første øvelsen jeg er med på som HV-soldat. Det er gøy å være på øvelse igjen!  

– Det er også litt spesielt, og føles mer reelt på en måte, med det som skjer i Ukraina i bakhodet. Det er en ekstra motivasjon for å være en del av Heimevernet. 
 

På kaia sto også Jonas sin makker i troppen, Fredrik Johansen Løkken. Når han ikke går i grønt studerer også han i Tromsø. 

Fredrik Johansen Løkken

– Jeg studerer ergoterapi... Ikke akkurat romfysikk men! Sier han, og trekker på smilebåndet. 

Det er også Fredrik sin første øvelse med Narvik HV-område.


– Det er veldig god stemning i laget. Også er det fint å vite at man er med på noe større enn seg selv. 
 

I ytterste konsekvens skal Heimevernet være med på å forsvare Norge og alle som bor her. Både Jonas og Fredrik er enige om at det å være del av en stor øvelse, med allierte NATO-land, andre forsvarsgrener og samfunnsaktører er viktig og nødvendig.

– Samarbeid med andre aktører er viktig for beredskapen, slik at vi alle skal kunne spille på lag, sier Jonas.

HV-16 samarbeidet også med politiet i Narvik, for å trene på overtakelse av kritisk objekt. Harald Drågum, patruljeleder ved Narvik politistasjon, ser stor verdi i det å øve sammen med Heimevernet.

20230310HST_3598

– Vi trener sammen for å sikre god forståelse, slik at vi skal kunne samhandle på en trygg og effektiv måte. 

Mens Heimevernet og politiet øvde sammen i Narvik var Sivilforsvaret i full gang med tiltenkt evakueringen av Beisfjords befolkning.

20230310HST_3608

– Oppdraget vårt går ut på å evakuere hele Beisfjord. Vi oppsøker alle husstander, markerer der det er folk og der det ikke er folk, også blir dette satt i system. Ingen skal fysisk ut av husene sine, det er kun øving, sier Gard Sørvoll, leder for Sivilforsvaret i Narvik.

– For vår del er dette noe vi har i ryggmargen. Den dagen noe skjer så må vi være klare.

Les mer