Innsatsstyrke Grebe fra HV trener på ild og bevegelse på Terningmoen skytefelt.

Enighet om feriepenger

Det er enighet om vegen videre blant de involverte i feriepengesaken. Etter et møte denne uka er dialogen god og alle er innstilt på å få satt strek i saken, sier sjef HV, generalmajor Elisabeth Michelsen.

– De involverte i saken har nå møttes for å få løst opp i den floken som er oppstått. Det er viktig slik at tilliten gjenopprettes, men også for å få satt strek i denne saken, sier sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen. Hun sier møtet var godt og at det nå er god dialog mellom innsatsstyrken og Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS).

Bakgrunnen for saken er etterbetaling av feriepenger til 11 900 soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og områdesjefer. Den siste utbetalingen kom i midten av denne måneden. I etterkant mente flere soldater at de har fått for lite utbetalt og satte spørsmålstegn til hvilket beregningsgrunnlag Forsvaret baserer etterbetalingen på. 

– Lønnsslippen fra Forsvaret er ikke selvforklarende og det har vært noe forvirring rundt dette, men på møtet fikk vi en god og oppklarende samtale om hvordan dette regnes ut, sier hovedtillitsvalgt for innsatsstyrkesoldatene, Alexander Gudmundseth. Gudmundseth sier han har fått mange henvendelser om dette siden utbetalingen kom og berømmer Forsvaret for å ta initiativ til møtet. 

Spørsmålet om feriepenger til soldatene har pågått både i og utenfor rettssystemet i flere år, men nå har Gudmundseth tro på at denne saken løser seg. 

– Nå har vi fått komme med våre synspunkter og er blitt enige om at en uhildet tredjepart skal få gå igjennom dette slik at vi får satt et endelig punktum, sier han. 

Rådgiver ved FPVS, Wenche Skoglund sier også at det var god dialog på møtet og at spørsmål ble besvart. 

– Vi gikk igjennom flere saker som er kommet inn og ga svar på de spørsmålene som er kommet opp rundt beregningene, sier hun. Siden mai i fjor har FPVS mottatt om lag 3000 henvendelser i forbindelse med utbetaling av feriepengene 

–  Forklaringen på beregningsgrunnlaget ble godt mottatt på møtet, for de som ønsker eget beregningsgrunnlag sender vi det på forespørsel, sier Skoglund

Elisabeth Michelsen håper dette møtet ga svar på alle spørsmålene som er kommet opp.

–  For å forsikre alle parter om at jobben som er gjort ved FPVS er vi alle enige om at vi henter inn en tredje parts vurdering. Forsvarets internrevisjon vil kontaktes for å starte den prosessen, sier hun.