Soldater fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet trener på å ta seg inn i bygg under kurs i objektsikring i regi av Forsvarets kompetansesenter for objektsikring.

Heimevernet samlet hele Forsvaret for å lære objektsikring

For første gang var Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet samt fellesavdelinger samlet for å lære det som alltid har vært Heimevernets kjernekompetanse – å beskytte viktig sivil og militær infrastruktur.

– De som jobber med vakt og sikring i Forsvaret er ofte små avdelinger og miljø, spredt over hele landet, sier kursleder Steffan Warren Eriksen, fra Heimevernets våpenskole.

 – Gjennom «fagkurs objektsikring» har vi nå samlet dem for å gi dem en felles kunnskapspakke.

Eget fagmiljø

Heimevernets våpenskole har fagansvaret for objektsikring i Forsvaret.

– På Dombås holder Forsvarets kompetansesenter for objektsikkerhet (FKO) til. Vi jobber «24/7» med fagplaner, rutiner, metoder og teknikker for å best mulig beskytte Forsvarets verdier, sier sjefen for FKO, oberstløytnant Bjørn Holmvik.

20210603KK_CY1A2847_4.jpg
Sjef Forsvarets kompetansesenter for objektsikkerhet (FKO), oberstløytnant Bjørn Holmvik og kursleder Steffan Eriksen fra Heimevernets våpenskole har fagansvaret for objektsikkerheten i Forsvaret.

– Jeg er kjempefornøyd med kurset , sier Andrea Resmann fra Hæren.

– Kurset gir en helhetlig forståelse av faget objektsikring og alt det innebærer. Gjennom å samle de ulike forsvarsgrenene på samme kurs, bidrar FKO til å standardisere måten objektsikring gjøres på, poengterer hun.

– Dette er et kurs elevene tar før de skal ut og videreføre kunnskapene til medsoldatene innen dette viktige fagområdet. Så dette kurset må rett og slett være bra, smiler Steffan Warren Eriksen fra FKO.

Prioritert område

Objektsikring er et satsningsområde og forsvarssjefen har klare føringer på viktigheten av for eksempel god beskyttelse av kampflybasene. Det er ikke uten grunn at mange av kursdeltakerne er fra Luftforsvaret.

Objektsikring er et omfattende fagfelt som både omfatter evnen til ta seg inn på, og besette et objekt, for så å beskytte objektet med aktive og passive sikringstiltak. Både i fred, krise og krig er det vesentlig å beskytte vår evne til å lede, og til å påføre fienden tap.

Christian Hellstrøm er troppssjef i Grenland HV-område. Han ser nå frem til å komme tilbake til egen avdeling å bidra til å utdanne sine kolleger innen objektsikringsfaget.

 – Det er et godt gjennomført kurs som generelt er meget relevant for det oppdraget som HV har, påpeker han.

Teori før praksis

Målet med kurset er å gi en helhetlig utdanning av soldater som har vakthold og sikring som en av sine hovedoppgaver.

– På kurset får de en grundig innføring i selve faget, men også opplæring i å utdanne soldater i egen avdeling. I starten på kurset er det mye teori der temaet er bevisstgjøring rundt improviserte terrorbomber, søk av kjøretøy og personell. Videre er det en teoretisk gjennomgang av hvordan man anvender en vakt og reaksjonsstyrke, forklarer kursleder Eriksen.

20210603KK_CY1A3404_27.jpg
Hele forsvarets samlet for å lære objektsikring. Mathias Mørk Pettersen (Luftforsvaret), Andrea Resmann (Hæren), Christian Hellstrøm (Heimevernet) og Jørgen Iversen (Sjøforsvaret).

 

Deretter fylles dagene med driller og teknikker før alt settes i sammenheng og elevene skal utføre caser og instruere hverandre. 

– Det var også veldig givende og moro for oss i fagmiljøet å gjennomføre kurset sammen med personell fra alle våpengrener med sine forskjellige bakgrunner.

Jørgen Iversen fra vakt- og sikringstroppen på Haakonsvern synes kurset var interessant og lærerikt, med engasjerte og dyktige instruktører.

 –Jeg likte spesielt godt at instruktørene legger vekt på at vi skal forstå fagene, og tar spørsmål og uklarheter underveis gjennom hele kurset. Det er veldig positivt å få samlet så mange forskjellige personell fra hele Forsvaret. Dette fører til et bredt spekter av erfaringer og syn på de ulike casene. Ellers er et veldig positivt at instruktørene sitter på den ferskeste informasjonen i de ulike fagene. Objektsikring handler jo om å sette en hel rekke driller og teknikker i et system, sier han.

Forsvarets Kompetansesenter for objektsikkerhet (FKO)

  • Har fagansvaret for objektsikkerhet i Forsvaret.
  • Utdanner og sertifiserer instruktører
  • Utarbeider krav til seleksjon, sertifisering og utdanning av vakt- og sikringspersonell.
  • Inspeksjoner av Forsvarets vakt- og sikringstiltak.
  • Støtte objekteiere med fagkompetanse.
  • Tilbyr en rekke kurs innen objektsikkerhet