20200616KL__O3A0666

Roser samarbeidet mellom HV og politi

– Politiet kunne aldri løst oppdraget på grensen uten Heimevernet.

​Det sier Johan Brekke, som er politimester i Innlandet politidistrikt.

Tirsdag ble det markert at Opplandske heimevernsdistrikt (HV-05) er ferdig med sitt historiske oppdrag med å bistå politiet med grensekontroll mot Sverige. Det skjedde under en høytidelig oppstilling på oppstillingsplassen ved Gyldenborg på Kongsvinger festning, hvor også politiet var til stede.

– Dere har fått vist Heimevernets egenart, utholdenhet og hvilket formidabelt verktøy dere er. Det sa også forsvarssjefen da han var på besøk for noen uker siden. Heimevernets har fått et bedre omdømme takket være dere, sa generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef HV, til de oppstilte soldatene fra Vinger heimevernsområde i HV-05, som har løst oppdrag på 37 grenseoverganger kontinuerlig siden 17. mars fram til 15. juni.

20200616KL__O3A0754.jpg
Sjef HV, Elisabeth Michelsen og Sjefssersjant HV, Torleiv Nordhus var til stede under avtakkingen.

Umulig uten HV

Flere soldater og representanter fra politiet ble under oppstillingen honorert med sjef HVs coin for å ha lagt ned en ekstra innsats under oppdraget, samt at samtlige soldater ble hedret med sjef HV-05s coin for innsatsen.

Politiet fortsetter nå grensenkontrollen alene, men politimester Brekke sier at det ikke hadde vært mulig for politiet å løse oppdraget allerede fra 17. mars uten hjelp fra Heimevernet.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Heimevernet. Det har vært sømløst, korte linjer mellom oss og HV, samt at vi har fått de ressursene som vi har hatt behov for. Vi hadde overhodet ikke klart jobben med de ressursene vi har selv, sier Brekke.

Brekke overrakte HV-05 et våpenskjold fra Innlandet politidistrikt som et symbol på sin takknemlighet.

20200616KL__O3A0650.jpg
To politiliaisoner stod oppstilt sammen med soldatene i Vinger HV-område under avtakkingen.

Tenkt muligheter

– Hva har overrasket deg mest med samarbeidet?

– Hvor kort tid det tok å få det på plass. Det skyldes i stor grad den tette kontakten vi har med sjef HV-05, oberstløytnant Semming Rusten. Han har vært veldig på tilbudssiden med tanke på å tilby HV som en ressurs. Han har også vært veldig løsningsorientert og interessert å få ting på plass, sier Brekke. 

Totalt sett mener Brekke at oppdraget har styrket relasjonene mellom HV og politiet.

– Når du får kriser i et lite land som Norge så bruker man fort opp ressursene sine. Da har man behov for andre ressurser og da er totalforsvaret et veldig bra konsept hvor det er en del offentlige ressurser som blant annen politiet kan spille på. Det har vi gjort i denne saken. Samarbeidet er et bevis på at ressursene faktisk finner hverandre og de fungerer godt sammen.

Ole Petter Vibekken, som er områdesersjant i Vinger HV-område, kan fortelle om et læringsrikt, minneverdig og veldig interessant oppdrag på grensen. Han roser samarbeidet med politiet.

– Vi har hatt god kommunikasjon hver eneste dag med politiet. Trygve Ulset, liaison fra politiet, har vært med oss jevnlig og gitt tydelige føringer. Det har gjort at patruljene våre har følt seg tryggere på hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre, sier Vibekken, som mener tidligere øvelser med både politiet og tollvesenet har gjort det lettere å løse grenseoppdraget. 

– Samarbeidet med politi og toll har vært helt fenomenalt og kunne ikke sett for meg noe bedre i den situasjonen vi har vært gjennom, fastslår sjefssersjanten.