20220429EAK_7932

Heimevernet vil bli synlige i byen

Soldater fra Heimevernet vil være i flere byer og tettsteder i hovedstaden når Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02) skal øve i september.

En ekstra bevilgning fra regjeringen sørger for at Heimevernet får en travel og god treningshøst.

Bildene i artikkelen er fra øvelsen tidligere i år.

De neste to ukene har HV-02 kalt inn over 2000 heimevernssoldater som skal trene flere steder rundt Oslo, og på Østlandet fra 15. til 23. september. Disse stedene er bydelene Nordstrand, Gamle Oslo, Alna, Grorud, Sentrum og Grünerløkka. Det vil også være militær aktivitet utenfor Oslo. Områdene som vil bli berørt er Lillestrøm, Asker, Bærum, Drøbak, Ski og Elverum.

20220429LADW_0236

Treningen innebærer at det blir synlige soldater i bybildet og at trafikkavviklingen kan bli påvirket noen steder. Heimevernet vil trene på en slik måte at ulempen for sivilbefolkningen blir minst mulig.

– Heimevernsområdene i HV-02 må trene i byene for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser også der, sier oberst Kai Morkestrand, sjef for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02.

All aktivitet blir varslet

Alle aktiviteter vil varsles til politiet i forkant. Det vil bli skiltet om at det øves og ved spørsmål eller hendelser vil man kunne kontakte det militære personellet som går i gule vester.

HV-02 har også et meget godt samarbeid med kommuneledelse og politi i gjennomføringen av treningen.

Soldatene i HV-02 må trene i byen for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser.

Distriktssjef Kai Morkestrand
20220429LADW_0060 (1)
Mer synlig i byen

Befolkningen kan møte patruljer til fots og oppleve mobile veikontrollposter, hvor hensikten er å stoppe og kontrollere biler.

20220405sb_4562

Men man ønsker så langt som mulig at dette ikke vil påvirke sivilbefolkningen.

20220427HST_7468

Aktiviteten vil i hovedsak skje på dag- og kveldstid, men kan også forekomme på natten.

– Det er et mål å «ta byen tilbake» og være synlige. Vi må forvente at ved en krise vil mye av oppdragsløsningen foregå i by heller enn i skog, og det må vi øve på, fortalte områdesjefen for Lillestrøm og Kjeller HV-område, Stian Bakken, som trente området sitt tidligere i år i Oslo.  

I krise og krig er det viktig at soldatene kjenner byen sin godt, og at befolkningen kjenner til Heimevernet. For at treningen skal bli mest mulig realistisk må soldatene være forberedt på trusler i bybildet.

Få et innblikk i hvordan det var da HV-02 trente i Oslo sentrum tidligere i år ved å se videoen under.