4Z6A0205

Nå er de klar for vaktoppdrag

Tobias Fosse Eikeland er endelig på vaktoppdrag i Vatneleiren etter et hektisk halvår under utdanning som vakt- og sikringssoldat.

– Hverdagen er satt litt mer på plass og den er mer oversiktlig enn i rekruttperioden der vi ikke visste helt hva vi skulle neste dag. Nå har vi en tredelt tjeneste med vakthold, utdanning og friperiode. I friperioden skal jeg slappe litt av. Kanskje jobbe, trene og være med kompiser når det blir mulig, forteller vaktsoldat Eikeland.

På vakt med våpen
Tobias er en del av den nye vaktstyrken i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08), hvor soldatenes førstegangstjeneste er som vaktsoldater i Vatneleiren hvor distriktet holder til.

Overgangen fra sivilt liv til å stå på vakt med våpen kan være brå for mange. Men det meste av utdanningen har gått ut på å forberede seg på oppgavene som vaktsoldat.

– Vi har snakket mye om det å stå på vakt med våpen, hvordan det fungerer og konsekvensen av å bruke det. Hva det innebærer å ha et skarpt våpen, hvilke juridiske grunnlag vi har for å bruke det, når vi skal bruke det og når vi ikke skal bruke det. Det er et sterkt maktmiddel så det er litt spesielt å stå med det, innrømmer Tobias. 

Han mener de lærer mye av å være vakt- og sikringssoldater. 

– Det er en ganske sosial jobb ettersom vi er et lag som bor og jobber sammen. Så sosial kunne jeg nok ikke vært hjemme slik som situasjonen er i dag, sier Tobias Eikeland, vel vitende om korona situasjonen i landet.

Privatliv
Under førstegangstjenesten bor og jobber soldatene sammen døgnet rundt. Privatliv er det lite av.

– Jeg har en veldig grei gjeng jeg bor med, så jeg skal ikke klage på det. Det er småting av og til, men du må bare stå i det. Vi får veldig god mat, har treningsfasiliteter og et lite velferdsrom, så vi klarer oss fint. Når vi bor så tett har jeg lært å ha mer kontroll på tingene mine. Det hadde jeg ikke hjemme. Jeg er også blitt flinkere til å ta vare på ting. Men jeg savner sengen og familien min. Litt mer privatliv hadde også vært fint. 

Fremtiden er åpen
Som soldat er dagene satt. Ukeseddelen forteller deg hva du skal gjøre og maten blir servert på faste tidspunkt. Hva skjer da når førstegangstjenesten er ferdig?

– Etter førstegangstjenesten har jeg en studieplass som venter på meg. Men jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal gjøre. Det eneste som er sikkert er vel at jeg blir kalt inn til heimevernstjeneste. Det tenker jeg blir bra. Jeg tror vi vil kunne bidra med relevant kompetanse i områdene når vi blir overført, mener Tobias Eikeland.

Fornøyd med soldatene
Troppssersjant Firas Brahimi har fulgt soldatene fra de kom inn porten som usikre ungdommer, til de nå står vakt i samme port. Han er fornøyd med det første kullet med vaktsoldater som har gjennomført rekrutten og utdanningen i HV-08.

– Det har vært givende å jobbe med soldatene det siste halve året. De har tatt til seg læring veldig fort, og det har vært godt samhold i troppen. Selv om det har vært et merkelig år med tanke på korona, og at soldatene har hatt minimalt med permisjon, har humøret stort sett vært veldig bra hos soldatene. Vatneleiren har på et vis forandret seg litt nå som det er aktivitet hver dag, døgnet rundt, forteller sersjanten.