4Z6A3867

Ny distriktssjef i HV-08

Tirsdag 3. august ble oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen ny distriktssjef ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Han overtar etter oberst Arild Siljebråten som har vært sjef de siste fem årene.

Øystein Nilsen har bakgrunn fra Hæren, Forsvarets spesialkommando, Hans Majestet Kongens Garde og grensevakten. De siste årene har han jobbet som nestkommanderende på Forsvarets vinterskole på Elverum. 

– Heimevernet har en utrolig ressurs i soldatene sine, med lang erfaring både militært og sivilt. Den største utfordringen blir og bli kjent med alle de sivile samarbeidspartnere jeg skal samarbeide med. Det er jo en del reiserestriksjoner og møterestriksjoner som gjør det vanskelig å treffe de ansikt til ansikt akkurat nå.  Jeg er avhengig å vite hva de planlegger, hvordan de tenker og opererer på forhånd av en eventuell krise. For når vi skal samarbeide har vi ikke nødvendigvis så mye tid til å diskutere og bli kjent med hverandre. Da må vi hvite hvordan vi tenker på hver vår side av telefonrøret, sier den ferske distriktssjefen. 

Utallige timer i bil
Selve sjefsskiftet var det sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen som gjennomførte. 

– De kvalifikasjoner oberstløytnant Nilsen kommer inn i stillingen med passer perfekt til jobben som distriktssjef. Han har en veldig bra operativ bakgrunn. I tillegg har han god forståelse for betydningen Heimevernet har i totalforsvarsarbeidet som vi skal jobbe videre med.  

Sjef Heimevernet takket også Bjørn Arild Siljebråten for innsatsen de siste fem årene.

–Bjørn Arild Siljebråten har løftet distriktet operativt og beredskapsmessig. Han har brukt utallige timer i bilen for å ha bred kontakt med sine sivile samarbeidspartnere, fortalte generalmajor Michelsen. 

Den viktigste jobben jeg har hatt
– Distriktssjefsjobben har ikke vært den mest krevende jobben jeg har hatt. Men den har vært den mest interessante, altoppslukende og viktige jobben. Samarbeidet med stab, områdesjefer og samarbeidspartnere har gjort at jeg har gledet meg til hver arbeidsdag, forteller Siljebråten.

Sjef HV-08 har ansvaret for den militære beredskapen i Agder og Rogaland. Det betyr å være klar til innsats, støtte det sivile samfunn og lede militære operasjoner. Distriktet omfatter hele 48 kommuner og inneholder en rekke samfunnsviktige funksjoner som jordbruk, kraftproduksjon og petroleumsindustri.

Oberstløytnant Øystein Nilsen skal lede 27 områdesjefer, to innsatsstyrkesjefer og en distriktsstab. Innsatsstyrkene Osprey og Varg består til sammen av omtrent 400 soldater og befal.