20220329-CY3A3605

Politiet ledet beredskapsøvelse på Ormen Lange

Politiet i Møre og Romsdal har denne uken gjennomført en beredskapsøvelse på ilandføringsanlegget for gass på Nyhamna. Bistand fra blant annet Heimevernet, Kystvakta og egne ressurser fra Gassco har stått sentralt i øvelsen, som har gitt gode erfaringer.

Øvingsleder i politiet, Jan Tore Westad har vært opptatt av å gjennomføre øvelsen så realistisk som mulig, samtidig som man trener på scenarier som i dag kan virke utenkelige:

– Om noe skulle oppstå her ute, må vi ha klart for oss at det vil involvere flere ressurser enn bare vaktstyrken som normalt overvåker området. Å øve disse overgangene, der flere ressurser skal inn og bistå, er svært viktig.

20220329-CY3A3636_sladd.jpg
Politibetjent står klar til aksjon

KV Njord fra Kystvakta deltok fra sjøsiden mens Ormen Lange HV-område sikret landsiden i tett koordinering med politi og øvrige aktører.

– Dette er et sivilt objekt der vi også er avhengig av tett koordinering med objekteier Gassco og de ressursene som de til enhver tid har her ute på anlegget. Utover det rent øvingstekniske, gir øvelsen oss anledning til å møtes og bli bedre kjent, slik at det er lettere å forstå hverandre om det mot formodning skulle bli behov for å løse skarpe situasjoner sammen.

Områdesjef Terje Mahle stilte med sikringsstyrker på Nyhamna i 2022, etter at beredskapen ble hevet ved flere installasjoner som følge av økte trusselvurderinger, men avdelingen er nå trukket tilbake. Det betyr ikke at oppdraget er glemt.

– Anlegget på Nyhamna er sentralt i vårt daglige virke og vi har god kontroll på hva som foregår her ute. Erfaringen med å ha stående vakthold har kommet til nytte og det er fort gjort for oss å reetablere oss om politiet ønsker dette.

Det er Shell som er operatør for Ormen Lange-feltet i sin helhet, mens Gassco ivaretar forpliktelser knyttet til drift, vedlikehold og videreutvikling av anlegget på Nyhamna. Anlegget på Nyhamna sørger for ilandføring og distribusjon av gass fra den norske sokkelen.