20200903KL__O3A2108

Smittevernet

Oppdragene til soldatene forsvinner ikke selv om Norge er i en pandemi. Slik gikk det på befalstrening på Kjeller flyplass.

På Kjeller flyplass er 43 kvinner og menn på befalstrening i regi av Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02). Sersjant Kenneth Fossum er en av dem som deltar på treningen. 

– Det har så langt gått veldig bra. Vi som er deltakere er blitt godt tatt vare på. Vi har fått utdelt antibac og alt er gjort i henhold til de generelle smittevernreglene regjeringen har satt, sier Fossum. 

Tilrettelegger

Sjef for Sogn HV-område i HV-02, rittmester Christopher Soelberg, er ansvarlig for at treningen er trygg og innenfor de strenge smitteverntiltakene.  

– Hva møter soldaten når de ankommer treningen? 

– Før treningen sender vi ut en god del informasjon på e-post. Blant annet forteller vi hvilke symptomer eller tilstander vi ikke ønsker at soldaten skal møte opp med, sier områdesjefen. 

Når soldatene ankommer treningen vil temperaturen bli målt og det vil bli stilt spørsmål om de har noen symptomer på forkjølelse. 

– Et viktig spørsmål å stille er om de har pårørende i risikogruppen. Da blir de sendt hjem. Ingen av de som møtte opp på denne treningen, har vi sendt hjem på grunn av dette.  I tillegg har vi vært mye mer romslig når det gjelder permisjon og det å slippe å møte opp på treningen. 

– Noen er i en vanskelig situasjon, enten ved at de er i en risikogruppe eller at det er utfordrende på arbeidsplassen. Da har de fått fritak, fortsetter Soelberg. 

Trygt

Med strenge smitteverntiltak skal man holde avstand til andre lag, samtidig som man innad i laget skal bruke munnbind hvis det er situasjoner der man må være nærme hverandre. 

– Det kan være utfordrende når man jobber som et lag, innrømmer sersjant Fossum. 

– På trening er det viktig å opprettholde de kravene som er satt. Spesielt viktig er det med god avstand til hverandre og være flink til å vaske hendene, sier han.  

– Hva tenker du om konsekvensene av å kunne ta med smitte hjem? 

– Det er jo alltid en risiko, men jeg ser ikke det som en større risiko av å være her på trening. Jeg føler man er veldig nøye på det, på lik linje som i det sivile. Jeg ser ikke på dette som noe verre enn å gå på jobben. Så jeg er ikke så bekymret for det, sier Fossum. Med smittevernstiltak, trener befalet tre dager på flyplassen. De sover hjemme, og får ikke lov til å ta kollektivtransport til treningen. 

– Vi har delt lagene inn i smitteverngrupper, som gjør det enklere for oss å holde avstand. Som områdesjef holder jeg god avstand til lagene, slik at jeg ikke tar med meg smitte fra det ene laget til det andre. Derfor går dette veldig fint, sier Christopher Soelberg. 

Må ikke glemme

Lagførerne og troppssjefene trener blant annet på strid i bebygd område. Det er likevel mye innenfor det feltet man ikke får trent på, fordi det krever at man er nær hverandre. 

– En meter avstand må følges opp. Hvis man ikke gjør det, så vil folk glemme. Det er viktig å minne hverandre på det, sier Soelberg. 

Han mener de har vært flinke gjennom øvelsen til å opprettholde smittevernstiltak, selv om én meter avstand ofte må minnes på. 

– Så lenge man som soldat opprettholder kravene regjeringen har satt som å holde god avstand og bruke antibac, er mye gjort, avslutter Kenneth Fossum. 

Smittevern på trening

20200903KL__O3A2128

Slik kan du og dine medsoldater unngå COVID-19

  • Ingen syke skal møte på jobb eller HV-trening
  • God personlig håndhygiene
  • Forsterket renhold med fokus på "kloring" av felles kontaktpunkter
  • Kontaktreduserende tiltak - hvor viktigste tiltak er 1-meters-regel
  • Unngå å ta på felles kontaktpunkter
200903HST_1366

Ikke senk guarden!

Nå er det viktig at alle gjør sitt ytterste for å holde smitten unna Heimevernets treninger. 

Tekst: Rune Haarstad

– Det er menneskelig å senke «guarden» når opplevelsen av trusselbilde avtar, sier sjefslegen i Heimevernet Andreas Hem.

– Vi ser nå en økende trend til lokale utbrudd som kan få konsekvenser for gjennomføring av aktivitet i høst.

Trening og øving er grunnlaget for operativ evne. Det er derfor viktig at beredskapen opprettholdes, samtidig som pandemien tas på alvor.

Vask henda

Covid-19 har ført til mange gode planer i Forsvaret.

– Utfordringen er etterlevelsen av disse, som en nasjonal dugnad på individnivå, poengterer Hem, og utfordrer HV-soldatene til å følge de enkleste og mest effektive reglene for å unngå smitten.

– Mange gjør såpe- og spritvask feil. Det er viktig å vaske grundig. 

Militærleirer og HV-treninger er sårbare. Ett påvist tilfelle kan gi mange i karantene, stengte leire og potensielt stor smittefare.

Hold avstand

– I tillegg til god håndvask har jeg tro på å holde avstand og holde aktiviteten innad i faste grupper.

Gode planer er et sjefsansvar som tas alvorlig.

– Vi må hjelpe hverandre med å følge reglene. 

Covid-19 har lært HV å samarbeide bedre med sivile myndigheter. God dialog med kommuneoverlegen i distriktene er sentralt. HV øver stort sett i kommunene der personellet bor og kjenner til lokalt smittetrykk. Planene må utarbeides av distriktene som kjenner sine områder best selv etter en felles mal.

 – Mye er gjort dersom hver enkelt av oss følger opp enkle og greie regler, poengterer Hem.