eika1

Synlig over hele landet

6. desember 2023 gjennomførte Heimevernet Uniform på jobben-dagen for fjerde gang og fikk dermed vist frem Heimevernet for hele Norge.

På denne helt vanlige onsdagen kunne man møte uniformerte soldater på kontorer, butikker, bedrifter og skoler over hele landet. Dette for å vise befolkningen at Heimevernet består av 40 500 soldater som har sivile jobber eller studerer i det daglige, men som samtidig gjennom Heimevernet er en viktig del av den militære og sivile beredskapen i Norge. 

Hele kontoret i grønt! 

Per Gunnar Gudbrandsen (50) er Compliance manager hos Eika Forsikring og personellbefal i Elverum HV-område, HV-05. Hos Eika er det ikke bare Per Gunnar. Hele kontoret ser faktisk ut som en eneste stor “militærleir”.  Hele 10 kollegaer stilte i uniform på dagen, noe som må være nær en rekord. 

– Jeg hadde førstegangstjeneste i Vatne-leieren i Sandnes i 1993. Etter det var jeg hos MP i Kirkenes før jeg begynte på befalsskolen. Jeg trivdes veldig godt og var i Forsvaret i fem år, forteller Per Gunnar Gudbrandsen, som gjerne skulle hatt innkallingen til Heimevernstjenestene tidligere. 

– Jeg trodde jeg hadde blitt glemt. Det tok vel 12-13 år før jeg ble kalt inn. Det var litt spesielt. Jeg trives veldig godt, og har stort sett hatt rolle som troppssjef, men tatt over som personell-befal nå som jeg har blitt gammel. Nå må yngre krefter få trå til som troppssjefer. 

Hvordan er det å være på kontoret i uniform? 

– Man får mye fin oppmerksomhet. Det er interessant, og kollegaene mine spør om mye rart. Det er gjerne sånn at andre også har vært inne i førstegangstjeneste, så det er alltid et godt samtaleemne, kanskje spesielt blant guttene, forteller Gudbrandsen som deltar på Uniform på jobben-dagen for tredje gang i år. Et av årene landet dagen dessverre samtidig med en reise der det passet dårlig med uniform. 

Gudbrandsen fant ut at de var så mange Eika ansatte som også var i Heimevernet da han tok seg en runde på kontoret i forkant av dagen og hørte om flere skulle delta på markeringen.

– Alle var positive og skulle være med på dagen. 

Man får mye fin oppmerksomhet

Per Gunnar Gudbrandsen, Eika forsikring

Liasion og filmskaper 

Bernard Pausett (70) har eget firma innen film. I tillegg er han liaison i Bærum HV-område.

Førstegangstjenesten ble unnagjort på sersjantkurs. Han var videre 30 år i Hæren. - 2003 begynte jeg som frivillig i HV og har vært der siden, sier han. 

Tjenesten i HV er viktig uansett situasjonen i verden. Da vi også skal støtte det sivile samfunn ved ulykker og katastrofer, forklarer han.

- Men nå er det viktig at vi er litt ekstra på, og gjør seg opp en mening om sin egen rolle i HV. Det kan bli alvor. 

For meg er det viktig at jeg kan gå i uniform på denne dagen. Det viser mangfoldet og hvor mange vi er.

- Jeg opplever en stor positivitet hos mennesker jeg møter, jeg er også aktiv som instruktør i HVU. Hver torsdag er det på med uniform og drive med undervisning av ungdommene. - Folk jeg da møter i butikker etc er alltid positive. Har aldri opplevd noe negativt rundt det å være i Heimevernet, forteller Bernard. 

Montør og troppsassistent 

Atle Johannes Hætta Stangeland (29) fra Kautokeino tjenestegjør i Indre Finnmark heimevernsområde og jobber til daglig som montør hos R&R Byggservice AS. 

- Jeg hadde førstegangstjenesten min på GSV i 2014. Og ble innrullert i Heimevernet i 2016. 

Hva tenker du om å være i HV?  

Jeg tenker det positivt å være i HV, og veldig viktig. Det er viktig med et heimevern i Norge, hvor lokalbefolkningen passer på sitt eget sted. Jeg har ikke noe i mot å bli kalt inn til øvelse og trening, det er alltid hyggelig å se de jeg er i Heimevernet med igjen. Og det å være i et heimevernsområde hvor jeg kjenner stedet mitt og der jeg kommer fra, så blir det ekstra spesielt å passe på sitt eget hjemsted hvis det skulle bli krig eller situasjonen skulle spisset seg her i Finnmark. Jobben skal jeg gjøre her hjemme.  

Hvordan er det å være på jobb i uniform?  

Det er jo litt stas å ha på uniformen på arbeidsplassen. Nå jobber jeg litt overalt hjemme hos folk som montør, betydningen å ha på uniformen viser jo tilstedeværelse og viktigheten å vise befolkningen at vi er sånn som alle andre, og at vi har en ekstra viktig rolle i krise og krig.

Hva synes sjefen din om at du er i HV?  

Sjefen synes det bra at jeg er i Heimevernet, men han synes det litt kjipt når jeg borte en uke på trening fordi man mister man en uke med arbeidskraft og det er forståelig. Vi er to stykker som jobber i firmaet.

Erik Conradi er 48 år og bor på Nordstrand i Oslo. Han er områdesersjant i Asker HV-område, har kone og to barn og er leder av en HVU-gruppe i Oslo.

Hva jobber du med?
I et firma som produserer spesialverktøy for Forsvaret og offshore-industrien. Den formelle tittelen min er dokumentasjon og kvalitetsansvarlig, men i et lite firma som dette gjør jeg også alt fra å pakke opp varer, skrive ordrer, tilbud, kurser kunder og nær sagt alt annet vi driver med. Det eneste jeg ikke gjør er kalibrering av det mest avanserte utstyret vårt, for det har jeg ikke kompetanse til. Det er mye, men nå har vi en periode der vi er litt for lite folk, så da må det bli sånn.

Jeg har bestemt meg for å være i Asker HV-område

Erik Conradi

Hva tenker du om å være i HV?

Jeg stortrives. Som sagt er jeg jo 48 år og egentlig gått ut på dato, men jeg har skrevet frivillighetskontrakt slik at jeg kan holde på lenger. I første omgang har jeg bestemt meg for å være i Asker, og følge områdesjefen siden vi har fulgt hverandre mer eller mindre siden ungdomsskolen da vi var HV-ungdom. Det er tett kameratskap, faddere til hverandres barn, jeg var forloveren hans, så ja, vi er gode venner.

Hva med kolleger og kunder?
Det er utelukkende positive reaksjoner. Det har jo hendt at jeg er her i uniform utenom Uniform på jobben-dagen siden jeg skal rett i et møte etter jobb, så det er ikke første gangen de ser meg.

20231206_TE-4Z6A9530
20231206_TE-4Z6A9344
20231206_TE-4Z6A9437
20231206_TE-4Z6A9511

Lagfører og CNC operatør 

Kjell Strand Hovland (35) var inne til førstegangstjeneste 2008 i Logistikk avdelingen til Brigade Nord.

Det er helt greit å være i Heimevernet. Du får en uke i året der du gjør andre ting, og treffer mange kjekke folk, sier Kjell. -  Bakdelen er de som sitter igjen hjemme. De har de ikke så kjekt.

Det er større bevissthet rundt at det kan bli behov for tjenesten i virkeligheten, i forhold til før mener han.

- Det å ha på uniform på jobben er akkurat som en vanlig arbeidsdag, det eneste er kollegaer som kommenterer bekledningen. De sier Å så flott du var i dag. Jeg har ikke fått noen negative kommentarer. 

Tekniker og materiell-lagfører

Ernst Arne Mork 42 var inne til sin førstegangstjeneste Luftforsvarets befalsskole på Kjevik i 2000.  Nå Jobber han som tekniker i Heli-One. 

- Det å være i HV er en viktig del av beredskapen til Norge. Vi vet aldri hva som venter rundt neste sving, poengterer han. 

- Det blir lagt merke til at jeg går i uniform og folk kommer bort og forteller gamle røverhistorier fra når de var i Forsvaret. 

 Innsatsstyrke-soldat og Technical Records Administrator

Christian Høie (25) jobber til daglig i CHC Helikopter Service. I tillegg er han Lagfører i innsatsstyrke Osprey.

- Sånn som situasjonen er nå ute i Europa føles det som om det er et desto viktigere bidrag.

Arbeidsgiver og Maintenance Manager

Leif Egil Torkelsen er sjefen til HV-soldstene som jobber i  Heli-One.. 

Jeg sendte ut en fellesmelding til alle ansatte der jeg oppfordret alle som er i HV til å bruke uniform i dag. Det gjorde jeg fordi jeg synes det er viktig bidrag til nasjonal sikkerhet, og at vi som arbeidsgiver ser det totale behovet for å stå sammen. 

- Ettersom vi er så mange ansatte er det ikke et stort problem at vi har ansatte som er i HV. Klart hadde volumet vært større kunne det blitt en utfordring. Av 330 ansatte er det vel rundt 15 som er i Heimevernet. Av de igjen så er rundt 10 stykker i uniform i dag, sier han.