Operasjon Gungne

Heimevernet gir ukrainske soldater fagutdanning i ledelse, sanitet og skarpskyting i Norge. Her kan du lese mer om oppdraget.

20240118KK_IMG_8309_10

Vi ser etter:

Ukrainske soldater får opptrening i sanitet av norske instruktører.

Deg som har den rette motivasjonen, de gode holdningene og evnen til å undervise under krevende forhold.

Deg som har vilje og evne til å bli en del av et utdannings-team, som jobber mot ett felles mål -  å gi en best mulig utdanning for ukrainske soldater.

Du må være motivert for å jobbe lange dager og ha god kompetanse innenfor ett av de tre fagfeltene vi underviser i.

Vi ønsker også deg som har kompetanse fra:

 • Mekanisert infanteritjeneste
 • MOUT/SIBO

Viktig å vite

Vi anbefaler at du avklarer din interesse med familie og arbeidsgiver før du sender inn søknaden. Er du usikker på om du er kvalifisert, så oppfordrer vi deg til å søke. Benytt fritekstfeltet i søknadsskjemaet til å beskrive hvorfor du ønsker å være en del av dette oppdraget.

Arbeidsdagene i oppdraget består av leksjoner, forberedelser, klargjøring og evaluering av aktivitet. Undervisningen foregår i all hovedsak utendørs hvor det legges vekt på praktisk gjennomføring. Du kan forvente lange dager, helgejobbing, men med enkelte friperioder.

Krav til deg som søker

 1. Det kreves karakter 4 i utholdenhet og karakter 4 i styrke.

  Du kan også lese mer om Forsvarets krav her. Du skal i søknadsprosessen egenrapportere på de fysiske kravene. Du vil bli testet når du møter til opptreningsperioden.

 2. Alle som skriver kontrakt må gjennomgå grunnleggende medisinsk seleksjon herunder lege- og tannlegeundersøkelse samt hørseltest.

  På grunn av oppdragets art skal militært personell være vaksinert i henhold til vaksineprogram utenlands. Det innebærer vaksiner mot:

  • Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Meslinger, kusma og røde hunder
  • Sesonginfluensa
  • Hepatitt A og B
  • Covid-19
  • Tuberkulose
 3. For å kvalifisere må du kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret. De som får tilbud om stilling skal fylle ut "Personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering" fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

 4. Som et minimum må du ha gjennomført 12 måneders militærtjeneste. Du må ha kunnskap og evne til å lære bort og instruere innenfor ditt fagfelt på engelsk via tolk.

 5. Du kan ikke være eldre enn 59 år. 

Lønn

Lønn avhenger av aktivitet, men du kan forvente et betydelig tillegg til grunnlønnen. Minimumslønn er lønnstrinn 40. Blir du kompetansevurdert til ledende stillinger, vil grunnlønnen være noe høyere. 

Instruktør "Vidar"

1_20230822_KK_IMG_7502_K

«Vidar» (45) jobber til daglig i helsevesenet der han har 25 års erfaring. Han har forsvarsbakgrunn fra 2. bataljon og har vært INTOPS i Kosovo. De siste 15 årene har han også vært en del av Heimevernets innsatsstyrker.

– Som instruktør er det veldig interessant og givende å møte de andre instruktørene som man vet er her på grunn av sine kvalifikasjoner. Vi har alle forskjellig type bakgrunn, og det gjør det ekstra interessant å undervise sammen som gir stort læringsutbytte for vår del også.

 1. Det jeg tenker er at du bør være dedikert i selve faget. De som kommer hit for å trene er veldig interesserte, så man bør ha god faglig kunnskap for å kunne svare på spørsmålene de har.

  I tillegg tenker jeg det er greit å ha litt livserfaring. Vi møter mennesker som av og til er i dype personlige kriser og har mye de tenker på i hverdagen. Det å være god til å snakke med og omgås mennesker på en fornuftig måte tror jeg er lurt.

 2. Det var en prosess på forhånd der jeg pratet med samboeren min og barna for å avklare hva dette handler om. Sommerferien ble jo litt annerledes i år, så det å forklare viktigheten av hvorfor jeg er borte så lenge, samtidig som det bare er for en periode som går over.

  Det er viktig for de som blir igjen hjemme og får et større ansvar der.

 3. Det aller beste er den oppriktige takknemligheten til soldatene som vi blir godt kjent med. De forteller oss at dette får de bruk for når de kommer tilbake til Ukraina.

  Jeg synes også det er ekstremt interessant å møte mangfoldet av ukrainske soldater med deres forskjellige bakgrunner og egenskaper. I troppen min har vi hatt soldater med alt fra to ukers militær erfaring til de som har vært med siden annekteringen av Krim i 2014 og noen enda lenger.

  Det er stor variasjon med tanke på kamperfaring og vi har alt fra musikere, lokale kjøpmenn og industriarbeidere som plutselig er satt i en situasjon der de er satt til å være soldater. På mange måter kan det minne om Heimevernet som er et mangfold med mange typer sivil arbeidserfaring som møtes og gjøre en felles innsats.

 4. Det er utfordrende at vi blir godt kjente og den situasjonen, usikkerheten de har både for seg selv, familien sin, hus og hjem er trist. Når vi deler så mange timer i døgnet sammen over så lang tid deler de personlige historier som gjør at man reflekterer litt over hvor heldige vi selv er.

  Mye av det vi tar for gitt i Norge settes i perspektiv av hvor trasig det er å være i et land under angrep.

 5. Man må forberede seg på at det blir lange dager med arbeid. Man må vise innsats og initiativ, men det er en utrolig givende tjeneste som ikke kan sammenlignes med noe annet man kan gjøre her og nå. Det er et ekstraordinært oppdrag som har stor betydning.

Instruktør "Sondre"

3_20230822_KK_IMG_7523_K

«Sondre» (26) er til vanlig student ved NTNU. Han startet sin militære karriere på Hærens befalsskole før han dro på opptak til fjernoppklaringseskadronen i Etteretningsbataljonen. Der fullførte han grunnutdanningsåret og jobbet to år i en stående patrulje.

– Jeg søkte fordi jeg hadde et sterkt ønske om å bidra og jeg har mulighet til å gjøre det. Da skulle det bare mangle.

 1. Først og fremst bør du ha et godt fundament innen grunnleggende soldatferdigheter. Du må kunne det i praksis, men også forstå hvorfor og hvordan de brukes. Du bør være god til å tilpasse deg mennesker som har en helt annen bakgrunn og kultur enn deg selv.

  Du bør ha gode kommunikasjonsevner og et glimt i øyet. Det siste er litt klisje, men du bør ha gode holdninger. Vi utdanner militære ledere, så vi trenger instruktører som fremstår som gode rollemodeller. Det vil jeg si er det viktigste.

 2. Som student er jeg relativt fleksibel. Jeg har en kjæreste hjemme i Oslo som jeg besøker nesten hver helg, så det har gått greit. Det er muligheter for å ta en tur hjem en gang i blant.

 3. Du møter masse spennende mennesker med hver sin historie. Det er svært givende å se den progresjonen de ukrainske soldatene har. De har en motivasjon og læringsvilje som er helt utrolig. Det aller beste er følelsen av å bidra til noe som er veldig viktig. Det er det som driver både meg og de andre instruktørene på dette oppdraget.

 4. Det er utfordrende å undervise en gjeng som har så mye tung kamperfaring. Du blir faglig utfordret og man må ha kontroll på det du underviser i. Det vanskeligste er likevel å sende de ukrainske soldatene tilbake, mens vi kan dra hjem å spise fredagstaco.

 5. Det vil være en «reality check» for mange å se krigen på såpass nært hold. Du får et ansikt på de som er der nede og kjemper. Ellers må du forberede deg på lange, intensive og veldig varierte arbeidsdager. For min del er det nilesing av fotlaget i felt og å ferske opp kunnskaper i det vi skal undervise i. Det er vanskelig å ikke la seg sjarmere av det ukrainske folket og deres kultur.

  Det er viktig å få med at instruktørene har varierte bakgrunn der alle bidrar med sin spisskompetanse. Alle er nødt til å lese seg opp på leksjonene sine. Vi forventer ikke at alle kan alt.

 1. Jeg er ikke i Heimevernet. Kan jeg søke?

  Ja. Du trenger ikke være en del av HVs styrkestruktur for å søke.

  Har jeg krav på fri fra arbeidsgiver for å delta på operasjon Gungne?

  Det er arbeidsgiveren din som avgjør om du kan få permisjon eller ikke. Du tegner en midlertidig og frivillig kontrakt med Forsvaret for perioden. Arbeidsmiljøloven paragraf 12-12 kommer ikke til anvendelse. Før du søker må du avklare dette med arbeidsgiver.

  Hva kan jeg forvente i lønn?

  Lønn utgjør grunnlønn + tillegg + annen kompensasjon. Minimumslønnen er lønnstrinn 40. Blir du kompetansevurdert til ledende stillinger vil lønnen være noe høyere. 

  Kan jeg søke permisjon for å reise hjem i løpet av oppdraget?

  Tjenesten er krevende og arbeidsdagene er lange, men det vil bli mulighet for å reise hjem innimellom.

  Hvilke krav setter dere til personellet?

  Du må minimum ha 12 måneder militærtjeneste og bestå kravene som Forsvaret setter. Hvem som velges ut er en samlet vurdering av militær og sivil erfaring og kompetanse. 

  Jeg er fast ansatt i Forsvaret. Kan jeg søke?

  Ja, men det må være avklart og godkjent av hjemmeavdeling. Du må søke i FIF-portalen.

  Jeg har vært instruktør på Interflex, kan jeg søke på Gungne?

  Ja. Du kan søke selv om du har vært med i operasjon Interflex.