Spesialbåtoperatører fra Marinejegerkommandoen trener under en øvelse i Ramsund / 
Boatoperators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in nothern Norway

Spesialbåtoperatør

Som spesialbåtoperatør gjennomfører du maritime spesialoperasjoner under særdeles krevende forhold.

Studienivå
Jobb
Sted
Bergen
Varighet
2 år
Avdeling
Forsvarets spesialstyrker
Søknadsfrist
1. nov 2024 Søk her

Norges velstand er dypt forankret i havet, og for å beskytte og sikre våre maritime ressurser, som fisk, olje, gass og skipsfart, er det avgjørende å ha profesjonelle spesialbåtoperatører som en del av Marinjegerkommandoen.

Som en viktig del av Norges maritime spesialstyrke, utfører de spesialoppdrag både til havs og i kystsonen. Spesialbåtoperatørene er eksperter når det kommer til maritim mobilitet og behersker en bred variasjon av sjøgående fartøy, selv i de mest utfordrende omgivelsene. De er i stand til å takle oppdrag selvstendig og i tett samarbeid med Marinejegerne.

Spesialbåtoperatørene står blant annet på nasjonal kontraterrorberedskap for å kunne bistå politiet ved behov, og er kontinuerlig på beredskap for internasjonale operasjoner.

Ved å bli en del av Marinjegerkommandoen som spesialbåtoperatør vil du utfordre deg selv til det ytterste, operere med selvtillit og nåde på havet, og spille en avgjørende rolle i å sikre Norges maritime interesser og beskytte vårt lands velstand. Ta steget mot en karriere som vil teste dine evner og gi deg en opplevelse utenom det vanlige.

Spesialbåtoperatørene har som mål å være de beste innen sitt fagfelt i verden

Spørsmål og svar

 1. Våre spesialbåtoperatører kommer fra hele Norge. De har veldig ulike bakgrunner og erfaringer – helt fra de ferske som kom til oss rett fra rekruttskolen, akademikere med høyere utdannelse, til idrettsutøvere, profesjonelle soldater og fagarbeidere.

  Spesialbåtoperatør som yrke er både hardt og krevende, men også en givende tjeneste det tar lang tid å beherske. Det er derfor en fordel å starte sin karriere som Spesialbåtoperatør tidlig. Men, livserfaring og annen relevant yrkeserfaring vil også komme svært godt med i yrket som spesialbåtoperatør.

  Marinejegerkommandoen ønsker spesialbåtoperatører med variert bakgrunn, interesser og gjerne tidligere kompetanse som kan heve nivået hos teamet og bidra til å løse oppdraget. Vi er spesielt interessert i personell med maritim erfaring og stor interesse for å søke spesialbåtoperatør. Relevant bakgrunn spenner fra mekaniker- eller navigasjonsutdannelse, jobberfaring fra skip og båt til generell forsvarsbakgrunn.

 2. Formelle og medisinske krav

  • Være norsk statsborger
  • Ha karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Med karakter 4, kan gode kandidater bli kalt inn til retesting før oppstart av opptaket.
  • Ikke trenge briller/linser
  • Normalt fargesyn (Ikke fargesvak eller fargeblind)
  • Ha karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen
  • Fullført rekruttskole ved start grovuttak. Grovuttaket går i begynnelsen på desember

  Fysiske krav

  Opptaket er naturlig nok både hektisk og krevende. Vi stiller høye krav til motivasjon, fysisk robusthet og læringsevne. Mange av de som møter til opptak, blir ikke tatt opp – men det er slett ikke umulig å komme gjennom opptaket til spesialbåtoperatør. Det er viktig at du har nødvendig fysisk robusthet og at du har mental styrke og vilje til å fullføre opptaket.

  Er du motivert og ønsker å bli spesialbåtoperatør, må du gjøre gode forberedelser før du møter til opptaket. Erfaringsmessig må du klare minstekravene med god margin på en dårlig dag for å klare opptaket.

  Fysiske krav til opptaket

  • Kroppshevning (pull-ups) – ​8 stk
   Gjennomføres i bom med overtak og skulderbredde avstand mellom hendene. Godkjent hang-up er når kandidaten trekker seg opp fra utgangsposisjon, med en strak kropp og strake armer, til haka er over bommen. Det presiseres at kroppen skal være strak og haka skal være helt over for å få godkjent gjennomføringen. ​
    
  • Armhevninger (push-ups) – 45 stk
   Skal gjennomføres sammenhengende, med maksimalt 2 sekunder pause i øvre eller nedre posisjon. Godkjent push-up er når kandidaten har strake armer i øvre posisjon og kontakt med kontrollørens hånd (denne er plassert i åpen posisjon på bakken midt mellom bryst muskulatur) i nedre posisjon. Videre skal kandidaten ha strak kropp gjennom hele gjennomføringen, og skulderbredde avstand mellom hendene. ​
    
  • Magebøyninger (sit-ups) – 40 stk på 2 min
   Ryggliggende på flatt underlag med 90 grader bøy i kneleddet. Vekselvis høyre/venstre albue frem til motsatt kne. Fingrene skal berøre hverandre bak hodet.
    
  • Svømming 400 m – 10 min
   Valgfri teknikk, gjennomføres i 25 m basseng. Start med hånd på bassengkant. Fraspark aksepteres ved start og vendinger.​ Svømmebriller ikke tillat.
    
  • Svømming under vann​ 25 m – Bestått
   Start i vannet med hånd på bassengkant, hele kroppen skal være under vann til man har kontakt med bassengkant på motsatt side, etter 25 meter. Valgfri teknikk, og fraspark på bassengkant under vann ved start aksepteres.​
    
  • ​Løping 5000 m​ – 25​ min
   Iført idrettstøy og idrettssko, med utdelt sekk på 9 kilo.​​ 
    
  • Løping 3000 m – 12 min
   Iført idrettstøy og idrettssko.
    
  • Livredningstest – 4 min 30 sek
   Se instruksjonsvideo av testen her (YouTube).

  NB! Minstekrav er kanskje ikke godt nok

  Selv om vi har minstekrav, viser erfaringene at nivået blant dem som kommer inn til utdanningen er høyere enn minstekravene. Siste års gjennomføring viser at de som kom inn til utdanningen hadde disse gjennomsnittlige prestasjonene:

  • Løping 5000 m – 23:38
  • Kroppshevning (pull ups) – 11 stk
  • Armhevninger (push-ups) – 50 stk
  • Magebøyninger (sit ups) – 58 stk
  • Svømming 400 m – 07:53
  • Svømming under vann​ 25 m – Bestått
  • Livredningstest – 03:16
 3. Opptaket er delt inn i et grovuttak og et opptak. Grovuttaket går i begynnelsen av desember. De som kommer videre, starter på opptaket i starten på januar.

  Under opptaket tester vi hvor robust du er. Du må vise at du håndterer å ha ubehag over tid. Vi tester jevnlig hvor godt du tar til deg læring, og samarbeidsevnene dine. Hensikten er å finne deg som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen som spesialbåtoperatør i Marinejegerkommandoen.

  Det er en forutsetning at du er motivert når du møter til opptak. Hele perioden er basert på frivillighet. Hvis du ikke tilfredsstiller kravene, eller evner å følge forventet progresjon, vil du bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig avdeling).

 4. Som spesialbåtoperatør i operativ skvadron vil du kontinuerlig bli trent og videreutdannet. Alle spesialbåtoperatører gjennomfører videreutdanning som del av kjernekompetansen til en spesialbåtoperatør.

  Samtlige spesialbåtoperatører vil få D5-sertifikat som en del av videreutdanningen i tillegg til blant annet hurtigbåtsertifikat.

  Under tjenesten i operativ skvadron vil hver spesialbåtoperatør spesialisere seg innen ulike funksjoner som for eksempel medic, UAV pilot eller ildleder, for å sikre at oppdragene kan løses på best mulig måte.

 5. Som spesialbåtoperatør har du mange karrieremuligheter for en livslang karriere i Forsvaret. Du kan jobbe som spesialist eller offiser i Forsvarets spesialstyrker hele karrieren hvis du ønsker det, eller du kan videreutdanne deg som spesialist eller offiser i Forsvaret.

  Du har også mulighet til å søke deg ut av spesialstyrkene for en periode, skaffe deg ny erfaring og kompetanse fra andre steder i Forsvaret, for så å søke deg tilbake igjen. 

 6. Vurderingssiffer:

  9 – Ingen funksjonsnedsettelse                      God helse

  6 – Moderat grad av funksjonsnedsettelse    Redusert helse

  4 – Høy grad av funksjonsnedsettelse           Dårlig helse

  1 – Ikke tjenestedyktig                                   Dårlig helse
   

  Krav spesialbåtoperatør

  1 – Allmenn fysikk: 6

  2 - Fordøyelse: 6

  3 – Øyne/syn: 9

  4 – Ører/hørsel: 6

  5 – Armfunksjon: 6

  6 – Håndfunksjon: 6

  7 – Gangfunksjon: 9

  8 – Rygg: 9

  9 – Hud: 6

  10 – Psykisk helse: 9

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om krav, søknad, stillinger eller lignende?

Slik lykkes du på spesialopptaket

Det er tøft å passere nåløyet for å bli spesialbåtoperatør. Men det er ikke umulig. Her gir instruktøren deg sine tips for å stille best mulig rustet til spesialopptak.

Pil til høyre
Opptaksprøver for spesialbåt operatør (SBO) ved Marinejegerkommandoen (MJK)