FS_karusell_01_16

Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som gjennomfører ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Forsvarets spesialstyrker (FS) står på nasjonal og internasjonal beredskap og løser oppdrag med særlig høy politisk eller fysisk risiko.

FS består av to spesialavdelinger: Marinejegerkommandoen (MJK) og Forsvarets spesialkommando (FSK). De to avdelingene har litt ulik egenart, men samarbeider og gjør mange av de samme oppgavene.

Oppgavene til spesialstyrkene kan for eksempel være å rykke ut til og bekjempe terrorangrep, eller innhente informasjon langt bak fiendens linjer.

I fredstid støtter avdelingen politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

Spesialoperatørene (spesialsoldatene) i Forsvarets spesialstyrker er soldater som skal kunne takle alle miljøer og løse de mest krevende oppgavene innen krigføring.

Det innebærer blant annet at de er trent i alt fra arktisk krigføring til krigføring i jungel og urban krigføring. Fallskjermhopping, dykking og klatring er andre grunnferdigheter de trenes opp i.

Forsvarets spesialkommando (FSK) utdanner spesialjegere. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.
I tillegg tilbyr de førstegangstjeneste som fallskjermjeger eller i Jegertroppen.

Marinejegerkommandoen (MJK) utdanner marinejegere og spesialbåtoperatører. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.
I tillegg tilbyr de førstegangstjeneste som spesialbåtoperatør.

Hvem ser vi etter?

 1. Dersom du vil jobbe som spesialoperatør (utdannet spesialsoldat) i FSK eller MJK, må du blant annet:

  • være fysisk og mentalt robust
  • ha gode holdninger
  • være løsningsorientert og ha et sterkt ønske om å stadig bli bedre
  • være en som aldri gir opp
  • ha god simultankapasitet
  • være en god lagspiller
  • evne til å fange opp detaljer, samtidig som du ser det store bildet.

  Les mer om spesifikke opptakskrav og livet som spesialjeger, marinejeger eller spesialbåtoperatør i karusellen under.

  Dersom du har lyst på en ekstra krevende førstegangstjeneste, scroll videre for å lese om Jegertroppen og fallskjermjeger. Det er også mulig å starte på spesialbåtoperatørutdanningen etter fullført rekruttperiode.

 2. En spesialjeger er en spesialoperatør (spesialsoldat) som jobber i Forsvarets spesialkommando (FSK).

  En marinejeger er en spesialoperatør (spesialsoldat) som jobber i Marinejegerkommandoen (MJK).

  Spesialoperatørene i FSK og MJK har gjennomgått Norges hardeste militære seleksjon og utdanning.

  I det første utdanningsåret utsettes kandidatene kontinuerlig for krevende prøvelser. Kandidatene må bestå alle testene dette året for å komme videre. Deretter fortsetter spesialiseringen og videreutdanningen, før de til slutt bilr tatt opp i en de operative styrkene.

 3. Dersom du er på jakt etter en ekstra krevende førstegangstjeneste, kan du søke om førstegangstjeneste som fallskjermjeger eller tjeneste i Jegertroppen. Det er også mulig å starte på utdanning som spesialbåtoperatør etter fullført rekruttperiode.

  Disse førstegangstjenestene er et godt utgangspunkt dersom du ønsker en videre karriere som spesialoperatør i spesialstyrkene.

Spesialjeger

Som spesialjeger i Forsvarets spesialkommando (FSK) vil du følge skvadronens oppgaver og oppdrag i inn- og utland. Som ferdig utdannet spesialjeger står du på nasjonal og internasjonal beredskap.

Pil til høyre
fsk_sb_12

Marinejeger

Som marinejeger er du en del av Norges maritime spesialstyrke. Som ferdig utdannet marinejeger står du på nasjonal og internasjonal beredskap.

Pil til høyre
Operatør fra Marinejegerkommandoen (MJK) under øvelse og trening

Spesialbåtoperatør

Spesialbåtoperatørene utfører en rekke maritime spesialoppdrag. Både til havs og i kystsonen. De er spesialister på maritime kjøretøy og opererer under de mest krevende forhold.

Pil til høyre
tkcr12BL9C6773

Andre jobber hos spesialstyrkene

Forsvarets spesialkommando (FSK) og 339 Special Operation Aviation Squadron (SOAS) på øvelse i Norge

Ved siden av Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen utgjør 339 SOAS den tredje komponenten i spesialstyrkenes kampsystem. Dette er en egen helikopteravdeling som er forberedt på å støtte MJK og FSK under operasjoner både i og utenfor Norge.

 1. 339 SOAS (Special Operations Aviation Squadron) står på kontinuerlig beredskap og har hovedbase på Rygge flystasjon.  

  I 339 SOAS kan du blant annet jobbe som:

  • Flytekniker
  • Flyger
  • Navigatør
  • Luftoperativt personell
 2. Forsvarets spesialstyrker kan ikke fungere uten et godt støtteapprat rundt seg. Spesialstyrkene er er en organisasjon  i vekst, som trenger dyktige og motiverte medarbeidere innen en rekke fagfelt.

  Eksempelvis, men ikke uttømmende:

  • Flyteknikere
  • Luftoperativt personell
  • Etterretningsspesialister
  • Sambands- og IT-spesialister
  • Økonomi-medarbeidere
  • Operativ logistikk
  • Mekanikere
  • Børsemakere
  • HR-medarbeidere
  • Spesialister og offiserer

  – og mange andre nisjekategorier

  Følg med på ledige stillinger

Førstegangstjeneste i spesialstyrkene

Har du lyst på en ekstra krevende førstegangstjeneste? Eller kanskje du er interessert i en karriere innen spesialstyrkene? Da er førstegangstjeneste som fallskjermjeger eller tjeneste i Jegertroppen de beste stedene å starte. Det også mulig å starte Spesialbåtoperatørutdanningen etter fullført rekruttperiode.