FS_karusell_01_16

Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen er underlagt Forsvarets spesialstyrker. Styrkene ledes av Forsvarets spesialstyrker stab (FSST) i Oslo.

Forsvarets spesialkommando velger ut og utdanner fallskjermjegere, jegertropp og spesialjegere. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.

Forsvarets spesialkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke som med høy reaksjonsevne og kvalitet løser nasjonale og internasjonale oppdrag. Spesialstyrkene er i stand til å samle informasjon og gjennomføre offensive operasjoner langt inne på fiendtlig territorium. I fredstid støtter avdelingen politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

Fullført førstegangstjeneste

Er du snart ferdig, eller har du gjennomført førstegangstjenesten? Da kan du søke spesialjeger, marinejeger eller spesialbåtoperatør. 

Ikke fullført førstegangstjeneste

Har du ingen militær bakgrunn, men er interessert i en karriere innen spesialstyrkene? Da er førstegangstjenestene som fallskjermjeger, spesialbåtoperatør eller Jegertroppen ditt beste utgangspunkt.

Jegertroppen

Jegertroppen består av kvinnelige spesialsoldater som er inne til førstegangstjeneste i Forsvarets spesialkommando.

Pil til høyre
Skytetrening for Jegertroppen ved Forsvarets spesialkommendo / Shoot training for hunter squad at the Norwegian Army Special Operation Command

Fallskjermjeger

Tjenesten som fallskjermjeger er et unikt tilbud til deg som ønsker en mest mulig utfordrende og spennende førstegangstjeneste.

Pil til høyre
_MG_5552

Spesialbåtoperatør

Som spesialbåtoperatør i Marinejegerkommandoen skal du kunne håndtere Forsvarets raskeste båter under alle slags forhold.

Pil til høyre
tkcr12BL9C6773