Soldater fra Telemark bataljon gjennomføring trening på å entre hus under en øvelse på Rena.

Jobb i Telemark bataljon

Telemark bataljon er en mekanisert bataljonsstridsgruppe med 470 fullprofesjonelle soldater

Telemark bataljon (TMBN) utgjør, sammen med Brigade Nords HRS-kompanier, Hærens hurtige reaksjonsstyrke.Telemark bataljon er lokalisert på Rena leir i Åmot kommune og er den avdelingen i Brigade Nord med høyest beredskap og kortest reaksjonstid. De er også til enhver tid klar for nasjonal og internasjonal innsats.

Telemark bataljonen HRS vil årlig ha behov for dyktige soldater som er mentalt og fysisk sterke og har gode holdninger til spesialiststillinger (OR2). Spesielt søker vi deg med fagbrev og jobberfaring innen tekniske og mekaniske fag. 

Når det er mulig å søke til TMBN HRS legges det lenke til mer informasjon om opptaket og søknad på denne siden. 

  • Norsk statsborger.
  • Fullført førstegangstjeneste.
  • Allment evnenivå karakter 3 eller bedre.
  • Gyldig sikkerhetsklarering HEMMELIG 
  • De som jobber i Forsvaret må sende inn gyldig jobbattest/påtegning fra linjeleder.
  • Søkere som ikke jobber i Forsvaret må ha fått minimum karakter forventet/norm på siste tjeneste-uttalelse/bevis.
  • Alle vognførerstillinger krever førerkort klasse B.
  • Bestått fysiske tester med minimum karakter 6 før innkalling til opptak. Kandidater som møter til opptak og av ulike grunner ikke kan gjennomføre de fysiske testene, vil ikke få testene bestått. 
  • Nylig militær kompetanse vil bli prioritert foran søkere med eldre kompetanse.
  • Søkere med relevant fagbakgrunn, fagbrev, eller sertifikater vil prioriteres
  • Disse fagbrevene er spesielt relevante, IKT-Service, Elektriker, Automatikkmekaniker, Industrimekaniker, Mekaniker tunge kjøretøy, Mekaniker lette kjøretøy, Landbruksmekaniker, Anleggsmekaniker, Tømrer/snekrer, Betongarbeider/murer, Rørlegger VVS, Maskinfører
  • Personell med relevante fagbrev kan vurderes etter andre kriterier enn det som er oppgitt.
  • Dimitterte du for mer enn 5 år siden er du ikke søknadsberettiget, med mindre du har relevant fagbrev eller kompetanse.
 1. Opptaket gjennomføres på Rena. Under opptaket må du gjennomføre og bestå svømming, feltøvelse og intervju. Opptaksrådet vurderer og avgjør hvem som får tilsetting som grenader i TMBN HRS. Det meste av opptaket vil foregå i felt.

  Under opptaket blir du vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Holdninger
  • Samarbeidsevner
  • Fysisk og mental robusthet
  • Etterlevelse av Hærens kjerneverdier og TMBNs verdigrunnlag, respekt, ansvar, mot og disiplin (RAMD)
  • Soldatferdigheter
  • Modenhet

  Fysiske tester 

  Alle søkere gjennomfører de samme fysiske testene. Fysiske tester og krav finner du her: forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret. De må bestås med minimum karakter 6 før innkalling til opptak. Karakteren i fysisk styrke er gjennomsnitt av de 3 øvelsene.  

  Personell med relevante fagbrev kan vurderes etter egne kriterier. 

  Alle søkere må kunne svømme 200m

 2. Hvis du etter opptaket vurderes som egnet til å jobbe i TMBN HRS, må du gjennomføre og bestå en grunnleggende soldatutdanning nivå 2 (GSU2) før du gis fast tilsetting på T35. Resultatet hvorvidt du har bestått kurset og gis fast tilsetting vil du få vite ved kursets slutt. 

  Etter GSU2 kurset vil du få fagspesifikke fagkurs/utdanninger som er rettet mot den stilingen du har fått.