TMBN angriper SIBO landsbyen som gardistene i Hans Majestet Kongens garde har sikret

//

The Telemark battalion attacks the UO area HMKG has been securing

Spesialist i Telemark bataljon

Telemark bataljon HRS er den avdelingen i Hæren med høyest beredskap og kortest reaksjonstid. Til enhver tid er Telemark bataljon klar til å løse alle typer oppdrag i inn- og utland.

Stillingstittel
Spesialist i Telemark bataljon
Ansettelse
Fast
Heltid
Startdato
Avdeling
Telemark bataljon, HRS-kompaniene
Sted
Rena
Søknadsfrist
Utløpt

Telemark bataljon (TMBN) er en mekanisert bataljonstridsgruppe med 470 profesjonelle fulltidssoldater. Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) er bygget rundt Telemark bataljon. HRS består i tillegg av kompaniene fra Artilleribataljonen, Ingeniørbataljonen, Sanitetsbataljonen, Stridstrenbataljonen og Militærpolitiet. TMBN HRS holder til i moderne fasiliteter i Rena leir, 2 timer nord for Oslo. 

Avdelingen har på vegne av Hæren og Forsvaret jevnlig løst internasjonale oppdrag flere ganger siden 1997. Siden opprettelsen har bataljonen vært Hærens største bidragsyter til internasjonale operasjoner. Telemark bataljon er svært fleksibel, selvgående og rommer alle Hærens troppearter – fra mekanikere til skarpskyttere, og fra fotsoldater til noe av det tyngste materiellet Hæren har. 

For å jobbe i TMBN HRS må soldater med grad OR 2-4 gjennomføre og bestå opptak og seleksjon. Stadig tjenestegjørende personell med fast grad i spennet OR 4(m/LFS)-6 og OF 1-2, fremmer villighet gjennom beordringssystemet. 

 1. Arbeidskravene til OR 2-4 i TMBN HRS varierer avhengig av stilling. Opptakskravene er minimumskrav for å kunne tilsettes i TMBN HRS. 

  Dette er kravene vi stiller til deg som søker: 

  • Ha norsk statsborgerskap 
  • Fullført/fullfører førstegangstjeneste innen 2024 (til og med kontingent 2308) 
  • Det må være mindre enn fem år siden du dimmiterte fra førstegangstjenesten 

   

   

  Du må være skikket til tjeneste ved å 

  • Tilfredsstille fysiske krav til karakter 7 før 26. april 2024 
  • Allment evnenivå (AE) 3 eller bedre 
  • Være medisinsk skikket for internasjonale operasjoner eller tilfredsstille krav til å kunne få dette 
  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering HEMMELIG eller tilfredsstille krav til å kunne få dette 
  • Tilfredsstillende vandel 
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner 
  • Tjenesteresultat/positiv påtegning på forventet/norm eller høyere 

  Søkere med relevant/kritisk kompetanse og førerkort kl. B (manuell gir) prioriteres, og kan særskilt vurderes. Fersk militær kompetanse prioriteres fremfor søkere med eldre kompetanse. 

  Fysiske tester 

  Fysiske tester skal gjennomføres i henhold til reglement for fysisk test i Forsvaret pkt. 5.4. Både utholdenhetstesten og styrketesten må bestås med minimum karakter 7. Testresultater registrert i perioden 01. januar 2023 til 26. april 2024 brukes under søknadsbehandling før innkalling til opptak. 

  For tjenestegjørende personell skal testene gjennomføres og registreres før innkalling til opptak. 

  Sivile søkere med registrert testresultat til minimum karakter 7 etter 01. januar 2023 tilfredsstiller kravet til fysisk test. 

  Sivilt personell som kalles inn til opptak uten kvalifiserende testresultat eller testresultat datert før 01. januar 2023 må gjennomføre fysiske tester som en del av opptaket. 

  Personell med relevante kompetanse og fagbrev kan vurderes etter egne kriterier. 

 2. Du søker via søknadsportalen på denne siden.

  I søknadsportalen bes det om: 

  • Ønsket fagområde/avdeling (inntil tre ønsker) 

  Tjenestegjørende personell er selv ansvarlig for at opplysninger som ligger i P3/SAP er korrekte og utfyllende. Dette gjelder opplysninger om tjenestegjøring, tjenesteuttalelser, sivil utdanning, oppdatert fysisk resultat o.l. 

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) gjennomfører søknadsbehandling og innkalling. I søknadsbehandlingen kontrolleres formelle kriterier. 

  De best kvalifiserte søkerne kalles inn til opptak. 

  For fast tilsatt personell må tjenestegjørende avdeling bekrefte mulighet for ny beordring fra 01. august 2024 før innkalling til opptak. 

  For personell som opprinnelig avslutter sin førstegangstjeneste etter august 2024 må tjenestegjørende avdeling bekrefte mulighet for avkortning av førstegangstjenesten til 31. juli 2024 før innkalling til opptak. 

  Søkere med relevant fagbrev/kritisk kompetanse og førerkort kl. B (manuell gir) prioriteres. 

   

  Tidsplan 

  • Søknadsfrist 1. april 
  • Innkalling/avslag: fortløpende 
  • Oppmøte opptak, sivile søkere 20. mai 
  • Oppmøte opptak, resterende søkere 21. mai 
  • Seleksjonsperiode 21. mai – 21. juni 
  • Kunngjøring av resultat: Uke 25 
  • Tilsetting 01. august 
 3. Det gjennomføres felles opptak til Telemark bataljon og HRS-kompaniene. Opptaket gjennomføres på Rena og er delt inn i to faser, der seleksjonen gjennomføres på bakgrunn av forhåndsdefinerte seleksjonskrav. 

  Fase 1

  Fase 1 består av feltøvelse og intervju. Feltøvelsen vil inneholde fysiske og mentale utfordringer som kan oppstå i rammen av et lag. Hensikten med fasen er å teste ditt potensial, personlige egenskaper og motivasjon til å bli spesialist i TMBN HRS. Fasen vil avsluttes med et statusmøte hvor de dårligste rangerte søkerne etter fase én kan sendes hjem. 

  Fase 2

  Fase 2 gjennomføres med et utdanningsfokus på basisferdighetene skyting, sanitet, nærkamp og stridsteknikk. Hensikten med fasen er å avdekke dine holdninger, soldatferdigheter og evne til å ta til deg læring. Fasen avsluttes med et statusmøte etterfulgt av et opptaksråd, hvor de best rangerte kandidatene tilbys tilsetting i TMBN HRS. 

  Kandidater som faller fra eller trekker seg under opptaket returneres til hjemmeavdeling eller sendes hjem omgående. 

  Under opptaket vurderes du ut fra følgende kriterier: 

  • Holdninger 
  • Samarbeidsevne 
  • Mental robusthet 
  • Disiplin 
  • Soldatferdigheter 
  • Evne til læring 

   

  Det kan tas hensyn til andre forhold som ikke dekkes av de øvrige kriterier, for eksempel: 

  • Relevant fagbrev 
  • Kritisk kompetanse 
  • Førerkort kl. B (manuell gir) 

  Opptaksperioden gir ikke tellende tjenestegjørende dager, og det vil ikke være økonomiske godtgjøringer utover kost, losji og reise iht. Fredsregulativet. 

  Administrative bestemmelser 

  Reise 

  • Utgifter til reise tur/retur fra registrert bosted til Rena leir dekkes av TMBN HRS. 
  • Reisegodtgjøring vil bli utbetalt i henhold til Fredsregulativet. 
  • Forlegning 
  • Kandidatene tilkommer ikke utilfredsstillende bolig under opptaket iht. HR- veileder del I. 

  PBU 

  • Tjenestegjørende kandidater plikter å møte på opptaket med PBU iht. innkalling til opptak. Sivile kandidater tar ut PBU etter oppmøte. 

  Treningsprogram 

  Slik forbereder du deg fysisk til opptaket. Last ned et 12-ukers treningsprogram til opptak i Telemark bataljon HRS her (PDF).

Aktuelle stillinger

 1. Disse fagområdene er særlig relevante for stillinger i Telemark bataljon HRS: 

  • Anleggsmekaniker  
  • Automatikkmekaniker 
  • Betongarbeider/murer 
  • Elektriker 
  • IKT 
  • Industrimekaniker 
  • Landbruksmekaniker  
  • Mekaniker lette kjøretøy 
  • Mekaniker tunge kjøretøy 
  • Maskinfører 
  • Rørlegger VVS 
  • Tømrer/snekker  
 2. KOMPANI- og TROPPSSTAB 

  • Administrasjonsassistent 
  • Sambandssoldat 
  • Troppsassistent 
  • Sanitetssoldat 

  VOGN – STRIDSVOGN 

  • Vognfører LEO2 
  • Skytter LEO2 
  • Lader LEO2 

  VOGN – CV90 

  • Vognfører CV90 
  • Skytter CV 90 
  • Vognfører CV 90 BK 

  FOT/INFANTERI 

  • Stormsoldat 

  BK 

  • Bombekastersoldat 
  • BK OP/ildledersoldat 

  SAMBAND 

  • Sambandssoldat 
  • Vognfører M113 

  KAMPSTØTTE 

  • Vognfører M113 
  • Vognfører lastevogn 
  • Vognfører BPZ/operatør berging belte 
  • Forsyningssoldat 
  • Feltmekaniker innen samband, kjøretøy, basemateriell, våpen 

  PATRULJE 

  • Patruljesoldat 
  • Skarpskytter 
  • Systemoperatør MUAS 
  • BK OP/ildledersoldat 
  • Relésoldat 
 3. KOMPANI- og TROPPSSTAB 

  • Administrasjonsassistent 
  • Sambandssoldat 
  • Troppsassistent 
  • Sanitetssoldat 

  VOGN – CV90 STING 

  • Vognfører CV90 STING 
  • Skytter CV90 STING 

  VOGN – Ingeniørpanservogn 

  • Vognfører Ingeniørpanservogn 
  • Skytter Ingeniørpanservogn 

  VOGN – Bropanservogn 

  • Vognfører bropanser 
  • Vognkommandør bropanser 

  VOGN – Lastebil/Scania 

  • Vognfører lastebil/Scania 

  FOT/INFANTERI 

  • Stormingeniør 

  PATRULJE 

  • INGREK soldat 
  • Skarpskytter STING 
 4. KOMPANI- og TROPPSSTAB 

  • Administrasjonsassistent 
  • Sambandssoldat 
  • Troppsassistent 
  • Sanitetssoldat 

  VOGN – STRIDSVOGN 

  • Vognfører LEO2 
  • Skytter LEO2 
  • Lader LEO2 

  VOGN – CV90 

  • Vognfører CV90 
  • Skytter CV 90 
  • Vognfører CV 90 BK 

  FOT/INFANTERI 

  • Stormsoldat 

  BK 

  • Bombekastersoldat 
  • BK OP/ildledersoldat 

  SAMBAND 

  • Sambandssoldat 
  • Vognfører M113 

  KAMPSTØTTE 

  • Vognfører M113 
  • Vognfører lastevogn 
  • Vognfører BPZ/operatør berging belte 
  • Forsyningssoldat 
  • Feltmekaniker innen samband, kjøretøy, basemateriell, våpen 

  PATRULJE 

  • Patruljesoldat 
  • Skarpskytter 
  • Systemoperatør MUAS 
  • BK OP/ildledersoldat 
  • Relésoldat 
 5. KOMPANI- og TROPPSSTAB 

  • Administrasjonsassistent 
  • Sambandssoldat 
  • Troppsassistent 
  • Sanitetssoldat 

  KAMPSTØTTE 

  • Vognfører M113 
  • Vognfører beltevogn 
  • Ammunisjonssoldat 
  • Kommandoplassoldat 
  • Feltmekaniker tårn 
  • Feltmekaniker belte 
  • Rekognoseringssoldat 

  KANON 

  • Kanonsoldat 
  • Vognfører kanon 

  PATRULJE 

  • Ildlederassistent 
  • Ildledersoldat 
 6. KOMPANI- og TROPPSSTAB 

  • Administrasjonsassistent 
  • Sambandssoldat 
  • Troppsassistent 
  • Sanitetssoldat 

  TREN 

  • Vognfører lastevogn 
  • Ammunisjonssoldat/VF lastevogn 
  • Forsyningssoldat/VF lastevogn 
  • Drivstoffsoldat/VF lastevogn 
  • Vognfører trekkvogn 
  • Vognfører følgebil 

  VEDLIKEHOLD 

  • Mekaniker ingeniørmateriell 
  • Mekaniker hjulmateriell 
  • Mekaniker beltemateriell 
  • Mekaniker våpensystem 
  • Mekaniker basemateriell 
  • Mekaniker sambandsmateriell 
  • Operatør berging hjul 
  • Lagersoldat/VF lastevogn 
 7. KOMPANI- og TROPPSSTAB 

  • Administrasjonsassistent 
  • Sambandssoldat 
  • Troppsassistent 

  VOGN 

  • Vognfører PASI 
  • Vognfører M113 

  Fot 

  • Sanitetssoldat 
  • Sambandssoldat 
  • Sanitetssoldat  
  • MP soldat/vognfører IVECO 
  • MP soldat/skytter IVECO 
Pil til høyre
Last ned 12-ukers treningsplan til opptak i Telemark bataljon HRS

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, send e-post til: tmbn@mil.no

Ofte stilte spørsmål

 1. Telemark bataljon (TMBN) er kjernen i Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS), som består av flere kompanier. Et annet ofte brukt navn er «Task Force (TF) TMBN». 

  Denne samlebetegnelsen inkluderer følgende avdelinger: 

  Telemark bataljon 
  Batteri Piraya v/ Artilleribataljon 
  Pansret Ingeniørkompani 3 v/ Ingeniørbataljon 
  Stridstrenkompani 3 v/ Stridstrenbataljonen 
  Sanitetskompani 3 v/ Sanitetsbataljon 
  Militærpoliti tropp 3 v/ Militærpolitikompaniet 

  Mer informasjon om Telemark Bataljon finner du her

 2. Søknadsfristen for opptak til Telemark bataljon og HRS-avdelingene er normalt medio mars hvert år. Det arrangeres kun ett opptak i året, og ansettelsesdato for alle stillinger er 1. august. Eventuelle avvik fra dette vil kunngjøres og publiseres på Forsvaret.no og sosiale medier.

 3. Søknadsportalen blir normalt sett tilgjengelig i overgangen januar/februar hvert år. Se søknadsprosess for mer informasjon.

 4. Telemark bataljon og HRS-kompaniene har i dag ansatte fra alle forsvarsgrener på ulike nivå. Søknadsportalen er åpen for alle som har fullført eller snart fullfører førstegangstjeneste, uavhengig av hvor du har tjenestegjort. Vi oppfordrer alle med et genuint ønske om å tjenestegjøre i TMBN HRS om å søke. 

  Det understrekes at relevant fagutdanning og/eller fagbrev vil bli prioritert på opptaket, samt fersk militær kompetanse vi har behov for.

 5. Midlertidig tilsatt personell 

  Personell som er midlertidig tilsatt i Forsvaret under opptakets varighet kan søke på opptaket på lik linje med alle andre, men er pliktig til å informere egen tjenestegjørende avdeling om søknaden. Personellet beholder sin grunnlønn fra avgivende avdeling under opptaksperioden, men er unntatt fra bestemmelsene i Arbeidsavtale for Forsvaret (ATF) og Hovedtariffavtalen (HTA). 

  Etter opptaket vil personellet tilbakeføres til tjenestegjørende avdeling for å fullføre eller avslutte sin tjeneste der. Personell med ny tilsetting i TMBN HRS møter til tjeneste 01. august 2024 i henhold til informasjon som blir gitt etter opptaket. 

  Fast tilsatt personell 

  Personell som er fast tilsatt i Forsvaret som OR 2-4 kan søke på opptaket på lik linje med alle andre, men er pliktig til å informere egen avdeling om søknaden. 

  Fast tilsatt personell vil beholde lønn fra sin faste disponering under opptaksperioden, men er unntatt fra bestemmelsene i Arbeidsavtale for Forsvaret (ATF) og Hovedtariffavtalen (HTA). 

  Personell som gjennomfører opptaket og blir vurdert som egnet til tjeneste i TMBN HRS vil få tilbud om fast tilsetting/ny beordring til TMBN HRS fra 01. august 2024 på T-60 vilkår med grad OR 2-4, med avlønning i henhold til Hærens lønnspolicy. 

  For fast tilsatt personell som er underlagt beordringssystemet må en eventuell beordring til TMBN HRS gjøres utenom beordringsomgangen som enkeltvedtak. Forutsetningen for at dette skal gjennomføres er enighet mellom avgivende avdeling og TMBN HRS. Denne avklaringen skal gjøres før innkallinger sendes ut, slik at personell som kalles inn til opptak vil kunne tilsettes ved TMBN HRS dersom de gjennomfører opptaket og blir vurdert som egnet. 

  Det presiseres at endelig tilbud om tilsetting i TMBN HRS besluttes under opptaksråd. 

 6. Personell som gjennomfører opptaket og blir vurdert som egnet til tjeneste i TMBN HRS vil tilbys fast tilsetting fra 01. august 2024 på T-60 vilkår med grad OR 2-4, med avlønning i henhold til Hærens lønnspolicy.

 7. Telemark bataljon har lang tradisjon som bidragsyter i internasjonale operasjoner. Det er norske myndigheter som beslutter hvor og når Forsvaret skal delta. Om personell fra TMBN HRS deltar i disse, er avhengig av oppdrag og behov. Avdelingen er til enhver tid klar for å løse alle typer oppdrag i inn- og utland, og samtlige ansatte må oppfylle bestemte krav til internasjonal tjeneste.

 8. Vi jobber målrettet og kontinuerlig for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde. Avdelingen har sterkt fokus på den enkelte og tilbyr faglig påfyll og utfordringer, med gode muligheter for videre utdanning og ansvar i og utenfor avdelingen. Det er også mange spennende administrative stillinger i TMBN HRS som er aktuelle etter noen års arbeidserfaring. 

  Arbeidsbelastningen kan tidvis være hektisk med lange dager, øvelser i inn- og utland samt deltakelse i internasjonale operasjoner. TMBN HRS ivaretar den enkelte ved å skape best mulig balanse mellom arbeid og fritid. Det legges opp til en rekke sosiale arrangementer gjennom året, både for ansatte, partnere og familie. Avdelingen har eget ivaretakelsesteam bestående av familiekoordinator, HMS-forvalter, fysioterapeut og prest som utfører dette arbeidet. 

  Det tilrettelegges for variert fysisk trening i arbeidstid for alle ansatte. 

 9. Som ansatt tilbys du egen hybelleilighet (kvarter) i tilknytning til leir, eller mulighet til å leie egen forsvarsbolig i nærområdet gjennom Forsvarsbygg. Hybler er ferdig møblert, og normalt rundt 20 kvadratmeter med eget bad, personlig bod og tilgang på felleskjøkken. Det er også mulighet for leie av garasjeplass eller motorvarmeruttak til bil. Forsvarsboliger er umøblerte hus og leiligheter i ulike størrelser. Ditt behov, ønsket bosted, ansiennitet og tilgjengelige boliger avgjør om du får boligtildeling. Pendlere vil kun få hybel ettersom forsvarsbolig krever at du melder adresseendring i folkeregisteret.

 10. Rena ligger i Åmot kommune og er et godt sted å bo og leve. Rena leir har svært gode treningsfasiliteter, med friidrettsbane, flere styrkerom, løpestier, svømmehall og preparert lysløype på vinterstid. Rena sentrum har et godt utvalg av butikker og spisesteder, samt Høgskolen i Innlandet med en rekke studietilbud. 

  Åmot kommune har blant annet alpinbakke, aktiv fallskjermklubb, badestrand med stupetårn, gode jaktmuligheter, stort skiløypenettverk, hoppbakke og motocrossbane. Dersom du skulle ønske ytterligere byfasiliteter, er det 25 minutter til Elverum, 50 minutter til Hamar og 2 timer til Oslo med bil. 

 11. Ja, avdelingen har flere som dags- og ukependler til alle landsdeler. Men ansatte oppfordres til å involvere seg i det sosiale i nærområdet utenfor tjenestetid.

 12. Grunnlønn avhenger blant annet av faktorer som stilling, grad tidligere arbeidserfaring, fagbrev, bachelor-/mastergrad og tilsvarende. 

  Generelt kan personell med grad OR2 forvente en grunnlønn i overkant av 370 000,- brutto. I tillegg kommer økonomisk kompensasjon for øvelsesaktivitet og tjeneste utover normal arbeidstid. Avhengig av aktivitet og oppdrag, utgjør normalt sett reallønnen noe mer enn grunnlønnen. I 2023 hadde personell i TMBN gjennomsnittlig rundt 30 øvingsdøgn, noe som for en OR2 utgjør et tillegg på omtrent 150 000,- brutto. Det understekes at aktivitetsnivået vil variere fra år til år. 

 13. Se eget treningsprogram på informasjonssiden om opptaket. Dette tar utgangspunkt i hvilket nivå du befinner deg på i forhold til Forsvarets standardiserte fysiske tester. Ikke overvurder egne prestasjoner og vær tro mot programmet. Målrettet forberedende trening kan gi deg svært gode forutsetninger for å bestå opptaket og unngå slitasjeskader. 

 14. Telemark bataljon og HRS-avdelingene har noe høyere fysiske krav enn øvrige avdelinger i Hæren. Det kreves i tillegg at du består medisinsk seleksjon for tjeneste i internasjonale operasjoner. Dersom du lurer på om dine helseplager vil påvirke din medisinske skikkethet for tjeneste, anbefaler vi at du tar kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De kan kontaktes på e-post: fpvs.kontakt@mil.no. Dersom dine helseplager gjør at du ikke består den medisinske seleksjonen, vil det være diskvalifiserende for muligheten til å arbeide i Telemark bataljon og HRS-avdelingene. 

 15. Søkere som ikke aktivt tjenestegjør i Forsvaret, og dimitterte fra førstegangstjenesten for mer enn fem år siden er ikke søknadsberettiget. Unntaket gjelder dem med relevant fagbrev og kompetanse.