TMBN angriper SIBO landsbyen som gardistene i Hans Majestet Kongens garde har sikret

//

The Telemark battalion attacks the UO area HMKG has been securing

Spesialist Telemark bataljon - TMBN HRS

TMBN HRS (Hærens hurtige reaksjonsstyrke) har behov for nye dyktige medarbeidere med gode holdninger samt fysisk og mental robusthet til spennende spesialiststillinger.

Stillingstittel
Spesialist Telemark bataljon - TMBN HRS
Ansettelse
Fast
Heltid
Startdato
1. aug 2023
Avdeling
Telemark bataljon, HRS-kompaniene
Sted
Rena
Søknadsfrist
Utløpt

Spesialist i TMBN HRS innebærer en spennende og variert arbeidshverdag, preget av godt arbeidsmiljø med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Som spesialist i TMBN HRS får du mulighet til å bli best mulig i ditt fagområdet, med øvelser i inn- og utland.

Opptaket gjennomføres i juni på Rena. Under opptaket må du gjennomføre og bestå svømming, feltøvelse og intervju. Opptaksrådet vurderer og avgjør hvem som får tilbud om tilsetting som spesialist i TMBN HRS. Det meste av opptaket vil foregå i felt, og vil være noe fysisk krevende.

Denne søknadsportalen er felles for alle stillinger i TMBN og HRS-kompaniene. Se mer informasjon om krav, innkalling og tilgjengelige stillinger nedenfor.

For ytterligere spørsmål, se generelle spørsmål og svar på hovedsiden om TMBN.

 1. Telemark bataljon og HRS-kompaniene har i dag ansatte fra alle forsvarsgrener på ulike nivå. Søknadsportalen er åpen for alle som har fullført eller snart fullfører førstegangstjeneste, uavhengig av om det er i Luftforsvaret eller Hæren. Vi oppfordrer alle med genuint ønske om å tjenestegjøre i TMBN HRS om å søke.

  Det understrekes at relevant fagutdanning og/eller fagbrev vil bli prioritert på opptaket, samt fersk militær kompetanse vi har behov for. Følgelig har ofte søkere fra Hæren bedre utgangspunkt for å bekle en rekke stillinger enn personell fra andre forsvarsgrener. Disse vil i mange tilfeller bli prioritert på innkallingen.

  Under fanen Arbeidsgiverprofil ser du hvilke stillinger som krever fagbrev og mer om hvilke stillinger du kan søke på i TMBN HRS.

  • Ha norsk statsborgerskap
  • Fullført/fullfører førstegangstjeneste innen 1. august 2023
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Kunne sikkerhetsklareres for «Hemmelig»
  • Tilfredsstillende vandel
  • Bestått fysiske minstekrav til karakter 7 før innkalling til opptak
  • Karakter 3 (AE3) på teoriprøvene fra sesjon, eller bedre
  • Mindre enn 5 år siden dimisjon fra førstegangstjenesten
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
  • Alle stillinger krever førerkort klasse B (manuell gir)

  Søkere med relevant kompetanse, fagbakgrunn, fagbrev eller sertifikater vil prioriteres, og kan særskilt vurderes. Fersk militær erfaring og kompetanse vil prioriteres fremfor søkere med eldre kompetanse. Tjenestegjørende personell må ha positiv påtegning, forventet eller høyere. Sivile søkere må kunne legge frem tjenesteuttalelse med det samme.

  Søknad

  Telemark bataljon HRS gjennomfører grenaderopptak med ansettelse fra sommeren 2023.

  Søkere som består alle deler av opptaket, og vurderes som egnet, vil tilbys tilsetting som vervet i Hæren til fylte 35 år (T-35), eventuelt få tilbud om reserveplass.

  Behovet til TMBN HRS styrer hvilken stilling/tjeneste den enkelte tilbys tilsetting i. Etter bestått opptak skal alle kandidater gjennomføre og bestå GSU2. Dersom GSU2 ikke bestås gjelder ikke lenger tilbud om tilsetting.

  I søknadsportalen bes det om:

  • Ønsket fagområde/avdeling (inntil tre ønsker)
  • Egenerklæring for helse og fysisk form
  • Kort søknadstekst (motivasjon)
  • Sivile søkere laster opp tjenesteuttalelse fra førstegangstjenesten.

  Søkere med relevant fagutdanning og/eller fagbrev vil bli prioritert. Listen over tilgjengelige stillinger finner du lenger ned på denne siden.

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) støtter med søknadsbehandling og utsendinger av innkallinger. I søknadsprosessen kontrolleres formelle kriterier, som beskrevet under «kvalifikasjoner» av FPVS. Innkalling til opptaksprøver vil gjøres ut fra en rangeringsliste der tidligere tjenesteerfaring og prestasjoner vektlegges. De best kvalifiserte søkerne, basert på tidligere oppnådde tjeneste resultater, militære og sivile kvalifikasjoner, samt helse og vandel, kalles inn til opptak.

  Fysiske tester

  Alle søkere gjennomfører de samme fysiske testene og må kunne svømme 200m. Fysiske tester og krav finner du under Fysiske tester i Forsvaret. Disse må bestås med minimum karakter 7 før innkalling til opptak. Karakteren i fysisk styrke er gjennomsnitt av de tre øvelsene. Personell med relevant fagbrev kan vurderes etter egne kriterier.

  Fysiske tester for søkere som er stadig tjenestegjørende, skal gjennomføres ved avdeling før opptak. FPVS vil i etterkant av søknadsfristen, sende ut lister over hvem som har søkt fra de ulike avdeling. Egen avdeling legger til rette for gjennomføring av de fysiske testene. Resultatene må være registrert i SAP innen 30. april 2023.

  For sivile søkere vil FPVS sende ut innkalling til gjennomføring av disse ved en av Forsvarets leirer. Tester gjennomføres tentativt i løpet av april 2023. NB! Det kan komme svært kort varsel på dette.

  Se TMBN HRS eget treningsprogram for opptaket. Dette tar utgangspunkt i hvilket nivå du befinner deg på i forhold til Forsvarets standardiserte fysiske tester, ikke overvurder egne prestasjoner og bruk programmet. Målrettet trening kan gi deg svært gode forutsettinger for fysisk overskudd på opptaket og unngå slitasjeskader før, under og etter.

  Ansatte i Forsvaret

  Personell som er tilsatt midlertidig (MT) som spesialist, eller allerede er tilsatt i andre forsvarsgrener enn Hæren og ønsker tjeneste som spesialist:

  • Skal søke på opptaket på lik linje med alle andre
  • Skal gjennomføre og bestå alle opptakets deler
   •  
  • Informer egen avdeling om at du søker opptak til TMBN HRS

  Dersom du har T35, eller har blitt tilbudt dette i egen avdeling, kan du fremdeles søke opptak i TMBN HRS, og kravene er like som for midlertidig tilsatte.

  Opptak

  Samtlige innkalte skal stille møte på opptaket med ferdig inngåtte og godkjente feltstøvler. Søkere som ikke har feltstøvler, må gå til anskaffelse og gjøre nødvendige forberedelser med disse.

  Under opptaket og utdanningen blir du vurdert på følgende kriterier:

  • Holdninger
  • Samarbeidsevner
  • Fysisk og mental robusthet
  • Etterlevelse av Forsvarets kjerneverdier
  • Soldatferdigheter
  • Modenhet
  • Evne til læring
  • Samarbeid

  Opptaket varer kun i en begrenset periode, før kvalifiserte søkere går over i utdanningsfasen. Søkere som faller fra, eller trekker seg under opptaket, blir returnert til hjemavdeling omgående.

  Treningsprogram

  Slik forbereder du deg fysisk til opptaket. Last ned et 12-ukers treningsprogram til opptak i Telemark bataljon HRS her (PDF).

  Tidslinje for opptaket

  Søknadsportalen åpner: 1. februar
  Søknadsfrist: 25. mars
  Frist for registrert fysisk test og påtegning fra hjemavdeling: 30. april
  Kunngjøring av innkalling: Uke 18 (tentativt)
  Akseptfrist: Uke 19 (tentativt)
  Oppmøte opptak og GSU2: 30. mai
  Avslutning GSU2: 30. juni

  Ved tilbud om stilling

  Sommerferie: 3. juli
  Ansettelsesdato: 31. juli
  Første arbeidsdag: 31. juli

  Søkere som består alle deler av opptaket og vurderes som egnet, vil tilbys arbeidskontrakt som spesialist i Hæren til fylte 35 år (T35). Enkelte kan få tilbud om reserveplass. Behovet til TMBN HRS styrer hvilken stilling/tjeneste den enkelte tilbys tilsetting i. Etter bestått opptak skal alle kandidater gjennomføre og bestå grunnleggende soldatutdanning nivå 2 (GSU2). Dersom denne ikke bestås gjelder ikke lenger tilbud om tilsetting.

  GSU2-kurset består i all hovedsak av videreutdanning av enkeltmannsferdigheter, primært innenfor skyting (HK416 & P80), stridsteknikk, sanitet, fysisk trening, nærkamp og samband. Det er en svært intensiv, lærerik og spennende periode hvor det stilles strenge krav til evne til læring, progresjon og resultater.

 2. Transport

  For personell inne til tjeneste: Egen avdeling bestiller reise til/fra opptaket.
  Utgifter dekkes av hjemmeavdeling i henhold til intern kunngjøring.

  Sivile søkere: Sivile dekker reisen tur/retur fysiske tester selv. For oppmøte til opptaket bestilles det av den enkelte, og gjøres opp med reiseregning ved oppmøte. Informasjon om bestilling av reise til opptaket utgis i innkallingsskriv.

  Mer informasjon kommer ved innkalling til opptak.

  Forlegning, forpleining og pakningsplan

  Kandidatene vil forlegges i felt i store deler av opptaket. For sivile utleveres nødvendig militært materiell ved oppmøte, med unntak av feltstøvler. Det kreves det at du medbringer egne godkjente og ferdig inngåtte feltstøvler. Disse må anskaffes på egenhånd.

  Alle kandidater må smøre matpakke før oppmøte på opptak. Kandidatene får dekket mat og forpleining under opptaksperioden.

  Det blir sendt ut pakningsplan ved innkalling, stadig tjenestegjørende må informere om dette til sin hjemavdeling. Dersom du ikke har utlevert disse artiklene bes det om å ta ut disse på lokalt depot i forkant av opptaket.

Aktuelle stillinger

  • Feltmekaniker samband
  • Feltmekaniker kjøretøy
  • Feltmekaniker basemateriell
  • Feltmekaniker våpen
  • Feltmekaniker tårn
  • Feltmekaniker belte
  • Mekaniker ingeniørmateriell
  • Mekaniker hjulmateriell
  • Mekaniker beltemateriell
  • Mekaniker våpensystem
  • Mekaniker basemateriell
  • Mekaniker sambandsmateriell
  • Operatør berging hjul

  Relevante fagbrev

  • IKT
  • Elektriker
  • Automatikkmekaniker
  • Industrimekaniker
  • Mekaniker tunge kjøretøy
  • Mekaniker lette kjøretøy
  • Landbruksmekaniker
  • Anleggsmekaniker
  • Tømrer/snekrer
  • Betongarbeider/murer
  • Rørlegger VVS
  • Maskinfører
 1. VOGN – STRIDSVOGN

  • Vognfører LEO2
  • Skytter LEO2
  • Lader LEO2

  VOGN – CV90

  • Vognfører CV90
  • Skytter CV 90
  • Vognfører CV 90 BK

  FOT/INFANTERI

  • Stormsoldat

  BK

  • Bombekastersoldat
  • BK OP/ildledersoldat

  SAMBAND

  • Sambandssoldat
  • Vognfører M113

  KAMPSTØTTE

  • Administrasjonsassistent
  • Vognfører M113
  • Vognfører lastevogn
  • Vognfører BPZ/operatør berging belte
  • Forsyningssoldat
  • Troppsassistent
  • Feltmekaniker innen samband, kjøretøy, basemateriell, våpen

  PATRULJE

  • Patruljesoldat
  • Skarpskytter
  • Systemoperatør MUAS
  • BK OP/ildledersoldat
  • Relésoldat
 2. VOGN – CV90

  • Vognfører CV90
  • Vognfører spespanser

  FOT/INFANTERI

  • Stormingeniør

  PATRULJE

  • INGREK soldat
  • Skarpskytter STING

   

 3. VOGN

  • CBRN Vognfører FUCHS søk & påvisningsvogn

  FOT

  • CBRN soldat

  Kompanistab

  • Administrasjonsassistent

  FAGARBEIDER

  • Rørlegger VVS
  • Elektriker
  • Maskinfører
  • Betongarbeider/murer
  • Tømrer/snekker
 4. KAMPSTØTTE

  • Vognfører M113
  • Vognfører beltevogn
  • Ammunisjonssoldat
  • Kommandoplassoldat
  • Feltmekaniker tårn
  • Feltmekaniker belte
  • Rekognoseringssoldat

  KANON

  • Kanonsoldat
  • Vognfører kanon

  PATRULJE

  • Ildlederassistent
  • Ildledersoldat
 5. TREN

  • Vognfører lastevogn
  • Administrasjonsassistent/VF lastevogn
  • Sambandssoldat/ VF lastevogn
  • Ammunisjonssoldat/VF lastevogn
  • Forsyningssoldat/VF lastevogn
  • Drivstoffsoldat/VF lastevogn
  • Vognfører trekkvogn
  • Troppsassistent/VF lastevogn

  VEDLIKEHOLD

  • Mekaniker ingeniørmateriell
  • Mekaniker hjulmateriell
  • Mekaniker beltemateriell
  • Mekaniker våpensystem
  • Mekaniker basemateriell
  • Mekaniker sambandsmateriell
  • Operatør berging hjul
  • Troppsassistent/VF lastevogn
  • Lagersoldat/VF lastevogn
 6. Sanitetssoldat

  • Vognfører SISU
  • Sanitetssoldat
  • Vognfører M113
  • MP soldat/vognfører
Pil til høyre
Last ned 12-ukers treningsplan til opptak i Telemark bataljon HRS

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, send e-post til: [email protected]