Artillerijeger fra Lokaliseringsbatteriet i Artilleribataljonen.

Jobb som artillerijeger

Artillerijegerne lokaliserer, overvåker og bekjemper viktige mål bak fiendens linjer ved hjelp av ild fra bakke- sjø- og luftressurser.

Artillerijegerne er selektert og utdannet for å operere dypt bak fiendens linjer, hvor de bekjemper viktige mål ved hjelp av ildstøtte fra land-, luft- og sjøbaserte plattformer.

Dette kan være ild fra artilleri, missiler og granater fra skip eller bomber fra jagerfly. Avdelingen innhenter også informasjon som bidrar til Hærens etterretningsbilde.

Artillerijegerne jobber i hovedsak i små enheter langt borte fra egne styrker, og er avhengige av å kunne operere selvstendig over lang tid uten støtte fra andre.

Det er derfor avgjørende at den enkelte jeger er svært fysisk og mentalt robust og behersker grunnleggende militære ferdigheter på et gjennomgående høyt nivå.

Artillerijegerne er en del av HRS-miljøet (Hurtig Reaksjonsstyrke) i Hæren, og kan støtte manøveroperasjoner hvor de arbeider med å lede og integrere ildstøtte.

Avdelingen har bidratt i Forsvarets internasjonale operasjoner helt siden Balkan på 1990-tallet, og trener regelmessig sammen med allierte enheter i inn- og utland.

 1. Vi søker først og fremst mennesker som har jegerånd – en brennende vilje til å lykkes til tross for dårlige forutsetninger. I tillegg krever jobben betydelig fysisk og mental robusthet, samt gode samarbeidsevner. En artillerijeger må være selvstendig og læringsvillig.

  Kvalifikasjoner:

  • Bestå fysiske minstekrav
  • Fullført førstegangstjeneste
  • Minimum karakter 4 på allment evnenivå
  • Minimum karakter 6 på syn og 6 på fargesyn
  • Karakter 9 på psykisk helse
  • God vandel uten alvorlige bemerkninger
  • Kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig»
  • Norsk statsborger
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Være villig til å tjenestegjøre i Forsvarets operasjoner i inn og utland
  • Inneha førerkort klasse B
  • Personlig egnethet
 2. Seleksjonen er fysisk og mentalt krevende. Du får ikke fortsette opptaket om du ikke fyller minimumskravene. Motivasjon, holdninger, læringsevne, samarbeidsevner og personlig egnethet er ting som blir vektlagt under seleksjonen. Opptaket simulerer relevante deler av jobben som artillerijeger, og krever svært mye av den enkelte.

  Fysiske minstekrav til opptak:

  • Pakningsløp 8 km med 22 kg sekk: 52 min
  • 3000m landeveisløp: 12.30 min
  • Armhevninger: 30 stk
  • Pull ups: 6 stk (karakter 6)
  • Medisinballstøt: 4,6 meter (karakter 6)
  • Stille lengde: 2.25 meter (karakter 6)
  • Svømming 400m: Bestått

  Mer om Forsvarets fysiske tester og krav finner du HER.

 3. Etter bestått seleksjon gjennomgår kandidatene en modulbasert utdanningsperiode som varer omtrent 12 måneder. Her står basisferdigheter som patruljetjeneste, skyting, sanitet, overlevelse, samband, utdanning på kjøretøy og ildledelse i fokus. Det forventes at man presterer gjennom hele perioden.

  Deretter videreutdannes og spesialiseres jegeren innenfor sitt tildelte fagområde. Disse kan være ildleder, Joint Terminal Attack Controller (JTAC), samband, medic, våpenspesialist eller laseroperatør. Hverdagen som operativ artillerijeger består av å vedlikeholde og videreutvikle ferdigheter og kunnskaper for å være klar til å løse oppdrag.

  Lurer du på noe?

  Ved spørsmål rundt tjenesten eller seleksjonen, send e-post til:

  [email protected].