Norsk M113 vogn gjennom øvings feltet i Pabrade under øvelse Iron Wolf som er en del av øvelsen til det Norske bidraget til NATOs EFP.

Litauen

Norge bidrar med 120 soldater til NATOs operasjon Enhanced Forward Presence i Litauen.

Under NATO-toppmøtet i Warszawa i juli 2016 ble det besluttet at alliansen skulle forsterke sitt militære nærvær i Baltikum og Polen. Tilstedeværelsen er et defensivt og beroligende tiltak som understreker alliansens vilje til kollektivt forsvar.

Enhanced Forward Presence består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper som holder til i Latvia, Litauen, Estland og Polen. Det norske bidraget inngår i en tyskledet multinasjonal bataljon i Litauen.

Høsten 2020 bidrar Norge med en styrke på rundt 120 soldater fra Telemark Bataljon.

Styrken som Norge inngår i, holder til i en litauisk garnison i Rukla, omtrent ni mil utenfor hovedstaden Vilnius. Nordmennene trener og øver sammen med soldater fra Belgia, Island, Tsjekkia, Nederland, Tyskland samt vertslandet Litauen. Bidraget går på rotasjon mellom alliansens medlemsland.

Historikk

Norge har bidratt i Enhanced Forward Presence siden våren 2017. I april 2017 ankom et forparti Rukla for å sørge for at alt var på plass til hovedstyrken var på plass i mai.

Fra mai til desember 2017 bidro Norge med et mekanisert kompani som bestod av 200 menn og kvinner fra Hæren. Majoriteten av soldatene tilhørte Telemark bataljon. De ble imidlertid støttet av soldater fra hele Brigade Nord, herunder ildledere, militærpoliti, sambandsstøtte, logistikk og ingeniører.

Styrken hadde med seg stridsvogner, CV90 kampvogner, stormingeniørvogner, ingeniørpanservogner, bropanservogner (broleggere), bergepanservogner, ildledervogner, lette terrengkjøretøy, gravemaskiner og kommando- og kontrollvogner.

Fra januar til slutten av juni 2018 bestod det norske bidraget av i overkant av 30 soldater fra en oppklaringsenhet fra Hæren. Den norske styrken bidro med informasjonshenting for NATOs Enhanced Forward Presence i Baltikum og Polen. Informasjonen bidro til å skape situasjonsbilde og forståelse slik at beslutningsgrunnlaget for ledelsen ble best mulig.

Fra slutten av juli 2018 til juli 2019 bidro Norge med 10–13 soldater. Personellet kom hovedsakelig fra Hærens artilleribataljon og hadde som hovedoppgave å yte bekjempelses- og beslutningsstøtte i operasjonen.

I perioden juli 2019–januar 2020 bidro Norge med en mekanisert kompanistridsgruppe på rundt 120 soldater fra Panserbataljonen. I slutten av januar 2020 overtok en tilsvarende stor styrke fra Telemark bataljon.