Insights drone swarm

Restriksjoner for droner og sivile flygninger

Øvelse Nordic Response 2024 gir økt norsk og alliert trafikk i norsk luftrom. Det fører til restriksjoner for sivil lufttrafikk – også droner.

Loga dán siiddu davvi sámegillii.English version

Restriksjoner for ubemannede luftfartøy og sivile flyvinger gjelder for deler av Nord-Troms og Finnmark, og innføres for å ivareta flysikkerheten under øvelsen. For eksempel vil det være rundt 110 fly og helikoptre i sving, og for å unngå uheldige situasjoner med blant annet droner, er det innført restriksjoner.

Kart over områdene hvor restriksjoner gjelder, finnes i AIP AIRAC SUP 02/24. Merk at flyvning med alle typer sivile droner i disse områdene må godkjennes av Norwegian Joint Air Operations Centre (JAOC) minst 72 timer før flyvningen starter. Men flygningen skal ha i så fall en spesiell samfunnsnytte for å få godkjenning. Se i menyen under hvordan du søker.

Restriksjonsområdene gjelder hele døgnet i perioden fra og med 4. mars til og med 15. mars 2024. Forsvaret vil uoppfordret anmelde alle brudd på restriksjoner i norsk luftrom til politiet.

Eventuelle spørsmål kan sendes til Norwegian Joint Air Operations Centre (JAOC) på e-post: jaoc@mil.no.

Det er unntak fra restriksjonene for politi, ambulanser, brann eller søk og redningsoppdrag, i tillegg til andre prioriterte flygninger.

Koordinater, restriksjoner og dispensasjon

 1. Restriksjonene for sivil flyving gjelder i deler av Nord-Troms og Finnmark, og vil gjelde mellom 4. og 15. mars. I denne perioden er sivil flyvning og droneflyvning ikke tillatt i områdene som beskrevet under:

  Det er også restriksjoner i finsk og svensk luftrom av samme grunn. Det kan du lese mer om her:

  For svensk og finsk luftrom må dispensasjoner til sivil flyging, inkludert droner, gis i henhold til landenes egne rutiner.

 2. All flyvning i restriksjonsområdene er forbudt når restriksjonsområdene fremkommer av NOTAM som aktiverte – med mindre særskilt tillatelse er gitt av Forsvaret eller Luftfartstilsynet.

  Forbudet gjelder for all luftfart inkludert ubemannede luftfartøy og modellfly – med mindre annen informasjon følger av NOTAM.

  Forbudet gjelder selvsagt ikke flyvning i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag, eller øvelser på slike oppdrag.

 3. Luftfartstilsynet kan gi pålegg om et overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 nr. 6, for overtredelse av luftromsrestriksjonene i gjeldende forskrift for Nordic Response.

 4. Slik søker du om dispensasjon:

  • Send en søknad til Forsvaret på e-post til jaoc@mil.no. Denne søknaden må sendes minst 72 timer før den planlagte flyvningen.
  • Søknaden må inneholde følgende:
   • Tidsperiode: planlagt start og slutt på flyvningen, tid i UTC.
   • Flyrute: beskrivelse av planlagt rute, oppgis i koordinater med LAT/LONG i formatet DDMMSS. Du kan også ta med kjente geografiske navn dersom dette er aktuelt for søknaden.
   • Vertikale begrensninger: lavere og høyere høyde oppgis i fot
   • En skisse over det planlagte flyområdet eller ruten.
   • Type luftfartøy: for eksempel fly, helikopter eller UAS (droner)
   • Registreringsnummer og/eller callsign, dersom dette finnes.
   • Beskrivelse av aktiviteten og årsaken til flyvningen.
   • Kontaktinfo: person/selskap, operatør, telefonnummer vi kan nå deg på.

  Vi kan ikke garantere at søknaden innvilges. Flyvningen må ha en viss samfunnsmessig nytte, og det må ikke være annen planlagt militær aktivitet samtidig i det samme området. Det kan være at en offiser fra Forsvaret vil være til stede i forbindelse med flyvningen.

  Når det gjelder svensk og finsk luftrom, må dispensasjoner til sivil flyving, inkludert droner, gis i henhold til landenes egne rutiner.