NAKA 4

NAKA 2022

Den 22.- 24 april ble det arrangert Nasjonalt Kadettstevne (NAKA) på Luftkrigsskolen. I år deltok Cyberingeniørskolen for første gang i tillegg til Luftkrigsskolen, Krigsskolen og Sjøkrigsskolen. Det deltok over 350 gjester på arrangementet på Kuhaugen leir.

En grunnleggende militær ledelsesfilosofi er «løs oppdraget, ta vare på dine soldater». Fysisk og mental kapasitet har betydning for en avdelings evne til å løse oppdraget og til å kunne ta vare på seg selv. Det betyr at militære ledere har ansvar for å holde seg og sin avdeling i god fysisk form for å bedre løse krevende oppdrag i fred, krise og krig.


Samle kadettene 

NAKA er først og fremst et idrettsarrangement, men det er også et viktig sosialt arrangement der kadetter fra de ulike skolene kan møtes for å etablere bekjentskaper og skape samhold. Dette er i tråd med den fellestankegangen Forsvarets høgskole søker å få til gjennom å samle kadetter fra krigsskolene til felles moduler gjennom utdanningsløpet.  Det konkurreres i fem ulike idrettsgrener. Svømming, gateløp, fotball, håndball og rifle- og pistolskyting.

 

Oppstilling NAKA_1.PNG

Den offisielle åpningsseremonien kickstartet det hele med oppstilling, overflygning av F-35 og tenning av NAKA-gløden. Underholdning fra alle skolene, den myteomspunne «sjetta grenen», kåring av beste skoleband og sjefskonkurranse sto også på programmet i en begivenhetsfull helg.

Sjøkrigsskolen er vinner av NAKA 2022

Etter tre innholdsrike dager, var det til slutt Sjøkrigsskolen, med sitt idrettslag Valkyrien som stakk av med den gjeve prisen som vinner av NAKA 2022.

Sjøkrigsskolen og Krigsskolen fikk begge 13 poeng hver, Luftkrigsskolen fikk 8 og Cyberingeniørskolen fikk 2 poeng. Ved poenglikhet blir seieren avgjort av en bestemt rekkefølge på hvilken gren som teller mest. I år var det løping, som Sjøkrigsskolen vant.