Force Protection under Iceland Air Policing 2020 på en rutinemessig stref rundt Keflavik Air Base.

Nytt kurs skal styrke lederes kunnskap om mental helse

– Dette kurset vil gjøre deg tryggere i rollen som leder, og bedre rustet til å ivareta deg selv og personellet ditt. Nå lanserer Forsvarets sanitet kurs i militærpsykiatri.

Det sier major og psykologspesialist Anders Kildal-Mathisen. Han er ansvarlig for Forsvarets sanitets nye kurs i militærpsykiatri for militære ledere og militært helsepersonell, der deltagerne kommer fra hele soldatens livsløp.

– Mange ledere er redde for å gjøre feil, men det skal mye til for å gjøre feil. Psykiske problemer kan ofte føles vanskelig å håndtere, men hensikten med kurset er å gjøre nåværende og fremtidige militære ledere trygge på at det ikke er farlig å gå inn i den typen problematikk som handler om psykisk helse og uhelse. De skal ha verktøyene til å ta den vanskelige samtalen, sier Kildal-Mathisen.

Trygg i rollen som leder

Militærpsykologi er en etterspurt kompetanse i Forsvaret. Institutt for militærpsykiatri og stressmestring ved Forsvarets sanitet har utviklet kurset for å styrke militære lederes kunnskaper om mental helse.

– Kurset er en forenkling og en konkretisering av vårt fag som vi tror er matnyttig og som man får bruk for som leder, sier Kildal-Mathisen.

– Vi ønsker å være gode sparringspartnere og stå bak en leder og gi gode råd og støtte.

Han legger til at deltagerne ikke skal bli psykiatere eller psykologer i løpet av kurset, men at de skal bli tryggere i rollen som ivaretaker av sine menn og kvinner. Det innebærer også å følge opp den mentale helsen.

– Vi ser allerede at tematikken engasjerer. Deltagerne har masse ideer om hvordan kurset kan implementeres, og det skal vi bruke i vår utvikling av kurset, forteller Kildal-Mathisen.

Bevisstgjøring

Han fremhever at mye handler om å skape en kultur der det er naturlig å snakke om vanskelige ting. Det gir ofte et bedre utgangspunkt for å komme videre.

– Hvis troppssjefen forteller at han ble deprimert, da blir det også aksept for at det er normalt å snakke om disse tingene.

Løytnant Juni Nordrum fra Hærens våpenskole mener kurset gir verktøy som bidrar til å skape åpenhet om mental helse.

– Kurset er konkret og gir knagger å henge ting på som gjør at man kan reflektere litt selv og begynne å jobbe målrettet mot å skape den åpenheten og bevisstgjøringen som vi har et stort behov for å øke, sier Nordrum.

Anvendelig i hverdagen

Etter fire år med lederutdanning i Forsvaret har Nordrum endelig fått innblikk i hvordan man kan møte en person som sliter, hva som er vanlig i en stressreaksjon og hvordan man normaliserer det.

– Vi må jo som militære ledere møte forventningene til den nye generasjonen soldater, og de forventer å snakke om disse tingene. Selv jeg som er 29 år er nesten i den gamle generasjonen som ikke er vant til å snakke om vanskelige ting, forteller Nordrum. 

Sjefssersjant i Forsvarets logistikkorganisasjon, Jørg Lian, er imponert over hvor enkelt instruktørene har klart å beskrive noe som for mange kan oppleves komplekst.

– Dette er veldig anvendelig i hverdagen. Jeg har bare de siste par tre dagene hatt mange situasjoner hvor jeg kunne brukt disse verktøyene for å håndtere og snakke med folk. Jeg vet jeg kommer til å bruke det allerede i morgen, sier Lian.

Han poengterer hvor viktig det er at kurset blir lett tilgjengelig for så mange som mulig.

– Jeg mener også at denne kunnskapen vil være meget riktig både på befalsskolen og på krigsskolen. Vi er ikke der ennå, men jeg håper at det kan bli bakt inn. Hvis jeg skulle få bare fem dager til å utdanne en soldat, så tenker jeg grovt fordelt to dager skyting, to dager sanitet og en dag med militærpsykiatri. Da kommer har man en god start.

Fakta om kurset

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring ved Forsvarets sanitet har utviklet kurs i militær spsykiatri for å styrke militære lederes kunnskaper om mental helse.

Innhold
Kurset er lagt opp som et todagers grunnleggende innføringskurs i fagfeltet militærpsykiatri. Dag 1 er bygget opp som en fellesmodul for militære ledere og militært helsepersonell. Dag 2 er forbeholdt militært helsepersonell.

Kurset skal etter planen digitaliseres slik at det blir tilgjengelig for alle i Forsvaret.

Målgruppe
Militære ledere på alle nivåer, samt militært helse- og innsatspersonell. I tillegg er kurset egnet for sivilt personell med ledelsesansvar innen beredskap, akutte helsetjenester og nødetater.