image_50473217

Militær sanitet og sivil helse på Elverum

Denne uken har Sanitetsregimentet i Forsvarets sanitet trent sammen med Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet deltok med ambulanser og akuttmottaket i Elverum.

Skudd- og eksplosjonsskader.

De sivile ambulansene fikk oppdrag de ikke er så vant med til daglig. Oppdragene tok utgangspunkt i Terningmoens plan for ulykker i øvingfelter, og på ambulansene var det 1 års ambulansefaglærlinger og ambulansefagarbeidere. De behandlet og evakuerte slik de ville gjort reelt, men de kjørte ikke til sivilt sykehus. I stedet så kjørte de pasientene til feltsykehuset (Role 2 Basic) som Sanitetsregimentet hadde satt opp på Terningmoen. 

Viktige erfaringer.

At pasientene ble evakuert til feltsykehuset, var for å trene sykehussoldatene. -Dette bidro til en mer realistisk øvelse, forteller sykehussoldat Mia Dalmo. Når ambulansene ankom med pasienter, så fikk sykehussoldatene nyttige erfaringer å ta med seg videre, sier Dalmo. Konkret gikk denne delen av treningen ut på å gjennomføre effektivt og godt mottak fra sivil ambulanse. 

Samvirke.

- Hensikten med denne øvelsen var å gi soldatene som er inne til førstegangstjeneste relevant fagutdanning, forteller Morten Sundal. Han er sjef for Sanitetsregimentet. Både sykehussoldater, sanitetssoldater på evakueringsvogner og veterinærsoldater fikk trent både sammen og hver for seg. - Når vi da samtidig får til å trene sammen med andre deler av Forsvaret og totalforsvaret, må jeg si det har vært en veldig positiv øvelse, sier Sundal. -Vi har ett helsevesenet i Norge, som skal virke sammen i fred, krise og krig. Slik trening er derfor veldig relevant for vår felles beredskap.

Helikopterevakuering.

Under øvelsen fikk evakueringstroppen erfaring med overlevering av pasienter til akuttmottaket på Elverum sykehus. - Dette ble en god avslutning på fagperioden til våre sanitetssoldater, sier kompanisjef Ado Dzubur. Øvelsen ble avsluttet med samtrening med Luftforsvarets helikopter.