Friluftsbåt_1_2023

Fritidsbåt

Fritidsbåter er kortere enn 24 meter og brukes av private til ferie, rekreasjon og hobby. Her finner du informasjon rundt fritidsfiske og bruk av fritidsbåt.

Hva menes med «fritidsbåt»?

Fritidsbåter er båter som ikke brukes i næringsvirksomhet, og som er kortere enn 24 meter. Fritidsfartøy brukes typisk til rekreasjon, og som hobbyvirksomhet for privatpersoner. Eksempler på fritidsbåter er seil- og motorbåter, kajakker og vannscootere.

Fritidsbåter som er over 24 meter lange, faller inn under regelverket for lasteskip.

Fiske med fritidsbåt

Fritidsfiske som rekreasjon og for matauk, er en viktig del av kystkulturen i Norge. Dette gjenspeiles i det relativt romslige regelverket som gjelder for norske fritidsfiskere.

For fiske til egen husholdning er det ikke fastsatt kvoter, men havressursloven setter noen begrensninger for hva slags redskap du kan bruke.