INSPEKSJON_RUSSISK_TRAALER_KV_SVALBARD_SVALBARD_JAN_2023

Lover og reguleringer

Kystvakten forvalter og følger opp en rekke lover og reguleringer. Her finnner du aktuelle lover og regelverk.