Hildringstimen i Bellfjorden KV_SVALBARD_ FEB 2023_2

Ytre kystvakt helikopterbærende (YKV HK)

Ytre kystvakt helikopterbærende (YKV HK) består av kystvaktfartøyene i Jan Mayen-klassen og isbryteren KV Svalbard. Fartøyene opererer i i hele Kystvaktens ansvarsområde, hovedsakelig i havområdene underlagt norsk jurisdiksjon.

Kystvakten er primær myndighetsutøver i havområdene innenfor norsk økonomisk sone, i fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard, samt internasjonale farvann under «Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon» (NEAFC-organisasjonen).

Oppgavene til Kystvakten er samsvar med Lov om Kystvakten, hvor hovedoppgavene er suverenitetshevdelse, søk- og redning, fiskeri- og miljøoppsyn, kontroll av utenlandske fartøy, ivaretakelse av navigasjonssikkerheten, oljevernberedskap, sikkerhetsberedskap og bistand til andre statsetater.

Samtidig kommer militære oppgaver knyttet til kongeriket og våre alliertes sikkerhet - i fred, krise og krig.

Kystvaktens Jan Mayen-klasse består av tre fartøy:

I løpet av 2023-2024 kommer de over 40 år gamle fartøyene i Nordkapp-klassen til å bli erstattet av Jan Mayen-klassen som består av:

 • KV Jan Mayen (W 310)
 • KV Bjørnøya (W 311)
 • KV Hopen (W 312)

Jan Mayen-klassen er de største fartøyene i Kystvakten. De er bygget for å operere i polare strøk og har isklasse Polar Class 6. Fartøyene har helikopterdekk og hangar for å fasilitere middels store helikopter.

Andre kapasiteter:

 • Ekstra stort hospital, forberedt for utvidet medisinsk kapasitet
 • Kan forsyne helikoptre med drivstoff mens de er i luften, såkalte HIFR-operasjoner (Helicopter In Flight Refueling)

Faktaboks - Jan Mayen-klassen

 • Produsent: VARD Langsten, Tomrefjord, Norge
 • Dimensjoner: 136,4m (lengde), 22,0m (bredde)
 • Bevæpning: Fartøyene er bevæpnet med militære våpen

Kystvaktens isbryter - KV Svalbard:

KV Svalbard (W 303) er Kystvaktens eneste isbryter og opererer i de nordlige farvannene rundt Svalbard. Fartøyet ble satt i drift i 2002, er spesialbygd for operasjoner i polare strøk og har DNV-klasse POLAR-10 Icebreaker.

Med isforsterket skrog, kraftig dieselelektrisk fremdriftsmaskineri og avisningssystem, er hun bygget for å kunne bryte i fast is. Fartøyet har helikopterdekk og hangar til å fasillitere helikopter.

Andre kapasiteter:

 • Kan forsyne helikoptre med drivstoff mens de er i luften, såkalte HIFR-operasjoner (Helicopter In Flight Refueling)
 • Utrustet for kjemisk kollektiv CBRN-beskyttelse (Chemical Biologic, Radiation and Nuclear)

Faktaboks - KV Svalbard

 • Produsent: Langsten Slip & Båtbyggeri AS
 • Dimensjoner: 103,7m (lengde), 19,1m (bredde)
 • Bevæpning: Fartøyene er bevæpnet med militære våpen