kystvaktskvadron nord´s hovedkvarterthe norwegian coastguard norths headquarters

Sortland

Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland er hovudkvarteret til Kystvakta.

Adresse
Havnegata 31, 8400 Sortland
Kontakt
915 03 003

Stasjonen opna i 1984 og har sidan vore senteret for Kystvaktas verksemd. Stasjonen er liten og kompakt, og tilpassa behova til avdelinga. I 2012 etablerte sjef Kystvakta hovudkvarteret sitt ved Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland (SKYS), og stasjonen husar no Kystvaktstaben og er heimebase for kystvaktfartøya. 

Kystvakta er heile tida til stades langs kysten og i Noregs enorme havområde. Dette er viktig for Noreg og tryggleiken vår, ikkje minst for Nordområda som er strategisk viktig for landet vårt. I tillegg til stasjonen på Sortland har Kystvakta utestasjonar på Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen.

Stasjonen husar òg personell frå Forsvarsbygg og Opplæringskontoret til Forsvaret. Forsvarets logistikkorganisasjon er representert på Sortland med Forsyningsseksjon Hålogaland, som leverer forsyningar og tenester til Sjøforsvaret.

Aktivitetar og lokalmiljø

​Sortland kommune ligg i Nordland fylke og har 10 600 innbyggarar. Næraste lufthamn er Skagen, eit par mil sør for Sortland sentrum. Lufthamna har fleire daglege avgangar til Bodø og Tromsø. Frå Evenes lufthamn kjem du deg blant anna til Oslo. Lufthamna ligg rundt 120 kilometer frå Sortland sentrum. 

Kystvaktstasjonen har treningsrom inne på basen som tilsette og familiane deira kan bruke. Dei kan òg bruke alpinanlegget på Sortland, PULZ-treningssentret og symjehallen gratis. I tillegg har Sortland eit breitt utval av fritids- og interesseorganisasjonar. Du finn meir informasjon på nettstaden til Sortland kommune

Bustad

Forsvaret har bustader for personell tilknytt Sortland. Sjå Forsvarsbygg Basen for meir informasjon.

Familiekoordinator

For å gi betre støtte til forsvarsfamiliane, er det familiekoordinatorar ved dei fleste tenestestadene til Forsvaret. Koordinatoren skal leggje til rette for familiesamlingar, møte og gi informasjon om kva avdelinga kan tilby familiane.

Kontakt basen eller avdelinga di for å komme i kontakt med familiekoordinatoren din.