Emneside for ING0312 Introduksjon til marineingeniørutdanning

Hva lærer du

Kadettene får introduksjon til marineingeniørutdanningene, og gis en oppfriskning på forventet nivå innen realfagene. I overgangen mellom et hovedsakelig samfunnsvitenskapelig studieår med fellesfag, venter 5 semestre med nesten utelukkende realfag. Oppfrisking av og reintroduksjon til realfagsdidaktikken gir kadettene et grunnlag til å møte kommende emner med riktige matematiske ferdigheter, kunnskap om fysikk og kjennskap til seksjon for sjømilitær teknologi.

Alle ingeniører bør kjenne til programmering, og de gis her et kort kurs i grunnsteinene i et programmeringsspråk, binærtall og tallsystemer, pseudokode og algoritmisk tenkning.

 1. Kunnskap

  Kadetten

  • (K1) har kunnskap om grunnleggende realfagstema for marineingeniørutdanningene
  • (K2) kjenner til noen prinsipper for algoritmisk tenking

  Ferdigheter

  Kadetten:

  • (F1) kan anvende faglig kunnskap til å løse relevante teknologiske problemer
  • (F2) kan beherske relevant verktøy og teknikker til å implementere et enkelt dataprogram

  Generell kompetanse

  Kadetten:

  • (G1) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre om hvordan løse realfagsproblemer og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 2. Felles undervisning og veiledet oppgaveløsning - både i grupper og alene.

  Praktisk programmering.

 3. Relevant kompendium og bakgrunnsstoff gis ut ved emnestart

 4. Obligatorisk oppmøte

  Levere et fungerende program.

  Fullføre øvingsoppgaver.