Emneside for ING3313 Elektromagnetisme og signaturer

Hva lærer du

Emnet skal gi kandidaten bred kunnskap i grunnleggende elektromagnetisme.

Emnet dekker følgende faglig innhold: ladninger, elektriske krefter og elektriske felter, Gauss' lov, elektrisk potensial, kondensatoren, dielektriske medier, magnetkrefter og magnetfelt, Ampères lov, elektromagnetisk induksjon og induserte felt, Faradays lov, elektromagnetiske vandrebølger, elektromagnetisk fartøysignatur.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • beskrive sentrale begreper og metoder i elektromagnetisme
  • gjøre rede for grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomener både i elektromagnetisme og praktiske anvendelser

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • anvende et relevant begreps- og formelapparat
  • bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener
  • resonnere systematisk, løse problemer innenfor elektromagnetisme og gjøre rede for sine resultater
  • gjøre rede for grunnleggende fenomen og praktiske anvendelser i elektromagnetisme.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • kjenner til elektromagnetisme og relevante anvendelser
  • kommunisere med andre om emnet
 2. Kunngjøres ved emnets oppstart.

 3. Knight, R. D. (2013). Physics for Scientists and Engineers. A Strategic Approach (3. utg.). Pearson, ISBN 9780321740908 (kap. 25-30, 32-34)

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F