Maskinister kontrollerer motorene ombord på KNM Skjold
Engineers onboard KNM Skjold

Bachelor i militære studier – fordypning ledelse og marineingeniør elektro

Med denne bacheloren får du en militær lederutdanning med en særlig innretning mot maritime og tekniske fag.

Studienivå
Bachelor
Sted
Oslo
Bergen
Varighet
3,5 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Denne linjen har ikke opptak i 2024.

Krav til søker

 • Norsk statsborgerskap
   
 • God vandel og personlig egnet
 • Generell studiekompetanse

 • Matematikk R1 + R2 og fysikk F1, eller forkurs for ingeniørutdanning

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå). Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert.

 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5

 • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret. 

 • Være i aldersgruppen 18–25 år

  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Om utdanningen

Tittelen marineingeniør betegner offiserer som har gjennomført utdanning ved Sjøkrigsskolens bachelor i militære studier med marineingeniørfaglige fordypninger. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning følges så langt som mulig for å komplementere offisersutdanningen, slik at en har et godt grunnlag for å søke opptak til masterutdanninger ved sivile universiteter eller høyskoler senere (ekstra krav til det spesifikke studiet vil kunne forekomme). 

Fordeler med denne utdanningen

 • En fordypning innenfor militære studier med høy akademisk kvalitet
 • Du kan jobbe på alt fra et sjøfartøy eller en flyskvadron, til spesialstyrkene eller i grensevakten
 • Du er sikret fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Betalt utdanning, kost og losji, ingen studielån
 • En variert skolehverdag med både praksis og teori
 • Du kan bygge på utdanningen din både sivilt og militært:
  – I Forsvaret er denne utdanningen ettertraktet i alle avdelinger
  – Studiet kvalifiserer også til opptak ved masterstudier ved sivile universiteter i Norge og utlandet

Studiets oppbygning

 1. Marineingeniør elektro - oppstart høst 2019

  1. studieår Høst 2019 / Vår 2020

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Marineingeniør elektro - oppstart høst 2019

  2. studieår Høst 2020 / Vår 2021

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Marineingeniør elektro - oppstart høst 2019

  3. studieår Høst 2021 / Vår 2022

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Marineingeniør elektro - oppstart høst 2019

  4. studieår Høst 2022

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Spørsmål og svar

 1. I løpet av studiet vil du få et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som militær ledelse, grunnleggende realfag og tekniske anvendelsesfag. 

  Sjøforsvarets fartøyer er svært komplekse våpenplattformer. Fag som har å gjøre med fartøyets overlevelsesevne, er vektlagt – som fartøyets elektromagnetiske signatur, kraftforsyning og automatisering. Verkstedopplæring inngår som en del av utdanningen.

  Utdanningen består av en unik oppbygning hvor praktiske, akademiske, fysiske og mentale ferdigheter blir utviklet. Forsvarets lederutdanning fokuserer på å utvikle kunnskapsrike, ansvarsfulle og robuste ledere med faglig og personlig integritet.

  Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

 2. Utdanningen starter i august, og de første ukene gjennomføres på Kjevik ved Kristiansand. Denne delen er felles for alle studieretningene ved Forsvarets høgskole (hær, sjø og luft). Under denne perioden bor du på rom sammen med 4–6 av dine medstudenter.

  Etter ukene på Kjevik gjennomføres resten av første semester ved Krigsskolen i Oslo, eller ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Dette er felles for alle de ulike krigsskoleutdanningene ved Forsvarets høgskole.

  Gratis mat og gode treningsfasiliteter

  Resten av studiet gjennomføres ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Her får alle studenter tilbud om å bo gratis på tomannsrom på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, nært undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som student ved Sjøkrigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.

  Skolen har gode treningsfasiliteter med både idrettshall og styrkerom. Du kan i tillegg benytte deg av et toppmoderne treningsanlegg ved Haakonsvern orlogsstasjon, hvor det blant annet er klatrevegg, svømmehall og egne rom for kampsport og styrke- og kondisjonstrening.

 3. Studiehverdagen er både variert og morsom, fordi utdanningsmodellen kombinerer tradisjonell undervisning med trening og øvelser. Noen dager består av klasseromsundervisning, laboratorieforsøk og simulatorkjøringer. Andre dager tilbringes ute på seilas, på trening eller på skytebanen.

  Studiet legger stor vekt på praktisk øving. Kombinasjonen av problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis.

  Lederutdanningen i Forsvaret er unik, fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler seg som menneske, fagperson og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet, og vi legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser. Vi jobber for å gi deg mye tverrfaglighet i utdanningsløpet.

  All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

 4. Etter utdanning venter relevant tjeneste i Sjøforsvaret. Studiet gir plikttid lik lengden på utdanningen. I denne perioden kan du for eksempel tjenestegjøre som vakthavende elektrooffiser, med havari- og dykkelederansvar.

  Senere vil du kunne kvalifisere deg til stilling som maskinmester på utvalgte fartøyer. Maskinmester er den øverste leder av den skipstekniske avdelingen om bord. Hovedoppgaven er å sørge for at fartøyet driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte, slik at det holdes mest mulig kampklart.

  Utdanningen dekker Sjøfartsdirektoratets krav for å løse inn skipselektroffiser-sertifikat etter den obligatoriske praksisperioden. På sikt vil du kunne kvalifisere for roller som driftsinspektør, instruktør, stabs-, prosjektoffiser eller som marineingeniør.

  Etter praksisperioden er du sikret jobb i Forsvaret og kan søke på mange spennende stillinger i hele organisasjonen.

  Studiet kvalifiserer for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, og til masterstudier i Norge og utlandet. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Mannskap ombord ubåten KNM Utsira, ved kontrollpultene