Emneside for ING3313 Elektromagnetisme og signaturer

Hva lærer du

Emnet skal gi kandidaten bred kunnskap i grunnleggende elektromagnetisme.

Emnet dekker følgende faglig innhold: ladninger, elektriske krefter og elektriske felter, Gauss' lov, elektrisk potensial, kondensatoren, dielektriske medier, magnetkrefter og magnetfelt, Ampères lov, elektromagnetisk induksjon og induserte felt, Faradays lov, elektromagnetiske vandrebølger, elektromagnetisk fartøysignatur.

 1. Kunnskaper

   

  Kandidaten...

  • (K1) har bred kunnskap om begreper og metoder i elektromagnetisme.
  • (K2) har kunnskap om grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomener både i elektromagnetisme og praktiske anvendelser.

   

  Ferdigheter

  Kandidaten...

  • (F1) kan beherske et relevant begreps- og formelapparat.
  • (F2) kan anvende kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener.
  • (F3) kan resonnere systematisk, løse problemer innenfor elektromagnetisme og gjøre rede for sine resultater.
  • (F4) kan beherske grunnleggende fenomen og praktiske anvendelser i elektromagnetisme.

   

  Generell kompetanse

  Kandidaten..

  • (G1) har innsikt i elektromagnetisme og relevante anvendelser.
  • (G2) kan utveksle synspunkter med andre om emnet.
 2. Kunngjøres ved emnets oppstart.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F