Emneside for MILM2408 Luftmilitær etterretning

Studiepoeng
15
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Intelligence and air operations

Hva lærer du

Emnet har til hensikt å gi kadettene dypere forståelse av forholdet mellom etterretning, luftmakt og luftoperasjoner. Emnet skal tilføre kadettene det felles grunnleggende begrepsapparatet og basisferdighetene for etterretningsarbeid. Videre skal det la kadettene utforske det særegne ved luftmaktens bidrag til fellesoperativ etterretning, overvåkning og rekognosering (JISR) og ved etterretningsstøtte til luftoperasjoner.

Kadettene skal få utvidet sin kunnskap om etterretningsarkitekturen nasjonalt og i Luftforsvaret, og om grensesnitt mot nasjonale og utenlandske samarbeidspartnere.

Deltagere på emnet må ha gyldig sikkerhetsklarering til HEMMELIG

 1. Kunnskap

   Etter endt emne kan kadetten:

  • Forklare det grunnleggende begrepsapparatet og funksjonene til militær etterretning

  • Drøfte luftmaktens bidrag til fellesoperativ ISR

  • Gjøre rede for hovedtrekk og innhold i den luftmilitære etterretningens tre fokusområder basesikkerhet, luftoperasjonsmiljøet og måletterretning

  • Beskrive etterretningsorganisasjonen i Luftforsvaret

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • Under veiledning lage en etterretningsrapport basert på etterretningsinformasjon

  • Under veiledning bidra til å utvikle en luftoperasjonsorientert etterretningsvurdering

  • Som del av en gruppe lage og holde en etterretningsbrief

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • Bidra som utøver i en luftmilitær etterretningsorganisasjon

  • Vurdere og bruke etterretningsprodukter som planleggings- og beslutningsstøtte i en luftmilitær planprosess

 2. Undervisningen i emnet gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon. Emnet vil innledes med en innføring i grunnleggende prinsipper for etterretning og etterretningsarbeid, som avsluttes med en kunnskapsprøve. Emnet vil ha en praksisnær og interaktiv tilnærming, hvor kadettene under veiledning lager etterretningsprodukter innenfor rammen av et helhetlig scenario. Kadettene vil få innsikt i Forsvarets og Luftforsvarets etterretningsarkitektur gjennom besøk fra avdelingsrepresentanter og/eller besøk til relevante avdelinger.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Vurdering

  Vurdering 1: Paper

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50/100

   

  Vurdering 2: Muntlig eksamen

  Gruppering: Gruppe

  Varighet: 60 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50/100

 5. Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med det enkelte selvvalgte fordypningsemne.

  Engelsk undervises gjennom hele vårsemesteret, parallelt med fordypningsemnene (LED2403, LED2405, MILM2403 og MILM2408) og MILM2405. Pensum (ca. 250 sider), arbeidskrav (essay) og vurdering (revidert essay) tilfaller MILM2405, men vil implementert ved semesterets oppstart. Detaljert informasjon publiseres på engelskfagets itslearning-side og i emneplan for MILM2405.